Baby Best Buy in Thailand

LineID: @BabyBestBuyOnline
@BabyBestBuyOnline
Free Delivery on order 699+
Your Cart
Your shopping cart is empty!
Manufacturers
Check status of EMS & registered parcel
ตรวจสอบสถานะไปรษณีย์ EMS และลงทะเบียน
Shipping Policy

 นโยบายการจัดส่งสินค้า

ร้าน Baby Best Buy in Thailand ดำเนินการจัดส่งสินค้าให้กับลูกค้าทุกท่านในวันทำการถัดไป หลังจากได้รับการแจ้งโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร หรือหลังจากการชำระเงินค่าสินค้าออนไลน์ด้วยบัตรเครดิต โดยจัดส่งสินค้าให้ตามประเภทของการจัดส่งที่ลูกค้าเป็นผู้เลือกด้วยตัวเองในขั้นตอนสิ้นสุดการสั่งซื้อสินค้า ยกเว้น ในกรณีที่ทางร้านตรวจสอบแล้วไม่พบยอดเงินเข้าตามที่ลูกค้าแจ้งหรือยอดเงินที่โอนเข้ามาไม่ตรงกับยอดเงินรวมที่ลูกค้าควรจะชำระ ทางร้านฯ จะดำเนินการติดต่อลูกค้ากลับไปตามข้อมูลที่ให้ไว้ในระบบ

วันทำการจัดส่งสินค้า คือ วันจันทร์-ศุกร์ ยกเว้น วันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดราชการ โดยทางร้านฯ พิจารณาเลือกใช้ผู้ให้บริการหลักดังต่อไปนี้

 1. ไปรษณีย์ไทย
  ใช้เวลาโดยประมาณในการจัดส่งสินค้าถึงปลายทาง ดังนี้

  ประเภทการจัดส่ง

  *ระยะเวลาได้รับสินค้า

  ตรวจสอบผ่านระบบ Track&Trace

  พัสดุไปรษณีย์ธรรมดา

  3 - 10 วัน

  ไม่ได้

  พัสดุไปรษณีย์ลงทะเบียน

  3 - 10 วัน

  ได้(เฉพาะต้นทางและปลายทาง)

  พัสดุด่วนพิเศษ (EMS)

  1 - 2 วัน

  ได้


      * เป็นระยะเวลาโดยประมาณ อาจจะถึงเร็วหรือช้ากว่าที่กำหนดได้ ขึ้นอยู่กับปริมาณพัสดุของไปรษณีย์ปลายทาง
    ** ในกรณีที่มีพัสดุส่งถึงลูกค้ามากกว่า 1 กล่อง พัสดุอาจจะไปถึงปลายทางไม่พร้อมกันได้
  *** ถ้ามีช่วงวันหยุดต่อเนื่องกันหลายวัน สินค้าอาจจะได้รับช้ากว่าปกติ

  อนึ่งฯ ในกรณีที่กล่องพัสดุมีขนาดใหญ่เกินความสามารถที่บุรุษไปรษณีย์จะนำส่งถึงบ้านของลูกค้า ทางไปรษณีย์อาจจะพิจารณาออกใบแจ้ง ให้ลูกค้าไปรับสินค้าเอง ณ ที่ทำการไปรษณีย์ ซึ่งถ้าทางร้านพิจารณาแล้วเห็นว่า การจัดส่งสินค้าผ่านไปรษณีย์ไทย อาจเกิดความไม่สะดวกกับลูกค้า ทางร้านฯ จะเลือกการจัดส่งสินค้าเป็นวิธีอื่น โดยคำนึงถึงความสะดวกสูงสุดของลูกค้าเป็นสำคัญ ส่วนจะใช้วิธีใดนั้นขอสงวนสิทธิ์ในทางร้านฯ เป็นผู้เลือกตามความเหมาะสม
 2. บริษัทฯ ขนส่งเอกชน
  สำหรับการจัดส่งสินค้าซึ่งมีขนาดใหญ่ เช่น รถเข็น, คาร์ซีท หรือของเล่นบางชนิด ซึ่งไปรษณีย์ไทยไม่สามารถนำจ่ายไปยังที่อยู่ของลูกค้าได้โดยตรง
 3. การส่งโดยใช้พนักงานส่งของ (Messenger)
  เนื่องจากทางร้าน Baby Best Buy in Thailand ไม่มีพนักงานส่งของให้บริการเป็นประจำ ในกรณีที่ลูกค้าต้องการใช้สินค้าแบบเร่งด่วน สามารถส่ง Messenger เข้ามารับสินค้าเองได้ หรือถ้าต้องการให้ทางร้านจัดหาให้ สินค้าจะส่งถึงมือลูกค้าในวันถัดไป โดยลูกค้าจะต้องเป็นผู้ชำระค่าจัดส่งตามจริงให้กับพนักงานส่งของ ณ ตอนรับสินค้าเอง โดยทางร้านฯ จะแจ้งค่าบริการโดยประมาณให้กับลูกค้าทราบก่อนการจัดส่ง
 4. สำหรับผู้ที่ต้องการเข้ามารับสินค้าด้วยตัวเอง สามารถระบุได้ในขั้นตอนสิ้นสุดการสั่งซื้อสินค้า และโทร.นัดล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วันทำการ โดยสามารถชำระค่าสินค้าเป็นเงินสด/บัตรเครดิต ณ วันรับสินค้า

