Baby Best Buy in Thailand

LineID: @BabyBestBuyOnline
Free Delivery on order 699+
Your Cart
Your shopping cart is empty!
Manufacturers
Check status of EMS & registered parcel
ตรวจสอบสถานะไปรษณีย์ EMS และลงทะเบียน
Top Sellers
1. Q-C Lubricating Jelly Water Soluble
เจลหล่อลื่น Q-C Lubricating Jelly Water Soluble
Price: 50.00 ฿
2. Dr.Browns Specialty Feeding System Bottle 8 oz. (nobox)
ขวดนม เด็ก ปากแหว่งเพดานโหว่ Dr.Browns Specialty Feeding System 8oz
Price: 529.00 ฿
3. Shipping Charge
Shipping Charge
Price: 1.00 ฿
4. USB 100 Nursery & Kids Music
USB 100 Nursery & Kids Music
Price: 332.00 ฿
5. Dr. Browns Standard Silicone Teats Level 4
Dr.Brown's level 4 standard nipple
Price: 185.00 ฿
6. Pigeon Dry Shampoo
Pigeon Dry Shampoo พีเจ้นแชมพูโฟมไม่ใช้น้ำ ไม่ต้องล้างออก
Price: 420.00 ฿
7. Dr. Browns Standard Silicone Teats Level 3
Dr.Brown's level 3 standard nipple
Price: 185.00 ฿
8. Belly Bandit Viscose from Bamboo Black
ผ้ารัดหน้าท้องหลังคลอด Belly Bandit Bamboo
Price: 3,190.00 ฿
Shipping Policy

 นโยบายการจัดส่งสินค้า

ร้าน Baby Best Buy in Thailand ดำเนินการจัดส่งสินค้าให้กับลูกค้าทุกท่านในวันทำการถัดไป หลังจากได้รับการแจ้งโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร หรือหลังจากการชำระเงินค่าสินค้าออนไลน์ด้วยบัตรเครดิต โดยจัดส่งสินค้าให้ตามประเภทของการจัดส่งที่ลูกค้าเป็นผู้เลือกด้วยตัวเองในขั้นตอนสิ้นสุดการสั่งซื้อสินค้า ยกเว้น ในกรณีที่ทางร้านตรวจสอบแล้วไม่พบยอดเงินเข้าตามที่ลูกค้าแจ้งหรือยอดเงินที่โอนเข้ามาไม่ตรงกับยอดเงินรวมที่ลูกค้าควรจะชำระ ทางร้านฯ จะดำเนินการติดต่อลูกค้ากลับไปตามข้อมูลที่ให้ไว้ในระบบ

วันทำการจัดส่งสินค้า คือ วันจันทร์-ศุกร์ ยกเว้น วันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดราชการ โดยทางร้านฯ พิจารณาเลือกใช้ผู้ให้บริการหลักดังต่อไปนี้

 1. ไปรษณีย์ไทย
  ใช้เวลาโดยประมาณในการจัดส่งสินค้าถึงปลายทาง ดังนี้

  ประเภทการจัดส่ง

  *ระยะเวลาได้รับสินค้า

  ตรวจสอบผ่านระบบ Track&Trace

  พัสดุไปรษณีย์ธรรมดา

  3 - 10 วัน

  ไม่ได้

  พัสดุไปรษณีย์ลงทะเบียน

  3 - 10 วัน

  ได้(เฉพาะต้นทางและปลายทาง)

  พัสดุด่วนพิเศษ (EMS)

  1 - 2 วัน

  ได้


      * เป็นระยะเวลาโดยประมาณ อาจจะถึงเร็วหรือช้ากว่าที่กำหนดได้ ขึ้นอยู่กับปริมาณพัสดุของไปรษณีย์ปลายทาง
    ** ในกรณีที่มีพัสดุส่งถึงลูกค้ามากกว่า 1 กล่อง พัสดุอาจจะไปถึงปลายทางไม่พร้อมกันได้
  *** ถ้ามีช่วงวันหยุดต่อเนื่องกันหลายวัน สินค้าอาจจะได้รับช้ากว่าปกติ

