Baby Best Buy in Thailand

LineID: @BabyBestBuyOnline
Free Delivery on order 699+
Your Cart
Your shopping cart is empty!
Manufacturers
Check status of EMS & registered parcel
ตรวจสอบสถานะไปรษณีย์ EMS และลงทะเบียน
Top Sellers
1. USB 100 ABC 123 Fun Songs
USB 100 ABC 123 Fun Songs
Price: 332.00 ฿
2. USB 100 Newborn & Baby Music
USB 100 Newborn & Baby Music
Price: 332.00 ฿
3. Dr.Browns Wide-Neck Silicone Nipples - Level 2
Dr. Brown's wide-neck nipples Level 2 3 months++
Price: 225.00 ฿
4. USB 100 Nursery & Kids Music
USB 100 Nursery & Kids Music
Price: 332.00 ฿
5. Belly Bandit BFF
ผ้ารัดหน้าท้องหลังคลอด BeBelly Bandit BFF
Price: 4,099.00 ฿
6. Belly Bandit BFF Belly Wrap Extender
Belly Bandit Belly Wrap Extender
Price: 990.00 ฿
7. Belly Bandit LUXE Belly Wrap Nude
Belly Bandit LUXE Belly Wrap
Price: 4,999.00 ฿
8. Papayaya Extract Lotion Roll on for Post Insect Bite
Papayaya Extract Lotion Roll on for Post Insect Bite
Price: 169.00 ฿
Shipping Policy

 นโยบายการจัดส่งสินค้า

ร้าน Baby Best Buy in Thailand ดำเนินการจัดส่งสินค้าให้กับลูกค้าทุกท่านในวันทำการถัดไป หลังจากได้รับการแจ้งโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร หรือหลังจากการชำระเงินค่าสินค้าออนไลน์ด้วยบัตรเครดิต โดยจัดส่งสินค้าให้ตามประเภทของการจัดส่งที่ลูกค้าเป็นผู้เลือกด้วยตัวเองในขั้นตอนสิ้นสุดการสั่งซื้อสินค้า ยกเว้น ในกรณีที่ทางร้านตรวจสอบแล้วไม่พบยอดเงินเข้าตามที่ลูกค้าแจ้งหรือยอดเงินที่โอนเข้ามาไม่ตรงกับยอดเงินรวมที่ลูกค้าควรจะชำระ ทางร้านฯ จะดำเนินการติดต่อลูกค้ากลับไปตามข้อมูลที่ให้ไว้ในระบบ

วันทำการจัดส่งสินค้า คือ วันจันทร์-ศุกร์ ยกเว้น วันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดราชการ โดยทางร้านฯ พิจารณาเลือกใช้ผู้ให้บริการหลักดังต่อไปนี้

 1. ไปรษณีย์ไทย
  ใช้เวลาโดยประมาณในการจัดส่งสินค้าถึงปลายทาง ดังนี้

  ประเภทการจัดส่ง

  *ระยะเวลาได้รับสินค้า

  ตรวจสอบผ่านระบบ Track&Trace

  พัสดุไปรษณีย์ธรรมดา

  3 - 10 วัน

  ไม่ได้

  พัสดุไปรษณีย์ลงทะเบียน

  3 - 10 วัน

  ได้(เฉพาะต้นทางและปลายทาง)

  พัสดุด่วนพิเศษ (EMS)

  1 - 2 วัน

  ได้


      * เป็นระยะเวลาโดยประมาณ อาจจะถึงเร็วหรือช้ากว่าที่กำหนดได้ ขึ้นอยู่กับปริมาณพัสดุของไปรษณีย์ปลายทาง
    ** ในกรณีที่มีพัสดุส่งถึงลูกค้ามากกว่า 1 กล่อง พัสดุอาจจะไปถึงปลายทางไม่พร้อมกันได้
  *** ถ้ามีช่วงวันหยุดต่อเนื่องกันหลายวัน สินค้าอาจจะได้รับช้ากว่าปกติ