อัตราค่าบริการโดยประมาณ

ค่าบริการจัดส่งสินค้า จะแสดงในขั้นตอนสุดท้ายเมื่อลูกค้าสิ้นสุดการสั่งซื้อผ่านระบบ online โดยระบบจะทำการคำนวณค่าจัดส่งให้อัตโนมัติ โดยคิดจากน้ำหนักรวมของสินค้าที่ลูกค้าทำการสั่งซื้อรวมกับน้ำหนักของกล่อง

น้ำหนักรวมสินค้า

(Kg.)

พัสดุไปรษณีย์ธรรมดา

พัสดุไปรษณีย์ลงทะเบียน

พัสดุด่วนพิเศษ (EMS)

500 กรัมแรก

 

ค่าขนส่งเหมาจ่าย 25 บาท/ออเดอร์

33 บาท

57 บาท

0.5 – 1.0

43 บาท

72 บาท

1.0 – 1.5

63 บาท

87 บาท

1.5 – 2.0

63 บาท

102 บาท

2.0 – 2.5

 

127 บาท

2.5 – 3.0

142 บาท

3.0 – 3.5

162 บาท

3.5 – 4.0

182 บาท

4.0 – 4.5

202 บาท

4.5 – 5.0

222 บาท

5.0 – 5.5

247 บาท

5.5 – 6.0

272 บาท

6.0 – 6.5

297 บาท

6.5 – 7.0

322 บาท

7.0 – 7.5

347 บาท

7.5 – 8.0

372 บาท

8.0 – 8.5

402 บาท

8.5 – 9.0

432 บาท

9.0 – 9.5

462 บาท

9.5 – 10.0

492 บาท

การตีกลับของพัสดุสินค้า
อาจเกิดขึ้นได้เนื่องจาก

 1. ลูกค้ากรอกที่อยู่ผิด
 2. ลูกค้ากรอกรายละเอียดที่อยู่ไม่ครบถ้วน, ไม่ชัดเจน บุรุษไปรษณีย์ไม่สามารถนำจ่ายได้ (เช่น ไม่ระบุชื่อบริษัทฯ, ไม่มีหมู่, ไม่มีตำบล)
 3. ไม่มีคนเซ็นต์รับกล่องพัสดุ
 4. ทางไปรษณีย์ออกใบแจ้ง แต่ลูกค้าไม่ไปรับพัสดุภายในระยะเวลาที่ไปรษณีย์กำหนด

หากเกิดกรณีพัสดุตีกลับมายังผู้ส่ง ทางร้านฯ จะรีบดำเนินการติดต่อไปยังผู้ซื้อสินค้าทันที โดยในการส่งสินค้ากลับไปให้ลูกค้าใหม่นั้น ลูกค้าจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นตามจริง ดังนี้

 • ค่าส่งพัสดุตีกลับที่ทางไปรษณีย์เรียกเก็บจากผู้ส่ง
 • ค่าบรรจุภัณฑ์ใหม่ (ในกรณีที่ไม่สามารถใช้บรรจุภัณฑ์เดิมได้)
 • ค่าส่งสินค้ารอบใหม่ คิดตามจริง (เช่น ถ้าลูกค้าเลือกส่งแบบพัสดุไปรษณีย์ธรรมดา น้ำหนักรวมอยู่ที่ 2kg. ค่าจัดส่งจริงอยู่ที่ 35 บาท)

ซึ่งทางร้านฯ จะแจ้งค่าใช้จ่ายให้ทราบ และลูกค้าจะต้องชำระเงินค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นก่อน ทางร้านฯ จึงจะดำเนินการจัดส่งสินค้าให้ใหม่