  อนึ่งฯ ในกรณีที่กล่องพัสดุมีขนาดใหญ่เกินความสามารถที่บุรุษไปรษณีย์จะนำส่งถึงบ้านของลูกค้า ทางไปรษณีย์อาจจะพิจารณาออกใบแจ้ง ให้ลูกค้าไปรับสินค้าเอง ณ ที่ทำการไปรษณีย์ ซึ่งถ้าทางร้านพิจารณาแล้วเห็นว่า การจัดส่งสินค้าผ่านไปรษณีย์ไทย อาจเกิดความไม่สะดวกกับลูกค้า ทางร้านฯ จะเลือกการจัดส่งสินค้าเป็นวิธีอื่น โดยคำนึงถึงความสะดวกสูงสุดของลูกค้าเป็นสำคัญ ส่วนจะใช้วิธีใดนั้นขอสงวนสิทธิ์ในทางร้านฯ เป็นผู้เลือกตามความเหมาะสม
 2. บริษัทฯ ขนส่งเอกชน
  สำหรับการจัดส่งสินค้าซึ่งมีขนาดใหญ่ เช่น รถเข็น, คาร์ซีท หรือของเล่นบางชนิด ซึ่งไปรษณีย์ไทยไม่สามารถนำจ่ายไปยังที่อยู่ของลูกค้าได้โดยตรง
 3. การส่งโดยใช้พนักงานส่งของ (Messenger)
  เนื่องจากทางร้าน Baby Best Buy in Thailand ไม่มีพนักงานส่งของให้บริการเป็นประจำ ในกรณีที่ลูกค้าต้องการใช้สินค้าแบบเร่งด่วน สามารถส่ง Messenger เข้ามารับสินค้าเองได้ หรือถ้าต้องการให้ทางร้านจัดหาให้ สินค้าจะส่งถึงมือลูกค้าในวันถัดไป โดยลูกค้าจะต้องเป็นผู้ชำระค่าจัดส่งตามจริงให้กับพนักงานส่งของ ณ ตอนรับสินค้าเอง โดยทางร้านฯ จะแจ้งค่าบริการโดยประมาณให้กับลูกค้าทราบก่อนการจัดส่ง
 4. สำหรับผู้ที่ต้องการเข้ามารับสินค้าด้วยตัวเอง สามารถระบุได้ในขั้นตอนสิ้นสุดการสั่งซื้อสินค้า และโทร.นัดล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วันทำการ โดยสามารถชำระค่าสินค้าเป็นเงินสด/บัตรเครดิต ณ วันรับสินค้า

อัตราค่าบริการโดยประมาณ

ค่าบริการจัดส่งสินค้า จะแสดงในขั้นตอนสุดท้ายเมื่อลูกค้าสิ้นสุดการสั่งซื้อผ่านระบบ online โดยระบบจะทำการคำนวณค่าจัดส่งให้อัตโนมัติ โดยคิดจากน้ำหนักรวมของสินค้าที่ลูกค้าทำการสั่งซื้อรวมกับน้ำหนักของกล่อง

น้ำหนักรวมสินค้า

(Kg.)

พัสดุไปรษณีย์ธรรมดา

พัสดุไปรษณีย์ลงทะเบียน

พัสดุด่วนพิเศษ (EMS)

500 กรัมแรก

 

ค่าขนส่งเหมาจ่าย 25 บาท/ออเดอร์

33 บาท

57 บาท

0.5 – 1.0

43 บาท

72 บาท

1.0 – 1.5

63 บาท

87 บาท

1.5 – 2.0

63 บาท

102 บาท

2.0 – 2.5

 

