Baby Best Buy in Thailand

LineID: @BabyBestBuyOnline
LineID: @BabyBestBuyOnline
Your Cart
Your shopping cart is empty!
Manufacturers
Check status of EMS & registered parcel
ตรวจสอบสถานะไปรษณีย์ EMS และลงทะเบียน
Top Sellers
1. Q-C Lubricating Jelly Water Soluble
เจลหล่อลื่น Q-C Lubricating Jelly Water Soluble
Price: 50.00 ฿
2. Mister Fox Breast Milk Storage Bags
ถุงเก็บนมแม่ น้ำนมแม่ Mister Fox Breast Milk Storage Bags
Price: 189.00 ฿
3. Zojirushi Stainless TUFF Boy Bottle 1.5Liter
กระติกน้ำสแตนเลสสุญญากาศ Zojirushi Vacuum Stainless TUFF Boy Bottle 1.5Liter SF-CC15-XA
Price: 1,050.00 ฿
4. Techni Ice - Size M
ก้อนให้ความเย็น TechniIce
Price: 100.00 ฿
5. Techni Ice Reusable Dry Ice Pack - Size S
เทคนิไอซ์ น้ำแข็งแห้ง Techni Ice
Price: 70.00 ฿
6. Shipping Charge
Shipping Charge
Price: 1.00 ฿
7. Belly Bandit BFF
ผ้ารัดหน้าท้องหลังคลอด BeBelly Bandit BFF
Price: 4,099.00 ฿
8. Dr.Brown's Cleaning Brushes - 4 Pk
แปรงล้างหลอด Dr.Brown's Cleaning Brushes
Price: 150.00 ฿
Shipping Policy

 นโยบายการจัดส่งสินค้า

ร้าน Baby Best Buy in Thailand ดำเนินการจัดส่งสินค้าให้กับลูกค้าทุกท่านในวันทำการถัดไป หลังจากได้รับการแจ้งโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร หรือหลังจากการชำระเงินค่าสินค้าออนไลน์ด้วยบัตรเครดิต โดยจัดส่งสินค้าให้ตามประเภทของการจัดส่งที่ลูกค้าเป็นผู้เลือกด้วยตัวเองในขั้นตอนสิ้นสุดการสั่งซื้อสินค้า ยกเว้น ในกรณีที่ทางร้านตรวจสอบแล้วไม่พบยอดเงินเข้าตามที่ลูกค้าแจ้งหรือยอดเงินที่โอนเข้ามาไม่ตรงกับยอดเงินรวมที่ลูกค้าควรจะชำระ ทางร้านฯ จะดำเนินการติดต่อลูกค้ากลับไปตามข้อมูลที่ให้ไว้ในระบบ

วันทำการจัดส่งสินค้า คือ วันจันทร์-ศุกร์ ยกเว้น วันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดราชการ โดยทางร้านฯ พิจารณาเลือกใช้ผู้ให้บริการหลักดังต่อไปนี้

 1. ไปรษณีย์ไทย
  ใช้เวลาโดยประมาณในการจัดส่งสินค้าถึงปลายทาง ดังนี้

  ประเภทการจัดส่ง

  *ระยะเวลาได้รับสินค้า

  ตรวจสอบผ่านระบบ Track&Trace

  พัสดุไปรษณีย์ธรรมดา

  3 - 10 วัน

  ไม่ได้

  พัสดุไปรษณีย์ลงทะเบียน

  3 - 10 วัน

  ได้(เฉพาะต้นทางและปลายทาง)

  พัสดุด่วนพิเศษ (EMS)

  1 - 2 วัน

  ได้


      * เป็นระยะเวลาโดยประมาณ อาจจะถึงเร็วหรือช้ากว่าที่กำหนดได้ ขึ้นอยู่กับปริมาณพัสดุของไปรษณีย์ปลายทาง
    ** ในกรณีที่มีพัสดุส่งถึงลูกค้ามากกว่า 1 กล่อง พัสดุอาจจะไปถึงปลายทางไม่พร้อมกันได้
  *** ถ้ามีช่วงวันหยุดต่อเนื่องกันหลายวัน สินค้าอาจจะได้รับช้ากว่าปกติ

