Baby Best Buy in Thailand

LineID: @BabyBestBuyOnline
Free Delivery on order 699+
Your Cart
Your shopping cart is empty!
Manufacturers
Check status of EMS & registered parcel
ตรวจสอบสถานะไปรษณีย์ EMS และลงทะเบียน
Top Sellers
1. Shipping Charge
Shipping Charge
Price: 1.00 ฿
2. HTC1 Digital LCD Hygrometer Thermometer Alarm Clock
HTC1 Digital LCD Hygrometer Thermometer Alarm Clock
Price: 349.00 ฿
3. USB 100 Nursery & Kids Music
USB 100 Nursery & Kids Music
Price: 332.00 ฿
4. Dr.Browns One Piece Silicone Pacifier 0m+ Blue - 3pack
Dr.Browns One Piece Silicone Pacifier stage 1 0m+ Blue
Price: 399.00 ฿
5. Baby K'Tan Baby Carrier Breeze in Charcoal
เป้อุ้มเด็กเบบี้เคตาน บรีซ Baby K'Tan Baby Carrier Breeze Charcoal
Price: 2,090.00 ฿
6. Beurer Blood Glucose Test Strip
เครื่องวัดน้ำตาลในเลือด Beurer Blood Glucose Test Strip
Price: 485.00 ฿
7. Belly Bandit LUXE Belly Wrap Nude
Belly Bandit LUXE Belly Wrap
Price: 4,999.00 ฿
8. USB 100 Newborn & Baby Music
USB 100 Newborn & Baby Music
Price: 332.00 ฿
Shipping Policy

 นโยบายการจัดส่งสินค้า

ร้าน Baby Best Buy in Thailand ดำเนินการจัดส่งสินค้าให้กับลูกค้าทุกท่านในวันทำการถัดไป หลังจากได้รับการแจ้งโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร หรือหลังจากการชำระเงินค่าสินค้าออนไลน์ด้วยบัตรเครดิต โดยจัดส่งสินค้าให้ตามประเภทของการจัดส่งที่ลูกค้าเป็นผู้เลือกด้วยตัวเองในขั้นตอนสิ้นสุดการสั่งซื้อสินค้า ยกเว้น ในกรณีที่ทางร้านตรวจสอบแล้วไม่พบยอดเงินเข้าตามที่ลูกค้าแจ้งหรือยอดเงินที่โอนเข้ามาไม่ตรงกับยอดเงินรวมที่ลูกค้าควรจะชำระ ทางร้านฯ จะดำเนินการติดต่อลูกค้ากลับไปตามข้อมูลที่ให้ไว้ในระบบ

วันทำการจัดส่งสินค้า คือ วันจันทร์-ศุกร์ ยกเว้น วันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดราชการ โดยทางร้านฯ พิจารณาเลือกใช้ผู้ให้บริการหลักดังต่อไปนี้

 1. ไปรษณีย์ไทย
  ใช้เวลาโดยประมาณในการจัดส่งสินค้าถึงปลายทาง ดังนี้

  ประเภทการจัดส่ง

  *ระยะเวลาได้รับสินค้า

  ตรวจสอบผ่านระบบ Track&Trace

  พัสดุไปรษณีย์ธรรมดา

  3 - 10 วัน

  ไม่ได้

  พัสดุไปรษณีย์ลงทะเบียน

  3 - 10 วัน

  ได้(เฉพาะต้นทางและปลายทาง)

  พัสดุด่วนพิเศษ (EMS)

  1 - 2 วัน

  ได้


      * เป็นระยะเวลาโดยประมาณ อาจจะถึงเร็วหรือช้ากว่าที่กำหนดได้ ขึ้นอยู่กับปริมาณพัสดุของไปรษณีย์ปลายทาง
    ** ในกรณีที่มีพัสดุส่งถึงลูกค้ามากกว่า 1 กล่อง พัสดุอาจจะไปถึงปลายทางไม่พร้อมกันได้
  *** ถ้ามีช่วงวันหยุดต่อเนื่องกันหลายวัน สินค้าอาจจะได้รับช้ากว่าปกติ

