Baby Best Buy in Thailand

LineID: @BabyBestBuyOnline
Free Delivery on order 699+
Your Cart
Your shopping cart is empty!
Manufacturers
Check status of EMS & registered parcel
ตรวจสอบสถานะไปรษณีย์ EMS และลงทะเบียน
Top Sellers
1. Shipping Charge
Shipping Charge
Price: 1.00 ฿
2. Belly Bandit BFF
ผ้ารัดหน้าท้องหลังคลอด BeBelly Bandit BFF
Price: 7,633.00 ฿
3. miYim Organic Pacifier Clip
miYim Organic Pacifier Clip
Price: 239.00 ฿
4. Baby K'Tan Baby Carrier Active Black
Baby K'Tan Active Black Baby Carrier
Price: 1,980.00 ฿
5. Glowy Bedrail Extra Long 180cm Sky Blue
Glowy Star Bedrail Extra Long 180cm Sky Blue
Price: 1,690.00 ฿
6. Munchkin Any Angle Weighted Straw Cup 10oz
Munchkin Any Angle Weighted Straw Cup 10oz
Price: 395.00 ฿
7. USB 100 Nursery & Kids Music
USB 100 Nursery & Kids Music
Price: 332.00 ฿
8. SuperSorber Bed Protector for 3.5-foot mattres size King
supersorber แผ่นรองเตียงดูดซับน้ำ SuperSorber size King
Price: 1,560.00 ฿
Shipping Policy

 นโยบายการจัดส่งสินค้า

ร้าน Baby Best Buy in Thailand ดำเนินการจัดส่งสินค้าให้กับลูกค้าทุกท่านในวันทำการถัดไป หลังจากได้รับการแจ้งโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร หรือหลังจากการชำระเงินค่าสินค้าออนไลน์ด้วยบัตรเครดิต โดยจัดส่งสินค้าให้ตามประเภทของการจัดส่งที่ลูกค้าเป็นผู้เลือกด้วยตัวเองในขั้นตอนสิ้นสุดการสั่งซื้อสินค้า ยกเว้น ในกรณีที่ทางร้านตรวจสอบแล้วไม่พบยอดเงินเข้าตามที่ลูกค้าแจ้งหรือยอดเงินที่โอนเข้ามาไม่ตรงกับยอดเงินรวมที่ลูกค้าควรจะชำระ ทางร้านฯ จะดำเนินการติดต่อลูกค้ากลับไปตามข้อมูลที่ให้ไว้ในระบบ

วันทำการจัดส่งสินค้า คือ วันจันทร์-ศุกร์ ยกเว้น วันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดราชการ โดยทางร้านฯ พิจารณาเลือกใช้ผู้ให้บริการหลักดังต่อไปนี้

 1. ไปรษณีย์ไทย
  ใช้เวลาโดยประมาณในการจัดส่งสินค้าถึงปลายทาง ดังนี้

  ประเภทการจัดส่ง

  *ระยะเวลาได้รับสินค้า

  ตรวจสอบผ่านระบบ Track&Trace

  พัสดุไปรษณีย์ธรรมดา

  3 - 10 วัน

  ไม่ได้

  พัสดุไปรษณีย์ลงทะเบียน

  3 - 10 วัน

  ได้(เฉพาะต้นทางและปลายทาง)

  พัสดุด่วนพิเศษ (EMS)

  1 - 2 วัน

  ได้


      * เป็นระยะเวลาโดยประมาณ อาจจะถึงเร็วหรือช้ากว่าที่กำหนดได้ ขึ้นอยู่กับปริมาณพัสดุของไปรษณีย์ปลายทาง
    ** ในกรณีที่มีพัสดุส่งถึงลูกค้ามากกว่า 1 กล่อง พัสดุอาจจะไปถึงปลายทางไม่พร้อมกันได้
  *** ถ้ามีช่วงวันหยุดต่อเนื่องกันหลายวัน สินค้าอาจจะได้รับช้ากว่าปกติ