  อนึ่งฯ ในกรณีที่กล่องพัสดุมีขนาดใหญ่เกินความสามารถที่บุรุษไปรษณีย์จะนำส่งถึงบ้านของลูกค้า ทางไปรษณีย์อาจจะพิจารณาออกใบแจ้ง ให้ลูกค้าไปรับสินค้าเอง ณ ที่ทำการไปรษณีย์ ซึ่งถ้าทางร้านพิจารณาแล้วเห็นว่า การจัดส่งสินค้าผ่านไปรษณีย์ไทย อาจเกิดความไม่สะดวกกับลูกค้า ทางร้านฯ จะเลือกการจัดส่งสินค้าเป็นวิธีอื่น โดยคำนึงถึงความสะดวกสูงสุดของลูกค้าเป็นสำคัญ ส่วนจะใช้วิธีใดนั้นขอสงวนสิทธิ์ในทางร้านฯ เป็นผู้เลือกตามความเหมาะสม
 2. บริษัทฯ ขนส่งเอกชน
  สำหรับการจัดส่งสินค้าซึ่งมีขนาดใหญ่ เช่น รถเข็น, คาร์ซีท หรือของเล่นบางชนิด ซึ่งไปรษณีย์ไทยไม่สามารถนำจ่ายไปยังที่อยู่ของลูกค้าได้โดยตรง
 3. การส่งโดยใช้พนักงานส่งของ (Messenger)
  เนื่องจากทางร้าน Baby Best Buy in Thailand ไม่มีพนักงานส่งของให้บริการเป็นประจำ ในกรณีที่ลูกค้าต้องการใช้สินค้าแบบเร่งด่วน สามารถส่ง Messenger เข้ามารับสินค้าเองได้ หรือถ้าต้องการให้ทางร้านจัดหาให้ สินค้าจะส่งถึงมือลูกค้าในวันถัดไป โดยลูกค้าจะต้องเป็นผู้ชำระค่าจัดส่งตามจริงให้กับพนักงานส่งของ ณ ตอนรับสินค้าเอง โดยทางร้านฯ จะแจ้งค่าบริการโดยประมาณให้กับลูกค้าทราบก่อนการจัดส่ง
 4. สำหรับผู้ที่ต้องการเข้ามารับสินค้าด้วยตัวเอง สามารถระบุได้ในขั้นตอนสิ้นสุดการสั่งซื้อสินค้า และโทร.นัดล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วันทำการ โดยสามารถชำระค่าสินค้าเป็นเงินสด/บัตรเครดิต ณ วันรับสินค้า

อัตราค่าบริการโดยประมาณ

ค่าบริการจัดส่งสินค้า จะแสดงในขั้นตอนสุดท้ายเมื่อลูกค้าสิ้นสุดการสั่งซื้อผ่านระบบ online โดยระบบจะทำการคำนวณค่าจัดส่งให้อัตโนมัติ โดยคิดจากน้ำหนักรวมของสินค้าที่ลูกค้าทำการสั่งซื้อรวมกับน้ำหนักของกล่อง

น้ำหนักรวมสินค้า

(Kg.)

พัสดุไปรษณีย์ธรรมดา

พัสดุไปรษณีย์ลงทะเบียน

พัสดุด่วนพิเศษ (EMS)

500 กรัมแรก

 

ค่าขนส่งเหมาจ่าย 25 บาท/ออเดอร์

33 บาท

57 บาท

0.5 – 1.0

43 บาท

72 บาท

1.0 – 1.5

63 บาท

87 บาท

1.5 – 2.0

63 บาท

102 บาท

2.0 – 2.5

 