  อนึ่งฯ ในกรณีที่กล่องพัสดุมีขนาดใหญ่เกินความสามารถที่บุรุษไปรษณีย์จะนำส่งถึงบ้านของลูกค้า ทางไปรษณีย์อาจจะพิจารณาออกใบแจ้ง ให้ลูกค้าไปรับสินค้าเอง ณ ที่ทำการไปรษณีย์ ซึ่งถ้าทางร้านพิจารณาแล้วเห็นว่า การจัดส่งสินค้าผ่านไปรษณีย์ไทย อาจเกิดความไม่สะดวกกับลูกค้า ทางร้านฯ จะเลือกการจัดส่งสินค้าเป็นวิธีอื่น โดยคำนึงถึงความสะดวกสูงสุดของลูกค้าเป็นสำคัญ ส่วนจะใช้วิธีใดนั้นขอสงวนสิทธิ์ในทางร้านฯ เป็นผู้เลือกตามความเหมาะสม
 2. บริษัทฯ ขนส่งเอกชน
  สำหรับการจัดส่งสินค้าซึ่งมีขนาดใหญ่ เช่น รถเข็น, คาร์ซีท หรือของเล่นบางชนิด ซึ่งไปรษณีย์ไทยไม่สามารถนำจ่ายไปยังที่อยู่ของลูกค้าได้โดยตรง
 3. การส่งโดยใช้พนักงานส่งของ (Messenger)
  เนื่องจากทางร้าน Baby Best Buy in Thailand ไม่มีพนักงานส่งของให้บริการเป็นประจำ ในกรณีที่ลูกค้าต้องการใช้สินค้าแบบเร่งด่วน สามารถส่ง Messenger เข้ามารับสินค้าเองได้ หรือถ้าต้องการให้ทางร้านจัดหาให้ สินค้าจะส่งถึงมือลูกค้าในวันถัดไป โดยลูกค้าจะต้องเป็นผู้ชำระค่าจัดส่งตามจริงให้กับพนักงานส่งของ ณ ตอนรับสินค้าเอง โดยทางร้านฯ จะแจ้งค่าบริการโดยประมาณให้กับลูกค้าทราบก่อนการจัดส่ง
 4. สำหรับผู้ที่ต้องการเข้ามารับสินค้าด้วยตัวเอง สามารถระบุได้ในขั้นตอนสิ้นสุดการสั่งซื้อสินค้า และโทร.นัดล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วันทำการ โดยสามารถชำระค่าสินค้าเป็นเงินสด/บัตรเครดิต ณ วันรับสินค้า

อัตราค่าบริการโดยประมาณ

ค่าบริการจัดส่งสินค้า จะแสดงในขั้นตอนสุดท้ายเมื่อลูกค้าสิ้นสุดการสั่งซื้อผ่านระบบ online โดยระบบจะทำการคำนวณค่าจัดส่งให้อัตโนมัติ โดยคิดจากน้ำหนักรวมของสินค้าที่ลูกค้าทำการสั่งซื้อรวมกับน้ำหนักของกล่อง

น้ำหนักรวมสินค้า

(Kg.)

พัสดุไปรษณีย์ธรรมดา

พัสดุไปรษณีย์ลงทะเบียน

พัสดุด่วนพิเศษ (EMS)

500 กรัมแรก

 

ค่าขนส่งเหมาจ่าย 25 บาท/ออเดอร์

33 บาท

57 บาท

0.5 – 1.0

43 บาท

72 บาท

1.0 – 1.5

63 บาท

87 บาท

1.5 – 2.0

63 บาท

102 บาท

2.0 – 2.5

 