  อนึ่งฯ ในกรณีที่กล่องพัสดุมีขนาดใหญ่เกินความสามารถที่บุรุษไปรษณีย์จะนำส่งถึงบ้านของลูกค้า ทางไปรษณีย์อาจจะพิจารณาออกใบแจ้ง ให้ลูกค้าไปรับสินค้าเอง ณ ที่ทำการไปรษณีย์ ซึ่งถ้าทางร้านพิจารณาแล้วเห็นว่า การจัดส่งสินค้าผ่านไปรษณีย์ไทย อาจเกิดความไม่สะดวกกับลูกค้า ทางร้านฯ จะเลือกการจัดส่งสินค้าเป็นวิธีอื่น โดยคำนึงถึงความสะดวกสูงสุดของลูกค้าเป็นสำคัญ ส่วนจะใช้วิธีใดนั้นขอสงวนสิทธิ์ในทางร้านฯ เป็นผู้เลือกตามความเหมาะสม
 2. บริษัทฯ ขนส่งเอกชน
  สำหรับการจัดส่งสินค้าซึ่งมีขนาดใหญ่ เช่น รถเข็น, คาร์ซีท หรือของเล่นบางชนิด ซึ่งไปรษณีย์ไทยไม่สามารถนำจ่ายไปยังที่อยู่ของลูกค้าได้โดยตรง
 3. การส่งโดยใช้พนักงานส่งของ (Messenger)
  เนื่องจากทางร้าน Baby Best Buy in Thailand ไม่มีพนักงานส่งของให้บริการเป็นประจำ ในกรณีที่ลูกค้าต้องการใช้สินค้าแบบเร่งด่วน สามารถส่ง Messenger เข้ามารับสินค้าเองได้ หรือถ้าต้องการให้ทางร้านจัดหาให้ สินค้าจะส่งถึงมือลูกค้าในวันถัดไป โดยลูกค้าจะต้องเป็นผู้ชำระค่าจัดส่งตามจริงให้กับพนักงานส่งของ ณ ตอนรับสินค้าเอง โดยทางร้านฯ จะแจ้งค่าบริการโดยประมาณให้กับลูกค้าทราบก่อนการจัดส่ง
 4. สำหรับผู้ที่ต้องการเข้ามารับสินค้าด้วยตัวเอง สามารถระบุได้ในขั้นตอนสิ้นสุดการสั่งซื้อสินค้า และโทร.นัดล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วันทำการ โดยสามารถชำระค่าสินค้าเป็นเงินสด/บัตรเครดิต ณ วันรับสินค้า

อัตราค่าบริการโดยประมาณ

ค่าบริการจัดส่งสินค้า จะแสดงในขั้นตอนสุดท้ายเมื่อลูกค้าสิ้นสุดการสั่งซื้อผ่านระบบ online โดยระบบจะทำการคำนวณค่าจัดส่งให้อัตโนมัติ โดยคิดจากน้ำหนักรวมของสินค้าที่ลูกค้าทำการสั่งซื้อรวมกับน้ำหนักของกล่อง

น้ำหนักรวมสินค้า

(Kg.)

พัสดุไปรษณีย์ธรรมดา

พัสดุไปรษณีย์ลงทะเบียน

พัสดุด่วนพิเศษ (EMS)

500 กรัมแรก

 

ค่าขนส่งเหมาจ่าย 25 บาท/ออเดอร์

33 บาท

57 บาท

0.5 – 1.0

43 บาท

72 บาท

1.0 – 1.5

63 บาท

87 บาท

1.5 – 2.0

63 บาท

102 บาท

2.0 – 2.5

 

127 บาท

2.5 – 3.0

142 บาท

3.0 – 3.5

162 บาท

3.5 – 4.0

182 บาท

4.0 – 4.5

202 บาท

4.5 – 5.0

222 บาท

5.0 – 5.5

247 บาท

5.5 – 6.0

272 บาท

6.0 – 6.5

297 บาท

6.5 – 7.0

322 บาท

7.0 – 7.5

347 บาท

7.5 – 8.0

372 บาท

8.0 – 8.5

402 บาท

8.5 – 9.0

432 บาท

9.0 – 9.5

462 บาท

9.5 – 10.0

492 บาท

การตีกลับของพัสดุสินค้า
อาจเกิดขึ้นได้เนื่องจาก

 1. ลูกค้ากรอกที่อยู่ผิด
 2. ลูกค้ากรอกรายละเอียดที่อยู่ไม่ครบถ้วน, ไม่ชัดเจน บุรุษไปรษณีย์ไม่สามารถนำจ่ายได้ (เช่น ไม่ระบุชื่อบริษัทฯ, ไม่มีหมู่, ไม่มีตำบล)
 3. ไม่มีคนเซ็นต์รับกล่องพัสดุ
 4. ทางไปรษณีย์ออกใบแจ้ง แต่ลูกค้าไม่ไปรับพัสดุภายในระยะเวลาที่ไปรษณีย์กำหนด