127 บาท

2.5 – 3.0

142 บาท

3.0 – 3.5

162 บาท

3.5 – 4.0

182 บาท

4.0 – 4.5

202 บาท

4.5 – 5.0

222 บาท

5.0 – 5.5

247 บาท

5.5 – 6.0

272 บาท

6.0 – 6.5

297 บาท

6.5 – 7.0

322 บาท

7.0 – 7.5

347 บาท

7.5 – 8.0

372 บาท

8.0 – 8.5

402 บาท

8.5 – 9.0

432 บาท

9.0 – 9.5

462 บาท

9.5 – 10.0

492 บาท

การตีกลับของพัสดุสินค้า
อาจเกิดขึ้นได้เนื่องจาก

 1. ลูกค้ากรอกที่อยู่ผิด
 2. ลูกค้ากรอกรายละเอียดที่อยู่ไม่ครบถ้วน, ไม่ชัดเจน บุรุษไปรษณีย์ไม่สามารถนำจ่ายได้ (เช่น ไม่ระบุชื่อบริษัทฯ, ไม่มีหมู่, ไม่มีตำบล)
 3. ไม่มีคนเซ็นต์รับกล่องพัสดุ
 4. ทางไปรษณีย์ออกใบแจ้ง แต่ลูกค้าไม่ไปรับพัสดุภายในระยะเวลาที่ไปรษณีย์กำหนด

หากเกิดกรณีพัสดุตีกลับมายังผู้ส่ง ทางร้านฯ จะรีบดำเนินการติดต่อไปยังผู้ซื้อสินค้าทันที โดยในการส่งสินค้ากลับไปให้ลูกค้าใหม่นั้น ลูกค้าจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นตามจริง ดังนี้

 • ค่าส่งพัสดุตีกลับที่ทางไปรษณีย์เรียกเก็บจากผู้ส่ง
 • ค่าบรรจุภัณฑ์ใหม่ (ในกรณีที่ไม่สามารถใช้บรรจุภัณฑ์เดิมได้)
 • ค่าส่งสินค้ารอบใหม่ คิดตามจริง (เช่น ถ้าลูกค้าเลือกส่งแบบพัสดุไปรษณีย์ธรรมดา น้ำหนักรวมอยู่ที่ 2kg. ค่าจัดส่งจริงอยู่ที่ 35 บาท)

ซึ่งทางร้านฯ จะแจ้งค่าใช้จ่ายให้ทราบ และลูกค้าจะต้องชำระเงินค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นก่อน ทางร้านฯ จึงจะดำเนินการจัดส่งสินค้าให้ใหม่

Special Offer

Tomy Sit 'n Walk Puppy

รถไฟ ของเล่นเด็ก Tomy Sit 'n Walk Puppy

Tomy Sit 'n Walk Puppy

Price: 1,030.00 ฿
Add to CartAdd to Cart

Sing-A-Long at the Zoo Baby Music VCD Karaoke

เพลงสำหรับเด็ก Sing-A-Long at the Zoo Baby Music VCD Karaoke

Sing-A-Long at the Zoo Baby Music VCD Karaoke

Price: 239.00 ฿
Add to CartAdd to Cart

Smart Brain Music for your Babies

เพลงเพื่อการพัฒนาสมอง Smart Brain Music for your Babies

Smart Brain Music for your Babies

Price: 239.00 ฿
Add to CartAdd to Cart

Avent Hygienic Cutlery on the go

ชุดช้อน-ส้อมในกล่องสำหรับเด็ก 12 เดือน Avent Hygienic Cutlery on the go

Avent Hygienic Cutlery on the go

Price: 450.00 ฿
Add to CartAdd to Cart

Regalo Hideaway Extra Long Bedrail

ที่กั้นเตียงเด็กยาวพิเศษพับซ่อนได้ Regalo Hideaway Extra Long Bedrail 5010HD

Regalo Hideaway Extra Long Bedrail

Price: 2,210.00 ฿
Add to CartAdd to Cart

Mother Goose Rhymes

นิทานเด็กภาษาอังกฤษ Mother Goose Rhymes

Mother Goose Rhymes

Price: 239.00 ฿
Add to CartAdd to Cart

Lamaze Torin the T-Rex Hide and Seek Book

หนังสือผ้าลาแมซ ลามาซ Lamaze Torin the T-Rex Hide and Seek Book

Lamaze Torin the T-Rex Hide and Seek Book

Price: 600.00 ฿
Add to CartAdd to Cart

Lamaze Hide Inside Butterfly

ของเล่นลาแมซ ลามาซ Lamaze Hide Inside Butterfly

Lamaze Hide Inside Butterfly

Price: 475.00 ฿
Add to CartAdd to Cart

Bright Starts Having a Ball 5-in-1 Sports Zone

ของเล่นเด็ก Bright Starts Having a Ball 5-in-1 Sports Zone

Bright Starts Having a Ball 5-in-1 Sports Zone

Price: 2,495.00 ฿
Add to CartAdd to Cart

Dickens Guess and Slide Cards What vegetable is it

บัตรคำศัพท์ บัตรภาพ บัตรคำถาม สไลด์การ์ด Dickens Guess and Slide Cards What vegetable is it?