127 บาท

2.5 – 3.0

142 บาท

3.0 – 3.5

162 บาท

3.5 – 4.0

182 บาท

4.0 – 4.5

202 บาท

4.5 – 5.0

222 บาท

5.0 – 5.5

247 บาท

5.5 – 6.0

272 บาท

6.0 – 6.5

297 บาท

6.5 – 7.0

322 บาท

7.0 – 7.5

347 บาท

7.5 – 8.0

372 บาท

8.0 – 8.5

402 บาท

8.5 – 9.0

432 บาท

9.0 – 9.5

462 บาท

9.5 – 10.0

492 บาท

การตีกลับของพัสดุสินค้า
อาจเกิดขึ้นได้เนื่องจาก

 1. ลูกค้ากรอกที่อยู่ผิด
 2. ลูกค้ากรอกรายละเอียดที่อยู่ไม่ครบถ้วน, ไม่ชัดเจน บุรุษไปรษณีย์ไม่สามารถนำจ่ายได้ (เช่น ไม่ระบุชื่อบริษัทฯ, ไม่มีหมู่, ไม่มีตำบล)
 3. ไม่มีคนเซ็นต์รับกล่องพัสดุ
 4. ทางไปรษณีย์ออกใบแจ้ง แต่ลูกค้าไม่ไปรับพัสดุภายในระยะเวลาที่ไปรษณีย์กำหนด

หากเกิดกรณีพัสดุตีกลับมายังผู้ส่ง ทางร้านฯ จะรีบดำเนินการติดต่อไปยังผู้ซื้อสินค้าทันที โดยในการส่งสินค้ากลับไปให้ลูกค้าใหม่นั้น ลูกค้าจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นตามจริง ดังนี้

 • ค่าส่งพัสดุตีกลับที่ทางไปรษณีย์เรียกเก็บจากผู้ส่ง
 • ค่าบรรจุภัณฑ์ใหม่ (ในกรณีที่ไม่สามารถใช้บรรจุภัณฑ์เดิมได้)
 • ค่าส่งสินค้ารอบใหม่ คิดตามจริง (เช่น ถ้าลูกค้าเลือกส่งแบบพัสดุไปรษณีย์ธรรมดา น้ำหนักรวมอยู่ที่ 2kg. ค่าจัดส่งจริงอยู่ที่ 35 บาท)

ซึ่งทางร้านฯ จะแจ้งค่าใช้จ่ายให้ทราบ และลูกค้าจะต้องชำระเงินค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นก่อน ทางร้านฯ จึงจะดำเนินการจัดส่งสินค้าให้ใหม่

