Baby Best Buy in Thailand

LineID: @BabyBestBuyOnline
LineID: @BabyBestBuyOnline
Your Cart
Your shopping cart is empty!
Manufacturers
Check status of EMS & registered parcel
ตรวจสอบสถานะไปรษณีย์ EMS และลงทะเบียน
Shipping Policy

 นโยบายการจัดส่งสินค้า

ร้าน Baby Best Buy in Thailand ดำเนินการจัดส่งสินค้าให้กับลูกค้าทุกท่านในวันทำการถัดไป หลังจากได้รับการแจ้งโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร หรือหลังจากการชำระเงินค่าสินค้าออนไลน์ด้วยบัตรเครดิต โดยจัดส่งสินค้าให้ตามประเภทของการจัดส่งที่ลูกค้าเป็นผู้เลือกด้วยตัวเองในขั้นตอนสิ้นสุดการสั่งซื้อสินค้า ยกเว้น ในกรณีที่ทางร้านตรวจสอบแล้วไม่พบยอดเงินเข้าตามที่ลูกค้าแจ้งหรือยอดเงินที่โอนเข้ามาไม่ตรงกับยอดเงินรวมที่ลูกค้าควรจะชำระ ทางร้านฯ จะดำเนินการติดต่อลูกค้ากลับไปตามข้อมูลที่ให้ไว้ในระบบ

วันทำการจัดส่งสินค้า คือ วันจันทร์-ศุกร์ ยกเว้น วันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดราชการ โดยทางร้านฯ พิจารณาเลือกใช้ผู้ให้บริการหลักดังต่อไปนี้

 1. ไปรษณีย์ไทย
  ใช้เวลาโดยประมาณในการจัดส่งสินค้าถึงปลายทาง ดังนี้

  ประเภทการจัดส่ง

  *ระยะเวลาได้รับสินค้า

  ตรวจสอบผ่านระบบ Track&Trace

  พัสดุไปรษณีย์ธรรมดา

  3 - 10 วัน

  ไม่ได้

  พัสดุไปรษณีย์ลงทะเบียน

  3 - 10 วัน

  ได้(เฉพาะต้นทางและปลายทาง)

  พัสดุด่วนพิเศษ (EMS)

  1 - 2 วัน

  ได้


      * เป็นระยะเวลาโดยประมาณ อาจจะถึงเร็วหรือช้ากว่าที่กำหนดได้ ขึ้นอยู่กับปริมาณพัสดุของไปรษณีย์ปลายทาง
    ** ในกรณีที่มีพัสดุส่งถึงลูกค้ามากกว่า 1 กล่อง พัสดุอาจจะไปถึงปลายทางไม่พร้อมกันได้
  *** ถ้ามีช่วงวันหยุดต่อเนื่องกันหลายวัน สินค้าอาจจะได้รับช้ากว่าปกติ

  อนึ่งฯ ในกรณีที่กล่องพัสดุมีขนาดใหญ่เกินความสามารถที่บุรุษไปรษณีย์จะนำส่งถึงบ้านของลูกค้า ทางไปรษณีย์อาจจะพิจารณาออกใบแจ้ง ให้ลูกค้าไปรับสินค้าเอง ณ ที่ทำการไปรษณีย์ ซึ่งถ้าทางร้านพิจารณาแล้วเห็นว่า การจัดส่งสินค้าผ่านไปรษณีย์ไทย อาจเกิดความไม่สะดวกกับลูกค้า ทางร้านฯ จะเลือกการจัดส่งสินค้าเป็นวิธีอื่น โดยคำนึงถึงความสะดวกสูงสุดของลูกค้าเป็นสำคัญ ส่วนจะใช้วิธีใดนั้นขอสงวนสิทธิ์ในทางร้านฯ เป็นผู้เลือกตามความเหมาะสม
 2. บริษัทฯ ขนส่งเอกชน
  สำหรับการจัดส่งสินค้าซึ่งมีขนาดใหญ่ เช่น รถเข็น, คาร์ซีท หรือของเล่นบางชนิด ซึ่งไปรษณีย์ไทยไม่สามารถนำจ่ายไปยังที่อยู่ของลูกค้าได้โดยตรง
 3. การส่งโดยใช้พนักงานส่งของ (Messenger)
  เนื่องจากทางร้าน Baby Best Buy in Thailand ไม่มีพนักงานส่งของให้บริการเป็นประจำ ในกรณีที่ลูกค้าต้องการใช้สินค้าแบบเร่งด่วน สามารถส่ง Messenger เข้ามารับสินค้าเองได้ หรือถ้าต้องการให้ทางร้านจัดหาให้ สินค้าจะส่งถึงมือลูกค้าในวันถัดไป โดยลูกค้าจะต้องเป็นผู้ชำระค่าจัดส่งตามจริงให้กับพนักงานส่งของ ณ ตอนรับสินค้าเอง โดยทางร้านฯ จะแจ้งค่าบริการโดยประมาณให้กับลูกค้าทราบก่อนการจัดส่ง
 4. สำหรับผู้ที่ต้องการเข้ามารับสินค้าด้วยตัวเอง สามารถระบุได้ในขั้นตอนสิ้นสุดการสั่งซื้อสินค้า และโทร.นัดล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วันทำการ โดยสามารถชำระค่าสินค้าเป็นเงินสด/บัตรเครดิต ณ วันรับสินค้า