Dickens Guess and Slide Cards What vegetable is it

Price: 270.00 ฿
Add to CartAdd to Cart

Phidal Barbie My Busy Books

หนังสือบอร์ดบุ๊คหุ่นฟิกเกอร์บาร์บี้ Phidal Barbie My Busy Books

Phidal Barbie My Busy Books

Price: 415.00 ฿
Add to CartAdd to Cart

Mothers Corn Baby Feeding Spoon Step 2

ช้อนป้อนเด็ก อาหารเด็ก Mothers Corn Baby Feeding Spoon Step 2

Mothers Corn Baby Feeding Spoon Step 2

Price: 199.00 ฿
Add to CartAdd to Cart

Elise Baby Helmet Blue-Green Design

หมวกกันน็อคเด็ก สีน้ำเงิน-เขียว Elise Baby Helmet Blue-Green Design

Elise Baby Helmet Blue-Green Design

Price: 550.00 ฿
Add to CartAdd to Cart

Disney Mosquito Repellent Cars Sticker 24pads

แผ่นแปะกันยุงดิสนีย์ คาร์ส 24 ชิ้น Disney Mosquito Repellent Sticker 24 Pads Cars

Disney Mosquito Repellent Cars Sticker 24pads

Price: 250.00 ฿
Add to CartAdd to Cart

Avent Premium Spout Cup 9oz. - Blue

ถ้วยหัดดื่มเอเวนท์พรีเมี่ยมพร้อมด้ามจับ Avent Premium Spout Cup 7oz. Soft Spout with handles

Avent Premium Spout Cup 9oz. - Blue

Price: 544.00 ฿
Add to CartAdd to Cart

Munchkin Brica By-my-Side Safety Harness Backpack Pink

กระเป๋าเป้จูงเด็ก Munchkin Brica By-my-Side Safety Harness Backpack

Munchkin Brica By-my-Side Safety Harness Backpack Pink

Price: 975.00 ฿
Add to CartAdd to Cart

Zojirushi Stainless TUFF Mug SV-GR50-XA 0.50Liter Stainless

โซจิรุชิกระบอกน้ำสแตนเลสสุญญากาศ Zojirushi Stainless Vacuum Mug 0.50Liter SV-GR50-XA Stainless

Zojirushi Stainless TUFF Mug SV-GR50-XA 0.50Liter Stainless

Price: 875.00 ฿
Add to CartAdd to Cart

Baby K'Tan Baby Carrier Original Heather Grey

Baby K'Tan เป้อุ้มเด็ก Baby K'Tan Baby Carrier Original Heather Grey เบบี้เคตาน

Baby K'Tan Baby Carrier Original Heather Grey

Price: 1,900.00 ฿
Add to CartAdd to Cart

Brica Stroller Organizer Plus

กระเป๋าใส่ของแขวนรถเข็น Brica Stroller Organizer Plus

Brica Stroller Organizer Plus

Price: 1,580.00 ฿
Add to CartAdd to Cart

Glowy Pregnancy Pillow Full Body Pink

หมอนรองท้องเต็มตัว หมอนรองท้องตัวยู Glowy Full Body Pregnancy Pillow สีชมพู Glowy Pregnancy Pillow Full Body Peachy Pink

