Baby Best Buy in Thailand

LineID: @BabyBestBuyOnline
LineID: @BabyBestBuyOnline
Your Cart
Your shopping cart is empty!
Manufacturers
Check status of EMS & registered parcel
ตรวจสอบสถานะไปรษณีย์ EMS และลงทะเบียน
Top Sellers
1. Giotto Acquerelli Watercolor Cake
สีน้ำก้อนแบบถาด Giotto Acquerelli Watercolor Cake
Price: 120.00 ฿
2. Zojirushi-spare
Zojirushi-spare
Price: 1.00 ฿
3. Shipping Charge
Shipping Charge
Price: 1.00 ฿
4. Lyra Groove Slim HB
ดินสอไม้แท่งสามเหลี่ยม Lyra Groove Slim HB Graphite Pencil
Price: 13.00 ฿
5. Giotto Olio Oil Pastel Sticks 12 colors
สีชอล์คเด็กปลอดสารพิษ Giotto Olio Oil Pastel Sticks 12 colors 293000
Price: 95.00 ฿
6. Q-C Lubricating Jelly Water Soluble
เจลหล่อลื่น Q-C Lubricating Jelly Water Soluble
Price: 50.00 ฿
7. Plug-in Bug Guard Anti-Mosquito Plug-in Refill
Plug-in Bug Guard Anti-mosquito Refill
Price: 187.00 ฿
8. Lyra Groove Graphite
ดินสอไม้แท่งสามเหลี่ยม Lyra Groove Graphite Pencil
Price: 47.00 ฿
Shipping Policy

 นโยบายการจัดส่งสินค้า

ร้าน Baby Best Buy in Thailand ดำเนินการจัดส่งสินค้าให้กับลูกค้าทุกท่านในวันทำการถัดไป หลังจากได้รับการแจ้งโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร หรือหลังจากการชำระเงินค่าสินค้าออนไลน์ด้วยบัตรเครดิต โดยจัดส่งสินค้าให้ตามประเภทของการจัดส่งที่ลูกค้าเป็นผู้เลือกด้วยตัวเองในขั้นตอนสิ้นสุดการสั่งซื้อสินค้า ยกเว้น ในกรณีที่ทางร้านตรวจสอบแล้วไม่พบยอดเงินเข้าตามที่ลูกค้าแจ้งหรือยอดเงินที่โอนเข้ามาไม่ตรงกับยอดเงินรวมที่ลูกค้าควรจะชำระ ทางร้านฯ จะดำเนินการติดต่อลูกค้ากลับไปตามข้อมูลที่ให้ไว้ในระบบ

วันทำการจัดส่งสินค้า คือ วันจันทร์-ศุกร์ ยกเว้น วันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดราชการ โดยทางร้านฯ พิจารณาเลือกใช้ผู้ให้บริการหลักดังต่อไปนี้

 1. ไปรษณีย์ไทย
  ใช้เวลาโดยประมาณในการจัดส่งสินค้าถึงปลายทาง ดังนี้

  ประเภทการจัดส่ง

  *ระยะเวลาได้รับสินค้า

  ตรวจสอบผ่านระบบ Track&Trace

  พัสดุไปรษณีย์ธรรมดา

  3 - 10 วัน

  ไม่ได้

  พัสดุไปรษณีย์ลงทะเบียน

  3 - 10 วัน

  ได้(เฉพาะต้นทางและปลายทาง)

  พัสดุด่วนพิเศษ (EMS)

  1 - 2 วัน

  ได้


      * เป็นระยะเวลาโดยประมาณ อาจจะถึงเร็วหรือช้ากว่าที่กำหนดได้ ขึ้นอยู่กับปริมาณพัสดุของไปรษณีย์ปลายทาง
    ** ในกรณีที่มีพัสดุส่งถึงลูกค้ามากกว่า 1 กล่อง พัสดุอาจจะไปถึงปลายทางไม่พร้อมกันได้
  *** ถ้ามีช่วงวันหยุดต่อเนื่องกันหลายวัน สินค้าอาจจะได้รับช้ากว่าปกติ

