Baby Best Buy in Thailand

LineID: @BabyBestBuyOnline
LineID: @BabyBestBuyOnline
Your Cart
Your shopping cart is empty!
Manufacturers
Check status of EMS & registered parcel
ตรวจสอบสถานะไปรษณีย์ EMS และลงทะเบียน
Top Sellers
1. Lyra Groove Slim HB
ดินสอไม้แท่งสามเหลี่ยม Lyra Groove Slim HB Graphite Pencil
Price: 13.00 ฿
2. 3M Corner Guards - Clear
ที่กันกระแทกมุมโต๊ะ 3M Corner Guards Clear
Price: 180.00 ฿
3. Zojirushi Stainless TUFF Boy Bottle 1.5Liter
กระติกน้ำสแตนเลสสุญญากาศ Zojirushi Vacuum Stainless TUFF Boy Bottle 1.5Liter SF-CC15-XA
Price: 1,300.00 ฿
4. Shipping Charge
Shipping Charge
Price: 1.00 ฿
5. Zojirushi-spare
Zojirushi-spare
Price: 1.00 ฿
6. Techni Ice Reusable Dry Ice Pack - Size S
เทคนิไอซ์ น้ำแข็งแห้ง Techni Ice
Price: 70.00 ฿
7. Lyra Groove Graphite
ดินสอไม้แท่งสามเหลี่ยม Lyra Groove Graphite Pencil
Price: 47.00 ฿
8. Benbat Scoop and Store Bath Bucket - Captain Nemo
ถุงตาข่าย เก็บของเล่น ของเล่นในน้ำ Benbat Scoop and Store Bath Bucket Captain Nemo
Price: 660.00 ฿
Shipping Policy

 นโยบายการจัดส่งสินค้า

ร้าน Baby Best Buy in Thailand ดำเนินการจัดส่งสินค้าให้กับลูกค้าทุกท่านในวันทำการถัดไป หลังจากได้รับการแจ้งโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร หรือหลังจากการชำระเงินค่าสินค้าออนไลน์ด้วยบัตรเครดิต โดยจัดส่งสินค้าให้ตามประเภทของการจัดส่งที่ลูกค้าเป็นผู้เลือกด้วยตัวเองในขั้นตอนสิ้นสุดการสั่งซื้อสินค้า ยกเว้น ในกรณีที่ทางร้านตรวจสอบแล้วไม่พบยอดเงินเข้าตามที่ลูกค้าแจ้งหรือยอดเงินที่โอนเข้ามาไม่ตรงกับยอดเงินรวมที่ลูกค้าควรจะชำระ ทางร้านฯ จะดำเนินการติดต่อลูกค้ากลับไปตามข้อมูลที่ให้ไว้ในระบบ

วันทำการจัดส่งสินค้า คือ วันจันทร์-ศุกร์ ยกเว้น วันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดราชการ โดยทางร้านฯ พิจารณาเลือกใช้ผู้ให้บริการหลักดังต่อไปนี้

 1. ไปรษณีย์ไทย
  ใช้เวลาโดยประมาณในการจัดส่งสินค้าถึงปลายทาง ดังนี้

  ประเภทการจัดส่ง

  *ระยะเวลาได้รับสินค้า

  ตรวจสอบผ่านระบบ Track&Trace

  พัสดุไปรษณีย์ธรรมดา

  3 - 10 วัน

  ไม่ได้

  พัสดุไปรษณีย์ลงทะเบียน

  3 - 10 วัน

  ได้(เฉพาะต้นทางและปลายทาง)

  พัสดุด่วนพิเศษ (EMS)

  1 - 2 วัน

  ได้


      * เป็นระยะเวลาโดยประมาณ อาจจะถึงเร็วหรือช้ากว่าที่กำหนดได้ ขึ้นอยู่กับปริมาณพัสดุของไปรษณีย์ปลายทาง
    ** ในกรณีที่มีพัสดุส่งถึงลูกค้ามากกว่า 1 กล่อง พัสดุอาจจะไปถึงปลายทางไม่พร้อมกันได้
  *** ถ้ามีช่วงวันหยุดต่อเนื่องกันหลายวัน สินค้าอาจจะได้รับช้ากว่าปกติ