อัตราค่าบริการโดยประมาณ

ค่าบริการจัดส่งสินค้า จะแสดงในขั้นตอนสุดท้ายเมื่อลูกค้าสิ้นสุดการสั่งซื้อผ่านระบบ online โดยระบบจะทำการคำนวณค่าจัดส่งให้อัตโนมัติ โดยคิดจากน้ำหนักรวมของสินค้าที่ลูกค้าทำการสั่งซื้อรวมกับน้ำหนักของกล่อง

น้ำหนักรวมสินค้า

(Kg.)

พัสดุไปรษณีย์ธรรมดา

พัสดุไปรษณีย์ลงทะเบียน

พัสดุด่วนพิเศษ (EMS)

500 กรัมแรก

 

ค่าขนส่งเหมาจ่าย 25 บาท/ออเดอร์

33 บาท

57 บาท

0.5 – 1.0

43 บาท

72 บาท

1.0 – 1.5

63 บาท

87 บาท

1.5 – 2.0

63 บาท

102 บาท

2.0 – 2.5

 

127 บาท

2.5 – 3.0

142 บาท

3.0 – 3.5

162 บาท

3.5 – 4.0

182 บาท

4.0 – 4.5

202 บาท

4.5 – 5.0

222 บาท

5.0 – 5.5

247 บาท

5.5 – 6.0

272 บาท

6.0 – 6.5

297 บาท

6.5 – 7.0

322 บาท

7.0 – 7.5

347 บาท

7.5 – 8.0

372 บาท

8.0 – 8.5

402 บาท

8.5 – 9.0

432 บาท

9.0 – 9.5

462 บาท

9.5 – 10.0

492 บาท

การตีกลับของพัสดุสินค้า
อาจเกิดขึ้นได้เนื่องจาก

 1. ลูกค้ากรอกที่อยู่ผิด
 2. ลูกค้ากรอกรายละเอียดที่อยู่ไม่ครบถ้วน, ไม่ชัดเจน บุรุษไปรษณีย์ไม่สามารถนำจ่ายได้ (เช่น ไม่ระบุชื่อบริษัทฯ, ไม่มีหมู่, ไม่มีตำบล)
 3. ไม่มีคนเซ็นต์รับกล่องพัสดุ
 4. ทางไปรษณีย์ออกใบแจ้ง แต่ลูกค้าไม่ไปรับพัสดุภายในระยะเวลาที่ไปรษณีย์กำหนด

หากเกิดกรณีพัสดุตีกลับมายังผู้ส่ง ทางร้านฯ จะรีบดำเนินการติดต่อไปยังผู้ซื้อสินค้าทันที โดยในการส่งสินค้ากลับไปให้ลูกค้าใหม่นั้น ลูกค้าจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นตามจริง ดังนี้

 • ค่าส่งพัสดุตีกลับที่ทางไปรษณีย์เรียกเก็บจากผู้ส่ง
 • ค่าบรรจุภัณฑ์ใหม่ (ในกรณีที่ไม่สามารถใช้บรรจุภัณฑ์เดิมได้)
 • ค่าส่งสินค้ารอบใหม่ คิดตามจริง (เช่น ถ้าลูกค้าเลือกส่งแบบพัสดุไปรษณีย์ธรรมดา น้ำหนักรวมอยู่ที่ 2kg. ค่าจัดส่งจริงอยู่ที่ 35 บาท)

ซึ่งทางร้านฯ จะแจ้งค่าใช้จ่ายให้ทราบ และลูกค้าจะต้องชำระเงินค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นก่อน ทางร้านฯ จึงจะดำเนินการจัดส่งสินค้าให้ใหม่