  อนึ่งฯ ในกรณีที่กล่องพัสดุมีขนาดใหญ่เกินความสามารถที่บุรุษไปรษณีย์จะนำส่งถึงบ้านของลูกค้า ทางไปรษณีย์อาจจะพิจารณาออกใบแจ้ง ให้ลูกค้าไปรับสินค้าเอง ณ ที่ทำการไปรษณีย์ ซึ่งถ้าทางร้านพิจารณาแล้วเห็นว่า การจัดส่งสินค้าผ่านไปรษณีย์ไทย อาจเกิดความไม่สะดวกกับลูกค้า ทางร้านฯ จะเลือกการจัดส่งสินค้าเป็นวิธีอื่น โดยคำนึงถึงความสะดวกสูงสุดของลูกค้าเป็นสำคัญ ส่วนจะใช้วิธีใดนั้นขอสงวนสิทธิ์ในทางร้านฯ เป็นผู้เลือกตามความเหมาะสม
 2. บริษัทฯ ขนส่งเอกชน
  สำหรับการจัดส่งสินค้าซึ่งมีขนาดใหญ่ เช่น รถเข็น, คาร์ซีท หรือของเล่นบางชนิด ซึ่งไปรษณีย์ไทยไม่สามารถนำจ่ายไปยังที่อยู่ของลูกค้าได้โดยตรง
 3. การส่งโดยใช้พนักงานส่งของ (Messenger)
  เนื่องจากทางร้าน Baby Best Buy in Thailand ไม่มีพนักงานส่งของให้บริการเป็นประจำ ในกรณีที่ลูกค้าต้องการใช้สินค้าแบบเร่งด่วน สามารถส่ง Messenger เข้ามารับสินค้าเองได้ หรือถ้าต้องการให้ทางร้านจัดหาให้ สินค้าจะส่งถึงมือลูกค้าในวันถัดไป โดยลูกค้าจะต้องเป็นผู้ชำระค่าจัดส่งตามจริงให้กับพนักงานส่งของ ณ ตอนรับสินค้าเอง โดยทางร้านฯ จะแจ้งค่าบริการโดยประมาณให้กับลูกค้าทราบก่อนการจัดส่ง
 4. สำหรับผู้ที่ต้องการเข้ามารับสินค้าด้วยตัวเอง สามารถระบุได้ในขั้นตอนสิ้นสุดการสั่งซื้อสินค้า และโทร.นัดล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วันทำการ โดยสามารถชำระค่าสินค้าเป็นเงินสด/บัตรเครดิต ณ วันรับสินค้า

อัตราค่าบริการโดยประมาณ

ค่าบริการจัดส่งสินค้า จะแสดงในขั้นตอนสุดท้ายเมื่อลูกค้าสิ้นสุดการสั่งซื้อผ่านระบบ online โดยระบบจะทำการคำนวณค่าจัดส่งให้อัตโนมัติ โดยคิดจากน้ำหนักรวมของสินค้าที่ลูกค้าทำการสั่งซื้อรวมกับน้ำหนักของกล่อง

น้ำหนักรวมสินค้า

(Kg.)

พัสดุไปรษณีย์ธรรมดา

พัสดุไปรษณีย์ลงทะเบียน

พัสดุด่วนพิเศษ (EMS)

500 กรัมแรก

 

ค่าขนส่งเหมาจ่าย 25 บาท/ออเดอร์

33 บาท

57 บาท

0.5 – 1.0

43 บาท

72 บาท

1.0 – 1.5

63 บาท

87 บาท

1.5 – 2.0

63 บาท

102 บาท

2.0 – 2.5

 

127 บาท

2.5 – 3.0

142 บาท

3.0 – 3.5

162 บาท

3.5 – 4.0

182 บาท

4.0 – 4.5

202 บาท

4.5 – 5.0

222 บาท

5.0 – 5.5

247 บาท

5.5 – 6.0

272 บาท

6.0 – 6.5

297 บาท

6.5 – 7.0

322 บาท

7.0 – 7.5

347 บาท

7.5 – 8.0

372 บาท

8.0 – 8.5

402 บาท

8.5 – 9.0

432 บาท

9.0 – 9.5

462 บาท

9.5 – 10.0

492 บาท

การตีกลับของพัสดุสินค้า
อาจเกิดขึ้นได้เนื่องจาก

 1. ลูกค้ากรอกที่อยู่ผิด
 2. ลูกค้ากรอกรายละเอียดที่อยู่ไม่ครบถ้วน, ไม่ชัดเจน บุรุษไปรษณีย์ไม่สามารถนำจ่ายได้ (เช่น ไม่ระบุชื่อบริษัทฯ, ไม่มีหมู่, ไม่มีตำบล)
 3. ไม่มีคนเซ็นต์รับกล่องพัสดุ
 4. ทางไปรษณีย์ออกใบแจ้ง แต่ลูกค้าไม่ไปรับพัสดุภายในระยะเวลาที่ไปรษณีย์กำหนด