  อนึ่งฯ ในกรณีที่กล่องพัสดุมีขนาดใหญ่เกินความสามารถที่บุรุษไปรษณีย์จะนำส่งถึงบ้านของลูกค้า ทางไปรษณีย์อาจจะพิจารณาออกใบแจ้ง ให้ลูกค้าไปรับสินค้าเอง ณ ที่ทำการไปรษณีย์ ซึ่งถ้าทางร้านพิจารณาแล้วเห็นว่า การจัดส่งสินค้าผ่านไปรษณีย์ไทย อาจเกิดความไม่สะดวกกับลูกค้า ทางร้านฯ จะเลือกการจัดส่งสินค้าเป็นวิธีอื่น โดยคำนึงถึงความสะดวกสูงสุดของลูกค้าเป็นสำคัญ ส่วนจะใช้วิธีใดนั้นขอสงวนสิทธิ์ในทางร้านฯ เป็นผู้เลือกตามความเหมาะสม
 2. บริษัทฯ ขนส่งเอกชน
  สำหรับการจัดส่งสินค้าซึ่งมีขนาดใหญ่ เช่น รถเข็น, คาร์ซีท หรือของเล่นบางชนิด ซึ่งไปรษณีย์ไทยไม่สามารถนำจ่ายไปยังที่อยู่ของลูกค้าได้โดยตรง
 3. การส่งโดยใช้พนักงานส่งของ (Messenger)
  เนื่องจากทางร้าน Baby Best Buy in Thailand ไม่มีพนักงานส่งของให้บริการเป็นประจำ ในกรณีที่ลูกค้าต้องการใช้สินค้าแบบเร่งด่วน สามารถส่ง Messenger เข้ามารับสินค้าเองได้ หรือถ้าต้องการให้ทางร้านจัดหาให้ สินค้าจะส่งถึงมือลูกค้าในวันถัดไป โดยลูกค้าจะต้องเป็นผู้ชำระค่าจัดส่งตามจริงให้กับพนักงานส่งของ ณ ตอนรับสินค้าเอง โดยทางร้านฯ จะแจ้งค่าบริการโดยประมาณให้กับลูกค้าทราบก่อนการจัดส่ง
 4. สำหรับผู้ที่ต้องการเข้ามารับสินค้าด้วยตัวเอง สามารถระบุได้ในขั้นตอนสิ้นสุดการสั่งซื้อสินค้า และโทร.นัดล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วันทำการ โดยสามารถชำระค่าสินค้าเป็นเงินสด/บัตรเครดิต ณ วันรับสินค้า

อัตราค่าบริการโดยประมาณ

ค่าบริการจัดส่งสินค้า จะแสดงในขั้นตอนสุดท้ายเมื่อลูกค้าสิ้นสุดการสั่งซื้อผ่านระบบ online โดยระบบจะทำการคำนวณค่าจัดส่งให้อัตโนมัติ โดยคิดจากน้ำหนักรวมของสินค้าที่ลูกค้าทำการสั่งซื้อรวมกับน้ำหนักของกล่อง

น้ำหนักรวมสินค้า

(Kg.)

พัสดุไปรษณีย์ธรรมดา

พัสดุไปรษณีย์ลงทะเบียน

พัสดุด่วนพิเศษ (EMS)

500 กรัมแรก

 

ค่าขนส่งเหมาจ่าย 25 บาท/ออเดอร์

33 บาท

57 บาท

0.5 – 1.0

43 บาท

72 บาท

1.0 – 1.5

63 บาท

87 บาท

1.5 – 2.0

63 บาท

102 บาท

2.0 – 2.5

 