  อนึ่งฯ ในกรณีที่กล่องพัสดุมีขนาดใหญ่เกินความสามารถที่บุรุษไปรษณีย์จะนำส่งถึงบ้านของลูกค้า ทางไปรษณีย์อาจจะพิจารณาออกใบแจ้ง ให้ลูกค้าไปรับสินค้าเอง ณ ที่ทำการไปรษณีย์ ซึ่งถ้าทางร้านพิจารณาแล้วเห็นว่า การจัดส่งสินค้าผ่านไปรษณีย์ไทย อาจเกิดความไม่สะดวกกับลูกค้า ทางร้านฯ จะเลือกการจัดส่งสินค้าเป็นวิธีอื่น โดยคำนึงถึงความสะดวกสูงสุดของลูกค้าเป็นสำคัญ ส่วนจะใช้วิธีใดนั้นขอสงวนสิทธิ์ในทางร้านฯ เป็นผู้เลือกตามความเหมาะสม
 2. บริษัทฯ ขนส่งเอกชน
  สำหรับการจัดส่งสินค้าซึ่งมีขนาดใหญ่ เช่น รถเข็น, คาร์ซีท หรือของเล่นบางชนิด ซึ่งไปรษณีย์ไทยไม่สามารถนำจ่ายไปยังที่อยู่ของลูกค้าได้โดยตรง
 3. การส่งโดยใช้พนักงานส่งของ (Messenger)
  เนื่องจากทางร้าน Baby Best Buy in Thailand ไม่มีพนักงานส่งของให้บริการเป็นประจำ ในกรณีที่ลูกค้าต้องการใช้สินค้าแบบเร่งด่วน สามารถส่ง Messenger เข้ามารับสินค้าเองได้ หรือถ้าต้องการให้ทางร้านจัดหาให้ สินค้าจะส่งถึงมือลูกค้าในวันถัดไป โดยลูกค้าจะต้องเป็นผู้ชำระค่าจัดส่งตามจริงให้กับพนักงานส่งของ ณ ตอนรับสินค้าเอง โดยทางร้านฯ จะแจ้งค่าบริการโดยประมาณให้กับลูกค้าทราบก่อนการจัดส่ง
 4. สำหรับผู้ที่ต้องการเข้ามารับสินค้าด้วยตัวเอง สามารถระบุได้ในขั้นตอนสิ้นสุดการสั่งซื้อสินค้า และโทร.นัดล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วันทำการ โดยสามารถชำระค่าสินค้าเป็นเงินสด/บัตรเครดิต ณ วันรับสินค้า

อัตราค่าบริการโดยประมาณ

ค่าบริการจัดส่งสินค้า จะแสดงในขั้นตอนสุดท้ายเมื่อลูกค้าสิ้นสุดการสั่งซื้อผ่านระบบ online โดยระบบจะทำการคำนวณค่าจัดส่งให้อัตโนมัติ โดยคิดจากน้ำหนักรวมของสินค้าที่ลูกค้าทำการสั่งซื้อรวมกับน้ำหนักของกล่อง

น้ำหนักรวมสินค้า

(Kg.)

พัสดุไปรษณีย์ธรรมดา

พัสดุไปรษณีย์ลงทะเบียน

พัสดุด่วนพิเศษ (EMS)

500 กรัมแรก

 

ค่าขนส่งเหมาจ่าย 25 บาท/ออเดอร์

33 บาท

57 บาท

0.5 – 1.0

43 บาท

72 บาท

1.0 – 1.5

63 บาท

87 บาท

1.5 – 2.0

63 บาท

102 บาท

2.0 – 2.5

 