หากเกิดกรณีพัสดุตีกลับมายังผู้ส่ง ทางร้านฯ จะรีบดำเนินการติดต่อไปยังผู้ซื้อสินค้าทันที โดยในการส่งสินค้ากลับไปให้ลูกค้าใหม่นั้น ลูกค้าจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นตามจริง ดังนี้

 • ค่าส่งพัสดุตีกลับที่ทางไปรษณีย์เรียกเก็บจากผู้ส่ง
 • ค่าบรรจุภัณฑ์ใหม่ (ในกรณีที่ไม่สามารถใช้บรรจุภัณฑ์เดิมได้)
 • ค่าส่งสินค้ารอบใหม่ คิดตามจริง (เช่น ถ้าลูกค้าเลือกส่งแบบพัสดุไปรษณีย์ธรรมดา น้ำหนักรวมอยู่ที่ 2kg. ค่าจัดส่งจริงอยู่ที่ 35 บาท)

ซึ่งทางร้านฯ จะแจ้งค่าใช้จ่ายให้ทราบ และลูกค้าจะต้องชำระเงินค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นก่อน ทางร้านฯ จึงจะดำเนินการจัดส่งสินค้าให้ใหม่

Special Offer

Dr. Brown's Natural Flow Wide-Neck Newborn Feeding Set

ชุดผลิตภัณฑ์สำหรับทารกแรกคลอด Dr. Brown's Natural Flow Newborn Feeding Set

Dr. Brown's Natural Flow Wide-Neck Newborn Feeding Set

Price: 1,395.00 ฿
Add to CartAdd to Cart

Dr. Brown's Training Cup Hard Spout

แก้วหัดดูด ถ้วยหัดดื่ม Dr. Brown's BPA Free Training Cup Hard Spout

Dr. Brown's Training Cup Hard Spout

Price: 285.00 ฿
Add to CartAdd to Cart

Sebamed Baby Body Milk 200ml

ซีบาเมดเบบี้บอดี้มิลค์ โลชั่นถนอมผิวเด็กสูตรเข้มข้น Sebamed Baby Body-Milk 200ml

Sebamed Baby Body Milk 200ml

Price: 395.00 ฿
Add to CartAdd to Cart

Avent Soft Silicone Straw 12oz 18m+ Blue

ถ้วยหัดดื่มเอเวนท์แบบหลอดดูดสีฟ้า Avent Soft Silicone Straw 12oz. Blue

Avent Soft Silicone Straw 12oz 18m+ Blue

Price: 770.00 ฿
Add to CartAdd to Cart

Dr.Brown's Flexees Ergonomic Teether Pink

ยางกัด Dr.Brown's Flexees Ergonomic Teether Pink

Dr.Brown's Flexees Ergonomic Teether Pink

Price: 179.00 ฿
Add to CartAdd to Cart

Twinkle, Twinkle Little Star

ดีวีดีเพลงเด็ก DVD Twinkle, Twinkle Little Star

Twinkle, Twinkle Little Star

Price: 239.00 ฿
Add to CartAdd to Cart

Dr.Brown's Deluxe Bottle Steriliser

Dr.Brown's Deluxe Bottle Steriliser เครื่องนึ่งขวดนมไฟฟ้าฆ่าเชื้อโรค

Dr.Brown's Deluxe Bottle Steriliser

Price: 2,435.00 ฿
Add to CartAdd to Cart

Avent Hygienic Cutlery on the go

ชุดช้อน-ส้อมในกล่องสำหรับเด็ก 12 เดือน Avent Hygienic Cutlery on the go

Avent Hygienic Cutlery on the go

Price: 450.00 ฿
Add to CartAdd to Cart

Avent Pacifier 0-6m Nighttime

จุกนมหลอกเอเวนท์ 0-6 เดือน Avent Pacifier 0-6m Nighttime

Avent Pacifier 0-6m Nighttime

Price: 320.00 ฿
Add to CartAdd to Cart

Avent Natural Nipple Medium Flow 3m+

จุกนม Avent Natural Medium Flow เอเวนท์เนเชอรัล 3 รู ไหลปานกลาง

Avent Natural Nipple Medium Flow 3m+

Price: 425.00 ฿
Add to CartAdd to Cart

Dr.Brown's Nipple Shield

Dr.Brown's Nipple Shield

Dr.Brown's Nipple Shield

Price: 405.00 ฿