Glowy Pregnancy Pillow Full Body Pink

Price: 2,240.00 ฿
Add to CartAdd to Cart

Munchkin Bath Bobbers Bath Toy

ของเล่นลอยน้ำ Munchkin Bath Bobbers Bath Toy ของเล่นเด็ก ในน้ำ

Munchkin Bath Bobbers Bath Toy

Price: 465.00 ฿
Add to CartAdd to Cart

Zojirushi Stainless Mug TUFF SM-JE36-HM 0.36Liter Black

Zojirushi Stainless Mug TUFF SM-JE36-HM 0.36Liter Black

Zojirushi Stainless Mug TUFF SM-JE36-HM 0.36Liter Black

Price: 805.00 ฿
Add to CartAdd to Cart

Dr.Browns Options Wide-Neck Bottle 9oz Twin Pack

Dr. Brown's Options Wide-Neck Bottle 9oz 270ml 2 packs

Dr.Browns Options Wide-Neck Bottle 9oz Twin Pack

Price: 600.00 ฿
Add to CartAdd to Cart

Zojirushi SJ-JS08-RA Stainless Bottle with Cup 0.82Liter Red

Zojirushi SJ-JS08-RA Stainless Vacuum bottle wiht cup 0.82 Liter RED

Zojirushi SJ-JS08-RA Stainless Bottle with Cup 0.82Liter Red

Price: 910.00 ฿
Add to CartAdd to Cart

Glowy Bedrail Extra Long 180cm Sky Blue

Glowy Star Bedrail Extra Long 180cm Sky Blue

Glowy Bedrail Extra Long 180cm Sky Blue

Price: 1,690.00 ฿
Add to CartAdd to Cart

Maxi-Cosi Titan Pro Nomad Grey

Maxi-Cosi Titan Pro Nomad Grey

Maxi-Cosi Titan Pro Nomad Grey

Price: 16,740.00 ฿
Add to CartAdd to Cart

Maxi-Cosi Titan Pro Nomad Red

Maxi-Cosi Titan Pro Nomad Red

Maxi-Cosi Titan Pro Nomad Red

Price: 16,740.00 ฿
Add to CartAdd to Cart

iBaby Monitor M7

iBaby Monitor M6S

iBaby Monitor M7

Price: 11,305.00 ฿
Add to CartAdd to Cart

bbluv Naj Swim Vest Grey

bblüv Näj bbluv Naj Swim Vest

bbluv Naj Swim Vest Grey

Price: 1,790.00 ฿
Add to CartAdd to Cart

Zojirushi Stainless Vacuum Bottle SM-NAE48SA-BZ

Zojirushi Stainless Mug SM-NAE48SA-BZ Vacuum Bottle

Zojirushi Stainless Vacuum Bottle SM-NAE48SA-BZ

Price: 980.00 ฿
Add to CartAdd to Cart

Zojirushi Thermal Stainless Cool Bottle 1.5 Liter SD-FA15-BM

Zojirushi SD-FA15-BM Thermal Stainless Cool Bottle 1.5Liter

Zojirushi Thermal Stainless Cool Bottle 1.5 Liter SD-FA15-BM

Price: 1,540.00 ฿
Add to CartAdd to Cart

Baby K'Tan Baby Carrier Print Floral Garden Grey size S

Baby K'Tan Active Black Baby Carrier

Baby K'Tan Baby Carrier Print Floral Garden Grey size S

Price: 2,090.00 ฿
Add to CartAdd to Cart

Smithsonian Robo Spider Kit

Smithsonian Robo Spider Kit

Smithsonian Robo Spider Kit

Price: 636.00 ฿
Add to CartAdd to Cart

SuperSorber Bed Protector for 3.5-foot mattres size L

SuperSorber ราคาถูก แผ่นรองเตียงดูดซับน้ำ size L

SuperSorber Bed Protector for 3.5-foot mattres size L

Price: 817.00 ฿
Add to CartAdd to Cart

Tomy Do-Re-Mi Dolphins

ของเล่นลอยน้ำ Tomy Do-Re-Mi Dolphins

Tomy Do-Re-Mi Dolphins

Price: 792.00 ฿
Add to CartAdd to Cart
Accept Visa and Master Credit Card


Copyright © 2006 - 2019 Baby Best Buy in Thailand. All rights reserved.

VISA Card Master Card Bangkok Bank Krung Thai Bank Krungsri Bank Kasikorn Bank TMB Bank Siam Commercial Bank
Delivery service   Thailand Post SCG EXPRESS