หากเกิดกรณีพัสดุตีกลับมายังผู้ส่ง ทางร้านฯ จะรีบดำเนินการติดต่อไปยังผู้ซื้อสินค้าทันที โดยในการส่งสินค้ากลับไปให้ลูกค้าใหม่นั้น ลูกค้าจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นตามจริง ดังนี้

 • ค่าส่งพัสดุตีกลับที่ทางไปรษณีย์เรียกเก็บจากผู้ส่ง
 • ค่าบรรจุภัณฑ์ใหม่ (ในกรณีที่ไม่สามารถใช้บรรจุภัณฑ์เดิมได้)
 • ค่าส่งสินค้ารอบใหม่ คิดตามจริง (เช่น ถ้าลูกค้าเลือกส่งแบบพัสดุไปรษณีย์ธรรมดา น้ำหนักรวมอยู่ที่ 2kg. ค่าจัดส่งจริงอยู่ที่ 35 บาท)

ซึ่งทางร้านฯ จะแจ้งค่าใช้จ่ายให้ทราบ และลูกค้าจะต้องชำระเงินค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นก่อน ทางร้านฯ จึงจะดำเนินการจัดส่งสินค้าให้ใหม่

Special Offer

Dr. Brown's Standard Baby Bottles Storage/Travel Caps

อะไหล่ฝาปิดขวดนม Dr.Brown's Standard Storage/Travel Caps

Dr. Brown's Standard Baby Bottles Storage/Travel Caps

Price: 136.00 ฿
Add to CartAdd to Cart

The First Year Infant Comb & Brush Set

แปรงหวีผมเด็ก, The First Year Comb & Brush

The First Year Infant Comb & Brush Set

Price: 192.00 ฿
Add to CartAdd to Cart

Dickens Flashcards Animals That Live in Water

แฟลชการ์ดรูปภาพบัตรคำศัพท์ Dickens Flashcards Animals That Live in Water

Dickens Flashcards Animals That Live in Water

Price: 175.00 ฿
Add to CartAdd to Cart

Vulli Sophie the Girafe

ยางกัดยีราฟธรรมชาติ Vulli Sophie the Giraffe

Vulli Sophie the Girafe

Price: 920.00 ฿
Add to CartAdd to Cart

Sebamed Everyday Shampoo

Sebamed Everyday Shampoo แชมพูสระผมสูตรอ่อนโยนซีบาเมด

Sebamed Everyday Shampoo

Price: 200.00 ฿
Add to CartAdd to Cart

Benbat Travel Friends 1-4 years Mouse

หมอนรองหัวศีรษะ Benbat Travel Friends 1-4 Mouse 204

Benbat Travel Friends 1-4 years Mouse

Price: 680.00 ฿
Add to CartAdd to Cart

Munchkin Powdered Formula Dispenser Combo Pack

กล่องแบ่งนมผง Munchkin Powdered Formula Dispenser Combo Pack

Munchkin Powdered Formula Dispenser Combo Pack

Price: 220.00 ฿
Add to CartAdd to Cart

Munchkin Silicone Spoons

ช้อนซิลิโคนป้อนอาหารเด็ก Munchkin Silicone Spoons

Munchkin Silicone Spoons

Price: 340.00 ฿
Add to CartAdd to Cart

Motorola Baby Monitor MBP36 Additional Camera

กล้องเสริมเบบี้มอนิเตอร์ กล้องดูเด็ก Baby Monitor Motorola MBP36

Motorola Baby Monitor MBP36 Additional Camera

Price: 5,490.00 ฿
Add to CartAdd to Cart

Glowy W Seat Mate by welldon

แผ่นรองคาร์ซีทป้องกันเบาะรถยนต์ Welldon Seat Mate Auto Seat Protector

Glowy W Seat Mate by welldon

Price: 680.00 ฿
Add to CartAdd to Cart

The First Years Baby Nail Care Set

กรรไกรตัดเล็บเด็ก The First Year Baby Nail Care Set

The First Years Baby Nail Care Set

Price: 160.00 ฿
Add to CartAdd to Cart

Bright Starts Having a Ball 5-in-1 Sports Zone

ของเล่นเด็ก Bright Starts Having a Ball 5-in-1 Sports Zone

Bright Starts Having a Ball 5-in-1 Sports Zone

Price: 2,495.00 ฿
Add to CartAdd to Cart

Elevit Pregnancy & Lactation with Iodine 30 Tablets New Package

วิตามินเตรียมความพร้อมร่างกายก่อนการตั้งครรภ์ Elevit with Iodine 30