Add to CartAdd to Cart

The First Years Toddler Toothbrushes 2pack

แปรงสีฟันเด็กแพ็คคู่ The First Years Toddler Toothbrushes 2pack

The First Years Toddler Toothbrushes 2pack

Price: 160.00 ฿
Add to CartAdd to Cart

Zojirushi Stainless Steel Food Jar SW-FCE75-YP 0.75Liter

กล่องข้าวเก็บความร้อน 0.75ลิตร สเตนเลสสุญญากาศ Zojirushi Food Jar 0.75Liter SW-FCE75-YP

Zojirushi Stainless Steel Food Jar SW-FCE75-YP 0.75Liter

Price: 954.00 ฿
Add to CartAdd to Cart

Avent Premium Spout Cup 12oz. - Blue

ถ้วยหัดดื่มเอเวนท์พรีเมี่ยมพร้อมด้ามจับ Avent Premium Spout Cup 12oz. Soft Spout with handles

Avent Premium Spout Cup 12oz. - Blue

Price: 608.00 ฿
Add to CartAdd to Cart

Glowy Bedrail 150cm Golden Gold

ที่กั้นเตียงเด็กโกลวี่ Glowy Bedrail 150cm Golden Gold

Glowy Bedrail 150cm Golden Gold

Price: 1,590.00 ฿
Add to CartAdd to Cart

Munchkin Brica goPad Diaper Changer

แผ่นรองเปลี่ยนผ้าอ้อม Munchkin Brica goPad Diaper Changer

Munchkin Brica goPad Diaper Changer

Price: 1,465.00 ฿
Add to CartAdd to Cart

Zojirushi Stainless TUFF Mug SV-GR50-AA 0.50Liter Deep Blue

โซจิรุชิกระบอกน้ำสแตนเลสสุญญากาศ Zojirushi Stainless Vacuum Mug 0.50Liter SV-GR50-AA Deep Blue

Zojirushi Stainless TUFF Mug SV-GR50-AA 0.50Liter Deep Blue

Price: 875.00 ฿
Add to CartAdd to Cart

Intex Inflatable Armbands Hello Kitty 56656

ปลอกแขนว่ายน้ำเด็ก คิตตี้ Intex Inflatable Armbands Hello Kitty 56656

Intex Inflatable Armbands Hello Kitty 56656

Price: 142.00 ฿
Add to CartAdd to Cart

Dr.Brown's One Piece Silicone Pacifier 0m+ Pink

จุกนมหลอก Dr.Brown's PreVent Orthodontic Pacifier Soother 6-18m

Dr.Brown's One Piece Silicone Pacifier 0m+ Pink

Price: 235.00 ฿
Add to CartAdd to Cart

Munchkin Brica CoolCuddle Head Support

หมอนรองคอ รองหัวเด็ก Munchkin Brica Koosh'n Infant Neck & Head Support Green

Munchkin Brica CoolCuddle Head Support

Price: 1,160.00 ฿
Add to CartAdd to Cart

Dr.Browns Narrow-Neck Options Bottle 250ml Twin Pack

Dr. Brown's Options Standard narrow neck Bottle 250ml twin pack

Dr.Browns Narrow-Neck Options Bottle 250ml Twin Pack

Price: 589.00 ฿
Add to CartAdd to Cart

Glowy Pregnancy Pillow Full Body Pink

หมอนรองท้องเต็มตัว หมอนรองท้องตัวยู Glowy Full Body Pregnancy Pillow สีชมพู Glowy Pregnancy Pillow Full Body Peachy Pink

Glowy Pregnancy Pillow Full Body Pink

Price: 2,240.00 ฿
Add to CartAdd to Cart

Plug-in Bug Guard Anti-Mosquito Plug-in Refill

Plug-in Bug Guard Anti-mosquito Refill

Plug-in Bug Guard Anti-Mosquito Plug-in Refill

Price: 187.00 ฿
Add to CartAdd to Cart

Munchkin Click Lock Bite Proof Soft Spout Trainer Cup 7oz.