127 บาท

2.5 – 3.0

142 บาท

3.0 – 3.5

162 บาท

3.5 – 4.0

182 บาท

4.0 – 4.5

202 บาท

4.5 – 5.0

222 บาท

5.0 – 5.5

247 บาท

5.5 – 6.0

272 บาท

6.0 – 6.5

297 บาท

6.5 – 7.0

322 บาท

7.0 – 7.5

347 บาท

7.5 – 8.0

372 บาท

8.0 – 8.5

402 บาท

8.5 – 9.0

432 บาท

9.0 – 9.5

462 บาท

9.5 – 10.0

492 บาท

การตีกลับของพัสดุสินค้า
อาจเกิดขึ้นได้เนื่องจาก

 1. ลูกค้ากรอกที่อยู่ผิด
 2. ลูกค้ากรอกรายละเอียดที่อยู่ไม่ครบถ้วน, ไม่ชัดเจน บุรุษไปรษณีย์ไม่สามารถนำจ่ายได้ (เช่น ไม่ระบุชื่อบริษัทฯ, ไม่มีหมู่, ไม่มีตำบล)
 3. ไม่มีคนเซ็นต์รับกล่องพัสดุ
 4. ทางไปรษณีย์ออกใบแจ้ง แต่ลูกค้าไม่ไปรับพัสดุภายในระยะเวลาที่ไปรษณีย์กำหนด

หากเกิดกรณีพัสดุตีกลับมายังผู้ส่ง ทางร้านฯ จะรีบดำเนินการติดต่อไปยังผู้ซื้อสินค้าทันที โดยในการส่งสินค้ากลับไปให้ลูกค้าใหม่นั้น ลูกค้าจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นตามจริง ดังนี้

 • ค่าส่งพัสดุตีกลับที่ทางไปรษณีย์เรียกเก็บจากผู้ส่ง
 • ค่าบรรจุภัณฑ์ใหม่ (ในกรณีที่ไม่สามารถใช้บรรจุภัณฑ์เดิมได้)
 • ค่าส่งสินค้ารอบใหม่ คิดตามจริง (เช่น ถ้าลูกค้าเลือกส่งแบบพัสดุไปรษณีย์ธรรมดา น้ำหนักรวมอยู่ที่ 2kg. ค่าจัดส่งจริงอยู่ที่ 35 บาท)

ซึ่งทางร้านฯ จะแจ้งค่าใช้จ่ายให้ทราบ และลูกค้าจะต้องชำระเงินค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นก่อน ทางร้านฯ จึงจะดำเนินการจัดส่งสินค้าให้ใหม่