Special Offer

Munchkin Fresh Food Feeder

ถุงตาข่ายใส่ผลไม้ Munchkin Fresh Food Feeder

Munchkin Fresh Food Feeder

Price: 215.00 ฿
Add to CartAdd to Cart

Dr. Brown's Level 2 Wide-Neck Nipples

Dr. Brown's wide-neck nipples จุกนมขวดคอกว้างเบอร์ 2

Dr. Brown's Level 2 Wide-Neck Nipples

Price: 179.00 ฿
Add to CartAdd to Cart

Lyra Groove 5 colors

ดินสอสีไม้แท่งสามเหลี่ยม Lyra Groove 5 สี

Lyra Groove 5 colors

Price: 345.00 ฿
Add to CartAdd to Cart

Muhi Baby Roll-on

มุฮิเบบี้ชนิดน้ำแบบโรลออน Muhi Baby Roll-on

Muhi Baby Roll-on

Price: 380.00 ฿
Add to CartAdd to Cart

Piano for Babies

เพลงสำหรับเด็ก Piano for Babies

Piano for Babies

Price: 239.00 ฿
Add to CartAdd to Cart

Sebamed Baby Diaper Rash Cream 10ml

ซีบาเมดเบบี้ครีมทาผื่นผ้าอ้อม Sebamed Baby Diaper Rash Cream 10ml

Sebamed Baby Diaper Rash Cream 10ml

Price: 95.00 ฿
Add to CartAdd to Cart

Glowy Star Nursing Cover

ผ้าคลุมให้นม Glowy Star Nursing Cover

Glowy Star Nursing Cover

Price: 630.00 ฿
Add to CartAdd to Cart

Bright Starts License to Drool Keys

ยางกัดรูปพวงกุญแจ Bright Starts License to Drool Keys

Bright Starts License to Drool Keys

Price: 225.00 ฿
Add to CartAdd to Cart

Zojirushi Stainless Mug SM-KB36-AW 0.36Liter Aqua Blue

กระติกน้ำสแตนเลสสุญญากาศ Zojirushi Mug SM-KB36-AW 0.36Liter

Zojirushi Stainless Mug SM-KB36-AW 0.36Liter Aqua Blue

Price: 975.00 ฿
Add to CartAdd to Cart

KidCo Feeding Dish F300

จานอาหารเด็กพร้อมช้อนและฝาปิด KidCo Feeding Dish F300

KidCo Feeding Dish F300

Price: 425.00 ฿
Add to CartAdd to Cart

Glowy Full Body Pregnancy Pillow Cover in Brown

ปลอกหมอนรองท้องเต็มตัว Glowy Pregnancy Full Body Pillow สีน้ำตาล

Glowy Full Body Pregnancy Pillow Cover in Brown

Price: 670.00 ฿
Add to CartAdd to Cart

GIOTTO be-be Super Fibre Pens - 6 colors

ดินสอสีไม้แท่งจัมโบ้ 6 สี Giotto be-be Super Large Pencils 466600

GIOTTO be-be Super Fibre Pens - 6 colors

Price: 230.00 ฿
Add to CartAdd to Cart

Pigeon Mosquito Repellent Sticker 60pads

แผ่นแปะกันยุงพีเจ้น 60 ชิ้น Pigeon Mosquito Repellent Sticker 60 Pads

Pigeon Mosquito Repellent Sticker 60pads

Price: 520.00 ฿
Add to CartAdd to Cart

Tiny Seed Monthly Onesies Cutie Monsters Design

เซ็ตบอดี้สูท 12 เดือน ลาย Cutie Monsters Monthly Onesies by Tiny Seed Baby

Tiny Seed Monthly Onesies Cutie Monsters Design

Price: 1,750.00 ฿
Add to CartAdd to Cart

Glowy Bedrail 150cm Millky White

ที่กั้นเตียงเด็กโกลวี่ Glowy Bedrail 150cm Millky White

Glowy Bedrail 150cm Millky White

Price: 1,590.00 ฿
Add to CartAdd to Cart

Zojirushi Stainless TUFF Mug SV-GR35-AA 0.35Liter Deep Blue

โซจิรุชิกระบอกน้ำสแตนเลสสุญญากาศ Zojirushi Stainless Vacuum Mug 0.50Liter SV-GR35-AA Deep Blue