Elevit Pregnancy & Lactation with Iodine 30 Tablets New Package

Price: 1,300.00 ฿
Add to CartAdd to Cart

Pigeon Mosquito Repellent Sticker 60pads

แผ่นแปะกันยุงพีเจ้น 60 ชิ้น Pigeon Mosquito Repellent Sticker 60 Pads

Pigeon Mosquito Repellent Sticker 60pads

Price: 520.00 ฿
Add to CartAdd to Cart

Zojirushi Stainless Steel Food Jar SW-HAE55-XA 0.55Liter

กล่องข้าวเก็บความร้อน 0.55ลิตร สเตนเลสสุญญากาศ Zojirushi Food Jar 0.55Liter SW-HAE55-XA

Zojirushi Stainless Steel Food Jar SW-HAE55-XA 0.55Liter

Price: 1,015.00 ฿
Add to CartAdd to Cart

Beurer Baby Video Monitor BY99 Dual Mode

เบบี้มอนิเตอร์ Beurer Baby Video Monitor BY99 Dual กล้องดูเด็ก

Beurer Baby Video Monitor BY99 Dual Mode

Price: 8,750.00 ฿
Add to CartAdd to Cart

Benbat Travel Friends 1-4 years Owl

หมอนรองคอเด็ก หมอนหนุนหัวเด็ก Benbat Travel Friends 1-4 Owl เบนแบท นกฮูก

Benbat Travel Friends 1-4 years Owl

Price: 880.00 ฿
Add to CartAdd to Cart

Munchkin Brica Deluxe Kick Mats

ผ้ากันเปื้อนหลังเบาะรถ Munchkin Brica Deluxe Kick Mats

Munchkin Brica Deluxe Kick Mats

Price: 1,140.00 ฿
Add to CartAdd to Cart

Dr.Browns Options Standard Bottle 8 oz.

Dr. Brown's Options Standard Bottle 8 oz. single pack

Dr.Browns Options Standard Bottle 8 oz.

Price: 292.00 ฿
Add to CartAdd to Cart

Paperoom Monthly Onesies Girl Monkey Design

เซ็ตบอดี้สูท 12 เดือน ลายลิงสีชมพู Girl Monkey Monthly Onesies by Paperoom

Paperoom Monthly Onesies Girl Monkey Design

Price: 1,750.00 ฿
Add to CartAdd to Cart

Glowy Stroller Puma Ocean

รถเข็นเด็ก โกลวี่สตาร์ Glowy Star Baby Stroller Puma Ocean

Glowy Stroller Puma Ocean

Price: 5,330.00 ฿
Add to CartAdd to Cart

Dr.Brown's PreVent Pacifier 6-12m Pink

จุกหลอก จุกนมหลอก Dr.Brown's PreVent Pacifier 6-12m Pink PV21308

Dr.Brown's PreVent Pacifier 6-12m Pink

Price: 179.00 ฿
Add to CartAdd to Cart

SuperSorber Newborn Bed Protector for Crib/Playpen White

แผ่นรองเตียง กันฉี่ ผ้าปูเตียง SuperSorber for Baby Crib สีขาว

SuperSorber Newborn Bed Protector for Crib/Playpen White

Price: 840.00 ฿
Add to CartAdd to Cart

Glowy Rotera 360 Car Seat Platinum

Glowy Rotera 360 Car Seat Platinum

Glowy Rotera 360 Car Seat Platinum

Price: 9,990.00 ฿
Add to CartAdd to Cart

Dr.Brown's One Piece Silicone Pacifier 0m+ Blue

จุกนมหลอก Dr.Brown's One Piece Silicone Pacifier 0m+ Blue

Dr.Brown's One Piece Silicone Pacifier 0m+ Blue

Price: 135.00 ฿
Add to CartAdd to Cart

Maxi-Cosi Opal Carseat Robin Red

คาร์ซีทเด็ก เบาะนั่งนิรภัยในรถ Car Seat Glowy W Cocoon Genius Latte สีลาเต้ by Welldon

Maxi-Cosi Opal Carseat Robin Red

Price: 13,950.00 ฿
Add to CartAdd to Cart

Maxi-Cosi Opal Carseat Concrete Grey

Maxi-Cosi Opal Carseat Concrete Grey

Maxi-Cosi Opal Carseat Concrete Grey

Price: 13,950.00 ฿
Add to CartAdd to Cart

Avent Pacifier 0-6m Fashion Freeflow Pink

จุกนมหลอกเอเวนท์รุ่นระบายอากาศ 0-6 เดือน Avent Pacifier 0-6m Fashion Freeflow SCF 180/26