127 บาท

2.5 – 3.0

142 บาท

3.0 – 3.5

162 บาท

3.5 – 4.0

182 บาท

4.0 – 4.5

202 บาท

4.5 – 5.0

222 บาท

5.0 – 5.5

247 บาท

5.5 – 6.0

272 บาท

6.0 – 6.5

297 บาท

6.5 – 7.0

322 บาท

7.0 – 7.5

347 บาท

7.5 – 8.0

372 บาท

8.0 – 8.5

402 บาท

8.5 – 9.0

432 บาท

9.0 – 9.5

462 บาท

9.5 – 10.0

492 บาท

การตีกลับของพัสดุสินค้า
อาจเกิดขึ้นได้เนื่องจาก

 1. ลูกค้ากรอกที่อยู่ผิด
 2. ลูกค้ากรอกรายละเอียดที่อยู่ไม่ครบถ้วน, ไม่ชัดเจน บุรุษไปรษณีย์ไม่สามารถนำจ่ายได้ (เช่น ไม่ระบุชื่อบริษัทฯ, ไม่มีหมู่, ไม่มีตำบล)
 3. ไม่มีคนเซ็นต์รับกล่องพัสดุ
 4. ทางไปรษณีย์ออกใบแจ้ง แต่ลูกค้าไม่ไปรับพัสดุภายในระยะเวลาที่ไปรษณีย์กำหนด

หากเกิดกรณีพัสดุตีกลับมายังผู้ส่ง ทางร้านฯ จะรีบดำเนินการติดต่อไปยังผู้ซื้อสินค้าทันที โดยในการส่งสินค้ากลับไปให้ลูกค้าใหม่นั้น ลูกค้าจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นตามจริง ดังนี้

 • ค่าส่งพัสดุตีกลับที่ทางไปรษณีย์เรียกเก็บจากผู้ส่ง
 • ค่าบรรจุภัณฑ์ใหม่ (ในกรณีที่ไม่สามารถใช้บรรจุภัณฑ์เดิมได้)
 • ค่าส่งสินค้ารอบใหม่ คิดตามจริง (เช่น ถ้าลูกค้าเลือกส่งแบบพัสดุไปรษณีย์ธรรมดา น้ำหนักรวมอยู่ที่ 2kg. ค่าจัดส่งจริงอยู่ที่ 35 บาท)

ซึ่งทางร้านฯ จะแจ้งค่าใช้จ่ายให้ทราบ และลูกค้าจะต้องชำระเงินค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นก่อน ทางร้านฯ จึงจะดำเนินการจัดส่งสินค้าให้ใหม่

Special Offer

Munchkin Fresh Food Feeder

ถุงตาข่ายใส่ผลไม้ Munchkin Fresh Food Feeder

Munchkin Fresh Food Feeder

Price: 215.00 ฿
Add to CartAdd to Cart

SuperSorber Bed Protector for 6 feet mattres size XL

แผ่นรองเตียงดูดซับน้ำ SuperSorber size XL

SuperSorber Bed Protector for 6 feet mattres size XL

Price: 1,270.00 ฿
Add to CartAdd to Cart

Avent Soft Silicone Straw 9oz 12m+

ถ้วยหัดดื่มเอเวนท์แบบหลอดดูดสีชมพู Avent Soft Silicone Straw 9oz.

Avent Soft Silicone Straw 9oz 12m+

Price: 585.00 ฿
Add to CartAdd to Cart

Munchkin Cleaning Brush Set

แปรงล้างหลอด Munchkin Cleaning Brush Set

Munchkin Cleaning Brush Set

Price: 249.00 ฿
Add to CartAdd to Cart

Munchkin Click Lock Fresh Food Freezer Pop

ไอศกรีม อาหารเสริมเด็ก Munchkin Click Lock Fresh Food Freezer Pops

Munchkin Click Lock Fresh Food Freezer Pop

Price: 515.00 ฿
Add to CartAdd to Cart

Boon Stack Caterpillar Snack Container Green/White

กล่องใส่ขนมและของว่าง Boon Stack Caterpillar Snack Container Green/White

Boon Stack Caterpillar Snack Container Green/White

Price: 635.00 ฿
Add to CartAdd to Cart

Glowy W Seat Mate by welldon

แผ่นรองคาร์ซีทป้องกันเบาะรถยนต์ Welldon Seat Mate Auto Seat Protector

Glowy W Seat Mate by welldon

Price: 680.00 ฿
Add to CartAdd to Cart

Dickens Guess and Slide Cards What is this persons job

บัตรคำศัพท์ บัตรภาพ บัตรคำถาม สไลด์การ์ด Dickens Guess and Slide Cards What is this persons job