Zojirushi Stainless TUFF Mug SV-GR35-AA 0.35Liter Deep Blue

Price: 747.50 ฿
Add to CartAdd to Cart

Infant Swimming Pool Pretty Girl Design

Lele Infant swimming pool Pretty Girl

Infant Swimming Pool Pretty Girl Design

Price: 1,250.00 ฿
Add to CartAdd to Cart

Munchkin Brica Drinking Pod

ที่วางแก้วน้ำ รถเข็น คาร์ซีท Munchkin Brica Drinking Pod

Munchkin Brica Drinking Pod

Price: 730.00 ฿
Add to CartAdd to Cart

Munchkin Miracle 360 Decorated Trainer Cup 6oz

แก้วหัดดื่ม Munchkin Miracle 360 DDecorated Trainer Cup 7oz

Munchkin Miracle 360 Decorated Trainer Cup 6oz

Price: 529.00 ฿
Add to CartAdd to Cart

Bubble Bee Mattress Protectors size M Blue

แผ่นรองซับฉี่ ซับน้ำ Bubble Bee Mattress Protectors size M สีฟ้า

Bubble Bee Mattress Protectors size M Blue

Price: 420.00 ฿
Add to CartAdd to Cart

Dr.Brown's PreVent Pacifier 6-12m Pink

จุกหลอก จุกนมหลอก Dr.Brown's PreVent Pacifier 6-12m Pink PV21308

Dr.Brown's PreVent Pacifier 6-12m Pink

Price: 179.00 ฿
Add to CartAdd to Cart

Dr.Browns Narrow-Neck Options Bottle 4oz/120ml Pink Twin Pack

Dr. Brown's Options Standard Bottle 4 oz. single pack

Dr.Browns Narrow-Neck Options Bottle 4oz/120ml Pink Twin Pack

Price: 559.00 ฿
Add to CartAdd to Cart

Pipper Standard Floor Cleaner Lavender Scented

ถูพื้น เช็ดพื้น ปลอดสารพิษ Pipper Standard Floor Cleaner Lavender Scented พิพเพอร์สแตนดาร์ด กลิ่นลาเวนเดอร์

Pipper Standard Floor Cleaner Lavender Scented

Price: 189.00 ฿
Add to CartAdd to Cart

Dr.Brown's Lucky Bag

ถุงโชคดี Dr.Brown's Lucky Bag

Dr.Brown's Lucky Bag

Price: 429.00 ฿
Add to CartAdd to Cart

Glowy Royal Baby III Car Seat Platinum

Glowy Royal Baby III Car Seat Platinum

Glowy Royal Baby III Car Seat Platinum

Price: 5,495.00 ฿
Add to CartAdd to Cart

Joie Muze Travel System Universal Black

รถเข็นเด็ก คาร์ซีทกระเช้า Joie Muze Travel System Universal Black

Joie Muze Travel System Universal Black

Price: 6,990.00 ฿
Add to CartAdd to Cart

Avent Natural Nipple Slow Flow 1m+

จุกนม Avent Natural Slow Flow เอเวนท์เนเชอรัล 2 รู ไหลช้า

Avent Natural Nipple Slow Flow 1m+

Price: 425.00 ฿
Add to CartAdd to Cart

Munchkin Mighty Grip Forks & Spoons

ช้อนส้อมเด็ก Munchkin Mighty Grip Forks & Spoons

Munchkin Mighty Grip Forks & Spoons

Price: 269.00 ฿
Add to CartAdd to Cart

Mothers Corn Kitchen Ice Ecotainer Green

อาหารเสริม Mothers Corn Kitchen Ice Ecotainer Green แช่แข็ง เก็บอาหารเสริม

Mothers Corn Kitchen Ice Ecotainer Green

Price: 990.00 ฿
Add to CartAdd to Cart

iBaby Monitor M6S

iBaby Monitor M6S

iBaby Monitor M6S

Price: 9,900.00 ฿
Add to CartAdd to Cart

John N Tree Baby Protective Pillow Basic - Choco Dot

หมอนหลุม หมอนเด็ก John N Tree Baby Protective Pillow Basic - Floral Leaf

John N Tree Baby Protective Pillow Basic - Choco Dot

Price: 950.00 ฿
Add to CartAdd to Cart

Zojirushi Stainless Vacuum 2-way Bottle SC-ZT60-AZ 0.60Liter

Zojirushi SC-ZT60-AZ โซจิรุชิ กระติกน้ำเด็กสแตนเลสสุญญากาศ

Zojirushi Stainless Vacuum 2-way Bottle SC-ZT60-AZ 0.60Liter

Price: 1,072.50 ฿
Add to CartAdd to Cart

Nanova SMARTSilver Spray 250ml

Nanova SMART Silver

Nanova SMARTSilver Spray 250ml

Price: 330.00 ฿
Add to CartAdd to Cart

Milk Box Holder Wanwan

Milk Box Holder Wanwan

Milk Box Holder Wanwan

Price: 300.00 ฿
Add to CartAdd to Cart

Avent Powder Formula Dispenser

กล่องแบ่งนม Avent Powder Formula Dispenser

Avent Powder Formula Dispenser

Price: 300.00 ฿
Add to CartAdd to Cart

Munchkin Teething Blanket

ของเล่นผ้าสำหรับกัด Munchkin Teething Blanket

Munchkin Teething Blanket

Price: 405.00 ฿
Add to CartAdd to Cart
Accept Visa and Master Credit Card


Copyright © 2006 - 2018 Baby Best Buy in Thailand. All rights reserved.

VISA Card Master Card Bangkok Bank Krung Thai Bank Krungsri Bank Kasikorn Bank TMB Bank Siam Commercial Bank
Delivery service   Thailand Post SCG EXPRESS CJ Logistics