Special Offer

KidCo Freezer Storage Trays

กล่องเก็บอาหารสำหรับแช่แข็ง KidCo Freezer Storage Trays

KidCo Freezer Storage Trays

Price: 490.00 ฿
Add to CartAdd to Cart

Munchkin Fresh Food Chopper & Steamer

เตรียมอาหารเสริมเด็ก Munchkin Fresh Food Chopper & Steamer

Munchkin Fresh Food Chopper & Steamer

Price: 1,290.00 ฿
Add to CartAdd to Cart

Philips Avent PES Feeding Bottle 9oz Twin pack

ขวดนมเอเวนท์สีชา Philips Avent PES 9oz. Twin

Philips Avent PES Feeding Bottle 9oz Twin pack

Price: 1,120.00 ฿
Add to CartAdd to Cart

Fun with Numbers 1-5, My Touch-and-Learn Books

หนังสือสัมผัส Fun with Numbers 1-5, My Touch-and-Learn Books

Fun with Numbers 1-5, My Touch-and-Learn Books

Price: 143.00 ฿
Add to CartAdd to Cart

Quack Quack, Happy Teddy Board Book

(หนังสือบอร์ดบุ๊คเด็ก Quack Quack Happy Teddy Board Book

Quack Quack, Happy Teddy Board Book

Price: 89.00 ฿
Add to CartAdd to Cart

Dr. Brown's Replacement Collars for Standard Bottle

อะไหล่ฝาเกลียว Dr. Brown's Replacement Collars for Standard Bottle

Dr. Brown's Replacement Collars for Standard Bottle

Price: 140.00 ฿
Add to CartAdd to Cart

Munchkin Click Lock Insulated Sippy Cup 9oz

แก้วหัดดูด ถ้วยหัดดื่ม Munchkin Click Lock Insulated Sippy Cup 9oz

Munchkin Click Lock Insulated Sippy Cup 9oz

Price: 335.00 ฿
Add to CartAdd to Cart

Lamaze Freddie Peek-a-boo Cloth Book

หนังสือผ้าลาแมซ ลามาซ Lamaze Freddie Peek-a-boo Cloth Book

Lamaze Freddie Peek-a-boo Cloth Book

Price: 665.00 ฿
Add to CartAdd to Cart

Philips Avent Standard Feeding Nipple size M 3m+

จุกนมขวดผอมเอเวนท์ Philips Avent Standard Nipple size M

Philips Avent Standard Feeding Nipple size M 3m+

Price: 185.00 ฿
Add to CartAdd to Cart

Tomy Play to Learn Clip Clop Princess

ของเล่นเด็ก Tomy Clip Clop Princess

Tomy Play to Learn Clip Clop Princess

Price: 1,035.00 ฿
Add to CartAdd to Cart

Disney Mosquito Repellent Cars Sticker 24pads

แผ่นแปะกันยุงดิสนีย์ คาร์ส 24 ชิ้น Disney Mosquito Repellent Sticker 24 Pads Cars