Dickens Guess and Slide Cards What is this persons job

Price: 270.00 ฿
Add to CartAdd to Cart

Avent Fast Bottle Warmer

เครื่องอุ่นนมและอาหาร avent express bottle warmer

Avent Fast Bottle Warmer

Price: 2,290.00 ฿
Add to CartAdd to Cart

Tiny Seed Monthly Onesies Cupcake Design

เซ็ตบอดี้สูท 12 เดือน ลายคัพเค้ก Cupcake Monthly Onesies by Tiny Seed Baby

Tiny Seed Monthly Onesies Cupcake Design

Price: 999.00 ฿
Add to CartAdd to Cart

Beurer Blood Pressure Monitor BM47

เครื่องวัดความดันโลหิต ความดันเลือด Beurer Blood Pressure Monitor BM47

Beurer Blood Pressure Monitor BM47

Price: 3,520.00 ฿
Add to CartAdd to Cart

Munchkin Brica Baby In-sight Baby Mirror

กระจกติดเบาะหลังรถ กระจกมองหลัง กระจกมองเด็กในรถยนต์ Munchkin Brica Baby In-sight Baby Mirror

Munchkin Brica Baby In-sight Baby Mirror

Price: 975.00 ฿
Add to CartAdd to Cart

Lansinoh Valve Replacement

Ameda อะไหล่วาล์ว Valve Replacement เครื่องปั๊มน้ำนม ที่ปั๊มน้ำนม

Lansinoh Valve Replacement

Price: 230.00 ฿
Add to CartAdd to Cart

Philips Avent Classic+ Feeding Bottle 11oz/330ml Single pack

ขวดนมเอเวนท์ Philips Avent Classic+ feeding bottle 11oz SCF566/17

Philips Avent Classic+ Feeding Bottle 11oz/330ml Single pack

Price: 394.00 ฿
Add to CartAdd to Cart

Tomy Chuggington Loop the Loop Wilson

รถไฟเด็ก ของเล่นเด็ก Tomy Chuggington Loop the Loop Wilson

Tomy Chuggington Loop the Loop Wilson

Price: 1,400.00 ฿
Add to CartAdd to Cart

Dr.Brown's One Piece Silicone Pacifier 0m+ Blue

จุกนมหลอก Dr.Brown's One Piece Silicone Pacifier 0m+ Blue

Dr.Brown's One Piece Silicone Pacifier 0m+ Blue

Price: 235.00 ฿
Add to CartAdd to Cart

Plug-in Bug Guard Anti-Mosquito Plug-in Device

Plug-in Bug Guard Anti-mosquito

Plug-in Bug Guard Anti-Mosquito Plug-in Device

Price: 490.00 ฿
Add to CartAdd to Cart

Joie Spin 360 Two Tone Black

คาร์ซีท Joie Spin 360 Two Tone Black baby carseat เบาะนั่งนิรภัยในรถ

Joie Spin 360 Two Tone Black

Price: 12,900.00 ฿
Add to CartAdd to Cart

Dr.Brown's One Piece Silicone Pacifier 0m+ Pink

จุกนมหลอก Dr.Brown's One Piece Silicone Pacifier 0m+ Pink

Dr.Brown's One Piece Silicone Pacifier 0m+ Pink

Price: 135.00 ฿
Add to CartAdd to Cart

Joie Gemm Car Seat Chromium

Joie Gemm Car Seat Chromium

Joie Gemm Car Seat Chromium

Price: 3,490.00 ฿
Add to CartAdd to Cart

SuperSorber Newborn Bed Protector Pink

แผ่นรองฉี่ แผ่นรองเตียงดูดซับน้ำ SuperSorber Newborn

SuperSorber Newborn Bed Protector Pink

Price: 555.00 ฿
Add to CartAdd to Cart

Fas Total Wash Kids Paint Black

สีเด็ก non-toxic สีโปสเตอร์ สีดำ Fas Total Wash Kids Paint Black

Fas Total Wash Kids Paint Black

Price: 190.00 ฿
Add to CartAdd to Cart