Special Offer

Pigeon Brush for Stretchable Silicone Nipple

แปรงล้างจุกนม pigeon nipple cleansing brush

Pigeon Brush for Stretchable Silicone Nipple

Price: 170.00 ฿
Add to CartAdd to Cart

Do Re Mi-Sing With Me 2 with VCD Karaoke

หนังสือ+ซีดี Do Re Mi-Sing With Me 2 with VCD Karaoke

Do Re Mi-Sing With Me 2 with VCD Karaoke

Price: 225.00 ฿
Add to CartAdd to Cart

Glowy Pregnancy Pillow

หมอนรองท้อง Glowy Pregnancy Pillow

Glowy Pregnancy Pillow

Price: 1,290.00 ฿
Add to CartAdd to Cart

Baby Banana Sharky Teether & Training Toothbrush

แปรงสีฟันนวดเหงือกเด็ก Baby Banana Sharky Teether & Training Toothbrush

Baby Banana Sharky Teether & Training Toothbrush

Price: 435.00 ฿
Add to CartAdd to Cart

Sebamed Everyday Shampoo

Sebamed Everyday Shampoo แชมพูสระผมสูตรอ่อนโยนซีบาเมด

Sebamed Everyday Shampoo

Price: 200.00 ฿
Add to CartAdd to Cart

Nabaiji Baby Swimsuit Madina

ชุดว่ายน้ำเด็กหญิง Nabaiji Baby Swimsuit Madina

Nabaiji Baby Swimsuit Madina

Price: 199.00 ฿
Add to CartAdd to Cart

Motorola Baby Monitor MBP36 Additional Camera

กล้องเสริมเบบี้มอนิเตอร์ กล้องดูเด็ก Baby Monitor Motorola MBP36

Motorola Baby Monitor MBP36 Additional Camera

Price: 5,490.00 ฿
Add to CartAdd to Cart

Boon Bubbles Suction Cup Bath Toys - Multicolor Blue

ของเล่นลอยน้ำ Boon Bubbles Suction Cup Bath Toys Multicolor Blue

Boon Bubbles Suction Cup Bath Toys - Multicolor Blue

Price: 840.00 ฿
Add to CartAdd to Cart

Dr.Brown's Washable Breast Pads

แผ่นซับน้ำนมแบบซักได้ Dr.Brown's Washable Breast Pads

Dr.Brown's Washable Breast Pads

Price: 448.00 ฿
Add to CartAdd to Cart

Philips Avent Standard Feeding Nipple size M 3m+

จุกนมขวดผอมเอเวนท์ Philips Avent Standard Nipple size M

Philips Avent Standard Feeding Nipple size M 3m+

Price: 185.00 ฿
Add to CartAdd to Cart

Tomy Play to Learn Clip Clop Princess

ของเล่นเด็ก Tomy Clip Clop Princess

Tomy Play to Learn Clip Clop Princess

Price: 1,035.00 ฿
Add to CartAdd to Cart

Zojirushi Stainless Mug TUFF SM-JD48-PA 0.48Liter Pink

โซจิรุชิกระบอกน้ำสแตนเลสสุญญากาศสีชมพู Zojirushi Stainless Mug TUFF SM-JD48-PA 0.48Liter Pink

Zojirushi Stainless Mug TUFF SM-JD48-PA 0.48Liter Pink

Price: 875.00 ฿
Add to CartAdd to Cart

Avent Premium Spout Cup 7oz. - Pink

ถ้วยหัดดื่มเอเวนท์พรีเมี่ยมพร้อมด้ามจับ Avent Premium Spout Cup 7oz. Soft Spout with handles

Avent Premium Spout Cup 7oz. - Pink

Price: 484.00 ฿
Add to CartAdd to Cart

Avent Premium Spout Cup 7oz. - Black

ถ้วยหัดดื่มเอเวนท์พรีเมี่ยมพร้อมด้ามจับ Avent Premium Spout Cup 7oz. Soft Spout with handles

Avent Premium Spout Cup 7oz. - Black

Price: 484.00 ฿
Add to CartAdd to Cart

Beurer Baby Video Monitor BY99 Dual Mode

เบบี้มอนิเตอร์ Beurer Baby Video Monitor BY99 Dual กล้องดูเด็ก

Beurer Baby Video Monitor BY99 Dual Mode

Price: 8,750.00 ฿
Add to CartAdd to Cart

Zojirushi Stainless TUFF Mug SM-XB36-AM 0.36Liter Aquamarine

โซจิรุชิกระบอกน้ำสแตนเลสสุญญากาศ Zojirushi Stainless Vacuum Mug 0.36Liter SM-XB36-AM

Zojirushi Stainless TUFF Mug SM-XB36-AM 0.36Liter Aquamarine

Price: 650.00 ฿
Add to CartAdd to Cart

Munchkin Brica Deluxe Snack Pod

ถาดใส่ขนม ถ้วยขนมเด็ก รถเข็น คาร์ซีท Munchkin Brica Deluxe Snack Pod

Munchkin Brica Deluxe Snack Pod

Price: 820.00 ฿
Add to CartAdd to Cart

Mothers Corn School Bus Platter

ถาดอาหารเด็กพร้อมฝาปิด Mother's Corn Smart Toddler Set with Lid

Mothers Corn School Bus Platter

Price: 743.00 ฿
Add to CartAdd to Cart

Bright Starts Twist & Teethe

ยางกัด Bright Starts Twist & Teethe

Bright Starts Twist & Teethe

Price: 235.00 ฿
Add to CartAdd to Cart

Tomy Chuggington Loop the Loop Wilson

รถไฟเด็ก ของเล่นเด็ก Tomy Chuggington Loop the Loop Wilson

Tomy Chuggington Loop the Loop Wilson

Price: 1,400.00 ฿
Add to CartAdd to Cart

Dr.Brown's One Piece Silicone Pacifier 0m+ Pink

จุกนมหลอก Dr.Brown's PreVent Orthodontic Pacifier Soother 6-18m

Dr.Brown's One Piece Silicone Pacifier 0m+ Pink

Price: 235.00 ฿
Add to CartAdd to Cart

Munchkin Brica Baby In-sight Magical Firefly Auto Mirror

กระจกมองหลัง กระจกติดเบาะหลังรถ มองเด็กในรถยนต์ Brica Baby In-sight Magical Firefly Auto Mirror