Avent Pacifier 0-6m Fashion Freeflow Pink

Price: 320.00 ฿
Add to CartAdd to Cart

Avent Pacifier 6-18m Fashion Freeflow Pink

จุกนมหลอกเอเวนท์ จุกหลอก Avent Pacifier 6-18m Fashion Freeflow SCF180/28

Avent Pacifier 6-18m Fashion Freeflow Pink

Price: 320.00 ฿
Add to CartAdd to Cart

Lotti Oil Pastel 12 Colors

สีเทียนเด็ก สีเทียนระบายน้ำ ปลอดสารพิษ Ommo Lotti Oil Pastel 12 Colors

Lotti Oil Pastel 12 Colors

Price: 220.00 ฿
Add to CartAdd to Cart

Zojirushi Thermal Stainless Cool Bottle 0.52 Liter SD-CAE50-PA

Zojirushi Thermal Stainless Cool Bottle 0.52 Liter SD-CAE50-PA

Zojirushi Thermal Stainless Cool Bottle 0.52 Liter SD-CAE50-PA

Price: 1,365.00 ฿
Add to CartAdd to Cart

Zojirushi Thermal Stainless Cool Bottle 0.8 Liter SD-FA08-BB

Zojirushi SD-FA08-BB Thermal Stainless Cool Bottle 0.8 Liter

Zojirushi Thermal Stainless Cool Bottle 0.8 Liter SD-FA08-BB

Price: 1,400.00 ฿
Add to CartAdd to Cart

Zojirushi SM-AGE35-XA Stainless Mug 0.35Liter

Zojirushi SM-AGE35-XA Stainless Mug 0.35Liter

Zojirushi SM-AGE35-XA Stainless Mug 0.35Liter

Price: 665.00 ฿
Add to CartAdd to Cart

Dr.Browns Wide-Neck Silicone Nipples - Level 2

Dr. Brown's wide-neck nipples Level 2 3 months++

Dr.Browns Wide-Neck Silicone Nipples - Level 2

Price: 225.00 ฿
Add to CartAdd to Cart

Dr.Browns Standard Baby Bottle 8 oz. BPA Free Single Pack

ขวดนมเด็ก Dr. Brown's Standard Bottle 8 oz. Single

Dr.Browns Standard Baby Bottle 8 oz. BPA Free Single Pack

Price: 280.00 ฿
Add to CartAdd to Cart

SuperSorber Bed Protector for Crib/Playpen Pink

SuperSorber แผ่นรองเตียง แผ่นรองฉี่ newborn bed protection

SuperSorber Bed Protector for Crib/Playpen Pink

Price: 840.00 ฿
Add to CartAdd to Cart
Accept Visa and Master Credit Card
Products  Latest
Zojirushi Stainless Mug SM-TA48-DM
Zojirushi Stainless Mug SM-TA48-DM
Price: 1,155.00 ฿
Zojirushi Stainless Mug SM-TA48-PA
Zojirushi Stainless Mug SM-TA48-PA
Price: 1,155.00 ฿
Zojirushi Stainless Mug SM-TA48-WA
Zojirushi Stainless Mug SM-TA48-WAA
Price: 1,155.00 ฿
Zojirushi SF-CC13-XA Stainless Bottle 1.3Liter
Zojirushi SF-CC13-XA Vacuum Stainless TUFF Boy Bottle 1.3Liter
Price: 959.00 ฿
Maxi-Cosi Titan Pro Nomad Grey
Maxi-Cosi Titan Pro Nomad Grey
Price: 18,900.00 ฿
Maxi-Cosi Titan Pro Nomad Red
Maxi-Cosi Titan Pro Nomad Red
Price: 18,900.00 ฿
Maxi-Cosi Titan Pro Nomad Blue
Maxi-Cosi Titan Pro Nomad Blue
Price: 18,900.00 ฿
Maxi-Cosi Titan Pro Nomad Black
Maxi-Cosi Titan Pro Nomad Black
Price: 18,900.00 ฿


Copyright © 2006 - 2018 Baby Best Buy in Thailand. All rights reserved.

VISA Card Master Card Bangkok Bank Krung Thai Bank Krungsri Bank Kasikorn Bank TMB Bank Siam Commercial Bank
Delivery service   Thailand Post SCG EXPRESS