Zojirushi SM-SD60-XA Stainless Mug 0.60Liter Black

Zojirushi SM-SD60-XA โซจิรุชิ กระติกน้ำสแตนเลสสุญญากาศ เก็บร้อนเย็น

Zojirushi SM-SD60-XA Stainless Mug 0.60Liter Black

Price: 1,225.00 ฿
Add to CartAdd to Cart

Little Owl Anti-blue Light Kids Eyewear Purple

Little Owl Anti-blue Light Protected Kids Eyewear

Little Owl Anti-blue Light Kids Eyewear Purple

Price: 888.00 ฿
Add to CartAdd to Cart

Baby K'Tan Baby Carrier Active Whitel

เป้อุ้มเด็ก Baby K'Tan Baby Carrier Active White เบบี้เคตาน สีชมพู

Baby K'Tan Baby Carrier Active Whitel

Price: 1,980.00 ฿
Add to CartAdd to Cart

Zojirushi Thermal Stainless Cool Bottle 1.5 Liter SD-FA15-AZ

Zojirushi SD-FA10-AZ Thermal Stainless Cool Bottle 1.5 Liter

Zojirushi Thermal Stainless Cool Bottle 1.5 Liter SD-FA15-AZ

Price: 1,540.00 ฿
Add to CartAdd to Cart

Joie Litetrax 4 Flex LFC Red Liverbird Stroller

Joie Litetrax 4 Flex LFC Red Liverbird Stroller Liverpool FC

Joie Litetrax 4 Flex LFC Red Liverbird Stroller

Price: 11,900.00 ฿
Add to CartAdd to Cart

Dr. Browns Y-Cut nipples pack 2

Dr.Brown's Y-Cut Nipple Standard Natural Flow

Dr. Browns Y-Cut nipples pack 2

Price: 185.00 ฿
Add to CartAdd to Cart

iBaby Monitor M7

iBaby Monitor M6S

iBaby Monitor M7

Price: 11,305.00 ฿
Add to CartAdd to Cart

Glowy Bedrail 150cm Milky White

Glowy Star Bedrail 150cm Milky White

Glowy Bedrail 150cm Milky White

Price: 1,590.00 ฿
Add to CartAdd to Cart

Airy Baby Breathable Mattress Sheet L/60

Airy Baby Breathable Mattress Sheet L/60

Airy Baby Breathable Mattress Sheet L/60

Price: 690.00 ฿
Add to CartAdd to Cart

Munchkin Bath Rattle Squirts

Munchkin Bath Rattle Squirts

Munchkin Bath Rattle Squirts

Price: 189.00 ฿
Add to CartAdd to Cart

bbluv Kube Musical Night Light with Projection

bblüv Kübe bbluv Kube Musical Night Light with Projection

bbluv Kube Musical Night Light with Projection

Price: 1,590.00 ฿
Add to CartAdd to Cart

Joie Gemm Car Seat Ember

Joie Gemm Car Seat Ember

Joie Gemm Car Seat Ember

Price: 3,490.00 ฿
Add to CartAdd to Cart

Joie Stages Car Seat Navy Blazer

Joie Stages Navy Blazer Car Seat

Joie Stages Car Seat Navy Blazer

Price: 7,500.00 ฿
Add to CartAdd to Cart

LeapFrog Learn & Groove Color Play Drum Pink

LeapFrog Learn & Groove Color Play Drum Pink

LeapFrog Learn & Groove Color Play Drum Pink

Price: 1,035.00 ฿
Add to CartAdd to Cart
Accept Visa and Master Credit Card


Copyright © 2006 - 2019 Baby Best Buy in Thailand. All rights reserved.

VISA Card Master Card Bangkok Bank Krung Thai Bank Krungsri Bank Kasikorn Bank TMB Bank Siam Commercial Bank
Delivery service   Thailand Post SCG EXPRESS