Disney Mosquito Repellent Cars Sticker 24pads

Price: 250.00 ฿
Add to CartAdd to Cart

Lyra Giant Colored Pencils 12 colors

ดินสอสีไม้แท่งหกเหลี่ยม Lyra Giant Colored Pencils 12 colors 3971120

Lyra Giant Colored Pencils 12 colors

Price: 280.00 ฿
Add to CartAdd to Cart

Zojirushi Stainless Travel Mug SM-YAF48-XA 0.48Liter

Zojirushi Mug SM-YAF48-XA Stainless กระติกน้ำสแตนเลสสุญญากาศ 0.48Liter

Zojirushi Stainless Travel Mug SM-YAF48-XA 0.48Liter

Price: 1,155.00 ฿
Add to CartAdd to Cart

Bright Starts Twist & Teethe

ยางกัด Bright Starts Twist & Teethe

Bright Starts Twist & Teethe

Price: 235.00 ฿
Add to CartAdd to Cart

Infant Swimming Pool Circus Design

Infant swimming pool

Infant Swimming Pool Circus Design

Price: 1,250.00 ฿
Add to CartAdd to Cart

Munchkin Brica By-my-Side Safety Harness Backpack Green/Blue

กระเป๋าเป้จูงเด็ก Munchkin Brica By-my-Side Safety Harness Backpack

Munchkin Brica By-my-Side Safety Harness Backpack Green/Blue

Price: 975.00 ฿
Add to CartAdd to Cart

Bubble Bee Mattress Protectors size M Blue

แผ่นรองซับฉี่ ซับน้ำ Bubble Bee Mattress Protectors size M สีฟ้า

Bubble Bee Mattress Protectors size M Blue

Price: 420.00 ฿
Add to CartAdd to Cart

Dr.Brown's Pacifier Clip

สายคล้องจุกนมหลอก Dr.Brown's Pacifier Clip

Dr.Brown's Pacifier Clip

Price: 189.00 ฿
Add to CartAdd to Cart

Joie Spin 360 Merlot

คาร์ซีท Joie Spin 360 Merlot baby carseat เบาะนั่งนิรภัยในรถ

Joie Spin 360 Merlot

Price: 11,990.00 ฿
Add to CartAdd to Cart

SuperSorber Newborn Bed Protector Blue

แผ่นรองฉี่ แผ่นรองเตียงดูดซับน้ำ SuperSorber Newborn

SuperSorber Newborn Bed Protector Blue

Price: 555.00 ฿
Add to CartAdd to Cart

Munchkin Snack Stainless Steel Snack Catcher Cup

ถ้วยใส่ขนม อาหารเด็ก ถ้วยเด็ก Munchkin Snack Stainless Stell Snack Catcher Cup

Munchkin Snack Stainless Steel Snack Catcher Cup

Price: 745.00 ฿
Add to CartAdd to Cart

Ommo Baby Crayon 6 Colors

สีเทียนเด็ก ปลอดสารพิษ Ommo Baby Crayon 6colors

Ommo Baby Crayon 6 Colors

Price: 750.00 ฿
Add to CartAdd to Cart

Munchkin Float n Play Bubbles Bath Toy

ของเล่นลอยน้ำ Munchkin Float n Play Bubbles Bath Toy ของเล่นเด็ก ในน้ำ

Munchkin Float n Play Bubbles Bath Toy

Price: 306.00 ฿
Add to CartAdd to Cart

Quinny Zapp Flex Graphite on Grey

Quinny Zapp Flex Graphite on Grey

Quinny Zapp Flex Graphite on Grey

Price: 15,740.00 ฿
Add to CartAdd to Cart

John N Tree Baby Protective Pillow Cloud Lamb

หมอนหลุม หมอนเด็ก John N Tree Baby Protective Pillow Cloud Lamb

John N Tree Baby Protective Pillow Cloud Lamb

Price: 1,090.00 ฿
Add to CartAdd to Cart

Glowy Bedrail Extra Long 180cm Sky Blue

Glowy Star Bedrail Extra Long 180cm Sky Blue

Glowy Bedrail Extra Long 180cm Sky Blue

Price: 1,690.00 ฿
Add to CartAdd to Cart

iBaby Monitor M7

iBaby Monitor M6S

iBaby Monitor M7

Price: 11,305.00 ฿
Add to CartAdd to Cart

Zojirushi Stainless Mug SM-TA48-DM

Zojirushi Stainless Mug SM-TA48-DM

Zojirushi Stainless Mug SM-TA48-DM

Price: 1,155.00 ฿
Add to CartAdd to Cart

Joie Tilt 2019 Pavement

Joie Tilt 2019 Pavement

Joie Tilt 2019 Pavement

Price: 4,990.00 ฿
Add to CartAdd to Cart

USB 100 Newborn & Baby Music

USB 100 Newborn & Baby Music

USB 100 Newborn & Baby Music

Price: 332.00 ฿
Add to CartAdd to Cart

Zojirushi Stainless Mug SM-NA36-BA

Zojirushi Stainless Mug SM-NA36-BA

Zojirushi Stainless Mug SM-NA36-BA

Price: 910.00 ฿
Add to CartAdd to Cart

Zojirushi Stainless Mug SM-NA36-DM

Zojirushi Stainless Mug SM-NA36-DM

Zojirushi Stainless Mug SM-NA36-DM

Price: 910.00 ฿
Add to CartAdd to Cart

Baby K'Tan Baby Carrier Active Black

Baby K'Tan Active Black Baby Carrier

Baby K'Tan Baby Carrier Active Black

Price: 2,090.00 ฿
Add to CartAdd to Cart

Smithsonian Rocket Science

Smithsonian Rocket Science

Smithsonian Rocket Science

Price: 716.00 ฿
Add to CartAdd to Cart

bbluv Kilo Digital Baby Scale

bbluv Kilo Digital Baby Scale

bbluv Kilo Digital Baby Scale

Price: 3,590.00 ฿
Add to CartAdd to Cart
Accept Visa and Master Credit Card


Copyright © 2006 - 2019 Baby Best Buy in Thailand. All rights reserved.

VISA Card Master Card Bangkok Bank Krung Thai Bank Krungsri Bank Kasikorn Bank TMB Bank Siam Commercial Bank
Delivery service   Thailand Post SCG EXPRESS