แก้วหัดดูด จุกนิ่ม แก้วหัดดื่ม Munchkin Click Lock Bite Proof Soft Spout Trainer Cup 7oz.

Munchkin Click Lock Bite Proof Soft Spout Trainer Cup 7oz.

Price: 359.00 ฿
Add to CartAdd to Cart

Joie Spin 360 Two Tone Black

คาร์ซีท Joie Spin 360 Two Tone Black baby carseat เบาะนั่งนิรภัยในรถ

Joie Spin 360 Two Tone Black

Price: 12,900.00 ฿
Add to CartAdd to Cart

Joie Muze Travel System Cherry

รถเข็นเด็ก คาร์ซีทกระเช้า Joie Muze Travel System Cherry

Joie Muze Travel System Cherry

Price: 6,990.00 ฿
Add to CartAdd to Cart

Zojirushi Stainless Vacuum 2-way Bottle SP-JA08-BZ 0.82Liter

Zojirushi SP-JA08-BZ โซจิรุชิ กระติกน้ำเด็กสแตนเลสสุญญากาศ Stainless Vacuum Bottle SP-JA08-BZ

Zojirushi Stainless Vacuum 2-way Bottle SP-JA08-BZ 0.82Liter

Price: 1,470.00 ฿
Add to CartAdd to Cart

Munchkin Brica Baby In-sight Magical Firefly Auto Mirror

กระจกมองหลัง กระจกติดเบาะหลังรถ มองเด็กในรถยนต์ Brica Baby In-sight Magical Firefly Auto Mirror

Munchkin Brica Baby In-sight Magical Firefly Auto Mirror

Price: 2,540.00 ฿
Add to CartAdd to Cart

Zojirushi Stainless TUFF Mug SM-XC36-DV 0.36Liter

โซจิรุชิ กระบอกน้ำ เก็บร้อน-เย็น Zojirushi SM-XC36-DV Stainless Vacuum Mug 0.36Liter

Zojirushi Stainless TUFF Mug SM-XC36-DV 0.36Liter

Price: 650.00 ฿
Add to CartAdd to Cart

Munchkin Lift Infant Spoons

ช้อนป้อนอาหารเด็ก Munchkin Lift Infant Spoons

Munchkin Lift Infant Spoons

Price: 180.00 ฿
Add to CartAdd to Cart

iBaby Monitor M6S

iBaby Monitor M6S

iBaby Monitor M6S

Price: 7,425.00 ฿
Add to CartAdd to Cart

Fas Glitter Color 60ml Green

สี กากเพชร Fas Glitter Color 60ml Green

Fas Glitter Color 60ml Green

Price: 135.00 ฿
Add to CartAdd to Cart

Sofia the First My Busy Books

หนังสือบอร์ดบุ๊คหุ่นฟิกเกอร์โซเฟีย Phidal Sofia the First My Busy Books Disney Junior

Sofia the First My Busy Books

Price: 415.00 ฿
Add to CartAdd to Cart

Zojirushi Thermal Stainless Cool Bottle 0.8 Liter SD-FA08-BB

Zojirushi SD-FA08-BB Thermal Stainless Cool Bottle 0.8 Liter

Zojirushi Thermal Stainless Cool Bottle 0.8 Liter SD-FA08-BB

Price: 1,400.00 ฿
Add to CartAdd to Cart

Kiddimoto Kids Gloves Fleur

ถุงมือเด็ก เซฟตี้เด็ก Kiddimoto Kids Gloves Fleur

Kiddimoto Kids Gloves Fleur

Price: 650.00 ฿
Add to CartAdd to Cart

Philips Avent PP Feeding Bottle 4oz/125ml Single pack

ขวดนมเอเวนท์ Philips Avent Natural feeding bottle

Philips Avent PP Feeding Bottle 4oz/125ml Single pack

Price: 430.00 ฿
Add to CartAdd to Cart
Accept Visa and Master Credit Card


Copyright © 2006 - 2018 Baby Best Buy in Thailand. All rights reserved.

VISA Card Master Card Bangkok Bank Krung Thai Bank Krungsri Bank Kasikorn Bank TMB Bank Siam Commercial Bank
Delivery service   Thailand Post SCG EXPRESS