Special Offer

Potette on-the-go Potty

กระโถนพกพา Potette on-the-go Potty

Potette on-the-go Potty

Price: 475.00 ฿
Add to CartAdd to Cart

Dr.Brown's Insulated Bottle Tote Black

กระเป๋าเก็บความเย็น เก็บขวดนม Dr.Brown's Insulated Bottle Tote Black

Dr.Brown's Insulated Bottle Tote Black

Price: 828.00 ฿
Add to CartAdd to Cart

Lyra Groove Sharpener

กบเหลาดินสอ Lyra Groove Sharpener

Lyra Groove Sharpener

Price: 75.00 ฿
Add to CartAdd to Cart

Do Re Mi-Sing With Me 2 with VCD Karaoke

หนังสือ+ซีดี Do Re Mi-Sing With Me 2 with VCD Karaoke

Do Re Mi-Sing With Me 2 with VCD Karaoke

Price: 225.00 ฿
Add to CartAdd to Cart

Colours Happy Teddy Board Book

(หนังสือบอร์ดบุ๊คเด็ก Colours Happy Teddy Board Book

Colours Happy Teddy Board Book

Price: 89.00 ฿
Add to CartAdd to Cart

Dickens Flashcards Occupations

แฟลชการ์ดรูปภาพบัตรคำศัพท์ Dickens Flashcards Occupations

Dickens Flashcards Occupations

Price: 175.00 ฿
Add to CartAdd to Cart

Little Bean Silk Natural Sea Sponge size Medium

ฟองน้ำธรรมชาติ Little Bean รุ่น Silk Natural Sea Sponge size Medium ขนาดกลาง

Little Bean Silk Natural Sea Sponge size Medium

Price: 479.00 ฿
Add to CartAdd to Cart

Motorola Baby Monitor MBP36 Additional Camera

กล้องเสริมเบบี้มอนิเตอร์ กล้องดูเด็ก Baby Monitor Motorola MBP36

Motorola Baby Monitor MBP36 Additional Camera

Price: 5,490.00 ฿
Add to CartAdd to Cart

Glowy W Seat Mate by welldon

แผ่นรองคาร์ซีทป้องกันเบาะรถยนต์ Welldon Seat Mate Auto Seat Protector

Glowy W Seat Mate by welldon

Price: 680.00 ฿
Add to CartAdd to Cart

Disney Mosquito Repellent Cars Sticker 24pads

แผ่นแปะกันยุงดิสนีย์ คาร์ส 24 ชิ้น Disney Mosquito Repellent Sticker 24 Pads Cars

Disney Mosquito Repellent Cars Sticker 24pads

Price: 250.00 ฿
Add to CartAdd to Cart

Beurer Aroma Diffuser LA50

เครื่องพ่นน้ำมันหอมระเหย สปา Beurer Aroma Diffuser LA50

Beurer Aroma Diffuser LA50

Price: 2,550.00 ฿
Add to CartAdd to Cart

Zojirushi Stainless TUFF Mug SM-XB36-AM 0.36Liter Aquamarine

โซจิรุชิกระบอกน้ำสแตนเลสสุญญากาศ Zojirushi Stainless Vacuum Mug 0.36Liter SM-XB36-AM

Zojirushi Stainless TUFF Mug SM-XB36-AM 0.36Liter Aquamarine

Price: 910.00 ฿
Add to CartAdd to Cart

Chicco Brush and Comb Orange

ชุดแปรงหวีผมสำหรับเด็ก Chicco Brush and Comb Set Yellow สีเหลือง

Chicco Brush and Comb Orange

Price: 300.00 ฿
Add to CartAdd to Cart

Munchkin Brica Sun Safety Shade Roller Shade

ที่บังแดด Munchkin Brica Sun Safety Shade แพ็ค 2 ชิ้น

Munchkin Brica Sun Safety Shade Roller Shade

Price: 918.00 ฿
Add to CartAdd to Cart

Munchkin Brica Fold n Go Travel Bassinet

ที่นอนเด็กพกพา เต๊นท์เด็ก Munchkin Brica Fold n Go Travel Bassinet

Munchkin Brica Fold n Go Travel Bassinet

Price: 2,920.00 ฿
Add to CartAdd to Cart

Baby K'Tan Baby Carrier Original Heather Grey

Baby K'Tan เป้อุ้มเด็ก Baby K'Tan Baby Carrier Original Heather Grey เบบี้เคตาน

Baby K'Tan Baby Carrier Original Heather Grey

Price: 1,900.00 ฿
Add to CartAdd to Cart

Zojirushi Stainless Travel Mug SM-YAF48-RA 0.48Liter Cherry Red

Zojirushi Mug SM-YAF48-RA Cherry Red กระติกน้ำสแตนเลสสุญญากาศ 0.48Liter

Zojirushi Stainless Travel Mug SM-YAF48-RA 0.48Liter Cherry Red

Price: 1,155.00 ฿
Add to CartAdd to Cart

Mothers Corn Baby Feeding Spoon Step 1

ช้อนป้อนเด็ก อาหารเด็ก Mothers Corn Baby Feeding Spoon Step 2

Mothers Corn Baby Feeding Spoon Step 1

Price: 199.00 ฿
Add to CartAdd to Cart

Munchkin Deluxe Fresh Food Feeder

ถุงตาข่ายใส่ผลไม้ Munchkin Fresh Food Feeder

Munchkin Deluxe Fresh Food Feeder

Price: 269.00 ฿
Add to CartAdd to Cart

Dr.Brown's Timmy the Turtle Pacifier Holder

ตุ๊กตาจุกหลอก จุกนมหลอก Dr.Brown's Timmy the Turtle Pacifier Holder

Dr.Brown's Timmy the Turtle Pacifier Holder

Price: 760.00 ฿
Add to CartAdd to Cart

Dr.Brown's PreVent Contoured Orthodontic Pacifier 6-12m Blue

จุกนมหลอก Dr.Brown's PreVent Contoured Orthodontic Pacifier Soother 6-12m stage 2