Munchkin Brica Baby In-sight Magical Firefly Auto Mirror

Price: 2,540.00 ฿
Add to CartAdd to Cart

SuperSorber Newborn Bed Protector Pink

แผ่นรองฉี่ แผ่นรองเตียงดูดซับน้ำ SuperSorber Newborn

SuperSorber Newborn Bed Protector Pink

Price: 555.00 ฿
Add to CartAdd to Cart

Mothers Corn Chopsticks Training Set Blue

ตะเกียบเด็กหัดคีบ Mothers Corn Chopsticks Training Set Blue

Mothers Corn Chopsticks Training Set Blue

Price: 250.00 ฿
Add to CartAdd to Cart

Kiddimoto Kids Helmet Blue Goggle

หมวกกันน็อคเด็ก Kiddimoto Helmet Blue Goggle

Kiddimoto Kids Helmet Blue Goggle

Price: 1,650.00 ฿
Add to CartAdd to Cart

Dr.Browns Options Wide-Neck Bottle Gift Set 9oz Blue

 Dr.Brown's Options Wide-Neck Bottle Gift Set 9oz Blue

Dr.Browns Options Wide-Neck Bottle Gift Set 9oz Blue

Price: 580.00 ฿
Add to CartAdd to Cart

Joie Elevate Car Seat Group 1/2/3 Cherry

Joie Elevate Car Seat Group 1/2/3 Cherry

Joie Elevate Car Seat Group 1/2/3 Cherry

Price: 4,850.00 ฿
Add to CartAdd to Cart

Wink Kids Cool Gums Teething Gel

Wink Kids Cool Gums Teething Gel

Wink Kids Cool Gums Teething Gel

Price: 490.00 ฿
Add to CartAdd to Cart

Glowy Star Baby Safety Gate Extension 20 cm

Glowy Star Baby Safety Gate Extension 20 cm

Glowy Star Baby Safety Gate Extension 20 cm

Price: 455.00 ฿
Add to CartAdd to Cart

Maxi-Cosi Titan Pro Nomad Blue

Maxi-Cosi Titan Pro Nomad Blue

Maxi-Cosi Titan Pro Nomad Blue

Price: 16,740.00 ฿
Add to CartAdd to Cart

Zojirushi Stainless Mug SM-TA60-BA

Zojirushi Stainless Mug SM-TA60-BA

Zojirushi Stainless Mug SM-TA60-BA

Price: 1,225.00 ฿
Add to CartAdd to Cart

Airy Baby Breathable Mattress Sheet M/60

Airy Baby Breathable Mattress Sheet M/60

Airy Baby Breathable Mattress Sheet M/60

Price: 690.00 ฿
Add to CartAdd to Cart

bbluv Naj Swim Vest Aqua

bblüv Näj bbluv Naj Swim Vest

bbluv Naj Swim Vest Aqua

Price: 1,790.00 ฿
Add to CartAdd to Cart

唱幼儿园歌曲 Sings Chinese Kindergarten Nursery Rhymes

Sings Chinese Kindergarten Nursery Rhymes

唱幼儿园歌曲 Sings Chinese Kindergarten Nursery Rhymes

Price: 279.00 ฿
Add to CartAdd to Cart

Baby K'Tan Weekender Diaper Bag

Baby K'Tan Weekender Diaper Bag

Baby K'Tan Weekender Diaper Bag

Price: 3,050.00 ฿
Add to CartAdd to Cart

Pigeon Mosquito Repellent Spray

กันยุง Pigeon Mosquito Repellent Spray

Pigeon Mosquito Repellent Spray

Price: 360.00 ฿
Add to CartAdd to Cart
Accept Visa and Master Credit Card


Copyright © 2006 - 2019 Baby Best Buy in Thailand. All rights reserved.

VISA Card Master Card Bangkok Bank Krung Thai Bank Krungsri Bank Kasikorn Bank TMB Bank Siam Commercial Bank
Delivery service   Thailand Post SCG EXPRESS