Dr.Brown's PreVent Contoured Orthodontic Pacifier 6-12m Blue

Price: 179.00 ฿
Add to CartAdd to Cart

Joie Muze Travel System Cherry

รถเข็นเด็ก คาร์ซีทกระเช้า Joie Muze Travel System Cherry

Joie Muze Travel System Cherry

Price: 6,990.00 ฿
Add to CartAdd to Cart

Dr.Brown's One Piece Silicone Pacifier 0m+ Pink

จุกนมหลอก Dr.Brown's One Piece Silicone Pacifier 0m+ Pink

Dr.Brown's One Piece Silicone Pacifier 0m+ Pink

Price: 135.00 ฿
Add to CartAdd to Cart

Maxi-Cosi Pebble Plus Car Seat Origami Black

Maxi-Cosi Pebble Plus Car Seat Origami Black

Maxi-Cosi Pebble Plus Car Seat Origami Black

Price: 13,520.00 ฿
Add to CartAdd to Cart

Avent Pacifier 6-18m Fashion Freeflow Pink

จุกนมหลอกเอเวนท์ จุกหลอก Avent Pacifier 6-18m Fashion Freeflow SCF180/28

Avent Pacifier 6-18m Fashion Freeflow Pink

Price: 320.00 ฿
Add to CartAdd to Cart

John N Tree Baby Protective Pillow Baby Horse

หมอนหลุม หมอนเด็ก John N Tree Baby Protective Pillow Baby Horse

John N Tree Baby Protective Pillow Baby Horse

Price: 981.00 ฿
Add to CartAdd to Cart

Zojirushi Stainless Vacuum 2-way Bottle SC-ZT45-AZ 0.45Liter

Zojirushi SC-ZT45-RZ โซจิรุชิ กระติกน้ำเด็กสแตนเลสสุญญากาศ

Zojirushi Stainless Vacuum 2-way Bottle SC-ZT45-AZ 0.45Liter

Price: 1,050.00 ฿
Add to CartAdd to Cart

Foooty Yellow

Foooty Yellow

Foooty Yellow

Price: 660.00 ฿
Add to CartAdd to Cart

Little Owl Animal Hand Puppet - Hippo

Little Owl Animal Hand Puppet Hippo

Little Owl Animal Hand Puppet - Hippo

Price: 399.00 ฿
Add to CartAdd to Cart

Maxi-Cosi Titan Pro Nomad Red

Maxi-Cosi Titan Pro Nomad Red

Maxi-Cosi Titan Pro Nomad Red

Price: 18,900.00 ฿
Add to CartAdd to Cart

iBaby Monitor M7

iBaby Monitor M6S

iBaby Monitor M7

Price: 11,305.00 ฿
Add to CartAdd to Cart

Zojirushi Stainless Mug SM-TA60-WA

Zojirushi Stainless Mug SM-TA60-WA

Zojirushi Stainless Mug SM-TA60-WA

Price: 1,225.00 ฿
Add to CartAdd to Cart

Lavie Lactation Massager

Lavie Lactation Massager

Lavie Lactation Massager

Price: 1,699.00 ฿
Add to CartAdd to Cart

Glowy Cheetah Stroller Dark Grey

Glowy Cheetah Stroller Dark Grey

Glowy Cheetah Stroller Dark Grey

Price: 2,990.00 ฿
Add to CartAdd to Cart

bbluv Sonik Replacement Brushes Head Stage 1

bbluv sonik Replacement Brushes Head Stage 1

bbluv Sonik Replacement Brushes Head Stage 1

Price: 390.00 ฿
Add to CartAdd to Cart

bbluv Sonik Replacement Brushes Head Stage 2

bbluv sonik Replacement Brushes Head Stage 2

bbluv Sonik Replacement Brushes Head Stage 2

Price: 390.00 ฿
Add to CartAdd to Cart
Accept Visa and Master Credit Card


Copyright © 2006 - 2019 Baby Best Buy in Thailand. All rights reserved.

VISA Card Master Card Bangkok Bank Krung Thai Bank Krungsri Bank Kasikorn Bank TMB Bank Siam Commercial Bank
Delivery service   Thailand Post SCG EXPRESS