127 บาท

2.5 – 3.0

142 บาท

3.0 – 3.5

162 บาท

3.5 – 4.0

182 บาท

4.0 – 4.5

202 บาท

4.5 – 5.0

222 บาท

5.0 – 5.5

247 บาท

5.5 – 6.0

272 บาท

6.0 – 6.5

297 บาท

6.5 – 7.0

322 บาท

7.0 – 7.5

347 บาท

7.5 – 8.0

372 บาท

8.0 – 8.5

402 บาท

8.5 – 9.0

432 บาท

9.0 – 9.5

462 บาท

9.5 – 10.0

492 บาท

การตีกลับของพัสดุสินค้า
อาจเกิดขึ้นได้เนื่องจาก

 1. ลูกค้ากรอกที่อยู่ผิด
 2. ลูกค้ากรอกรายละเอียดที่อยู่ไม่ครบถ้วน, ไม่ชัดเจน บุรุษไปรษณีย์ไม่สามารถนำจ่ายได้ (เช่น ไม่ระบุชื่อบริษัทฯ, ไม่มีหมู่, ไม่มีตำบล)
 3. ไม่มีคนเซ็นต์รับกล่องพัสดุ
 4. ทางไปรษณีย์ออกใบแจ้ง แต่ลูกค้าไม่ไปรับพัสดุภายในระยะเวลาที่ไปรษณีย์กำหนด

หากเกิดกรณีพัสดุตีกลับมายังผู้ส่ง ทางร้านฯ จะรีบดำเนินการติดต่อไปยังผู้ซื้อสินค้าทันที โดยในการส่งสินค้ากลับไปให้ลูกค้าใหม่นั้น ลูกค้าจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นตามจริง ดังนี้

 • ค่าส่งพัสดุตีกลับที่ทางไปรษณีย์เรียกเก็บจากผู้ส่ง
 • ค่าบรรจุภัณฑ์ใหม่ (ในกรณีที่ไม่สามารถใช้บรรจุภัณฑ์เดิมได้)
 • ค่าส่งสินค้ารอบใหม่ คิดตามจริง (เช่น ถ้าลูกค้าเลือกส่งแบบพัสดุไปรษณีย์ธรรมดา น้ำหนักรวมอยู่ที่ 2kg. ค่าจัดส่งจริงอยู่ที่ 35 บาท)

ซึ่งทางร้านฯ จะแจ้งค่าใช้จ่ายให้ทราบ และลูกค้าจะต้องชำระเงินค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นก่อน ทางร้านฯ จึงจะดำเนินการจัดส่งสินค้าให้ใหม่

Special Offer

The First Years Double Scrubber Bottle Brush

แปรงล้างขวดนม แปรงล้างจุกนม The First Year Double Scrubber Bottle Brush

The First Years Double Scrubber Bottle Brush

Price: 280.00 ฿
Add to CartAdd to Cart

Munchkin Fresh Feeding Set

เตรียมอาหารเสริมเด็ก Munchkin Fresh Feeding Set

Munchkin Fresh Feeding Set

Price: 755.00 ฿
Add to CartAdd to Cart

Dr. Brown's Natural Flow Sampler Kit

ชุดขวดนมสำหรับทดลองใช้ Dr. Brown's Natural Flow Sampler Kit

Dr. Brown's Natural Flow Sampler Kit

Price: 615.00 ฿
Add to CartAdd to Cart

Zojirushi Stainless Steel Lunch Jar SL-JAF14-SA Light Grey

กล่องข้าวเก็บความร้อน สเตนเลสสุญญากาศ Zojirushi Stainless Steel Food Jar SL-JAF14-SA

Zojirushi Stainless Steel Lunch Jar SL-JAF14-SA Light Grey

Price: 1,495.00 ฿
Add to CartAdd to Cart

Attipas Baby Shoes Polka Dot Red

รองเท้าเด็ก Attipas baby shoes Polka Red สีแดง

Attipas Baby Shoes Polka Dot Red

Price: 699.00 ฿
Add to CartAdd to Cart

The First Years Ignite Stroller Natural

รถเข็นเด็ก รถเข็นก้านร่ม The First Years Ignite Stroller Natural

The First Years Ignite Stroller Natural

Price: 3,990.00 ฿
Add to CartAdd to Cart

Baby Handprint & Footprint Inkless Paperoom by Sifa - Grey

พิมพ์รอยมือรอยเท้าลูกไร้หมึก Baby Handprint & Footprint Inkless Kit

Baby Handprint & Footprint Inkless Paperoom by Sifa - Grey

Price: 590.00 ฿
Add to CartAdd to Cart

Motorola Baby Monitor MBP36 Additional Camera

กล้องเสริมเบบี้มอนิเตอร์ กล้องดูเด็ก Baby Monitor Motorola MBP36

Motorola Baby Monitor MBP36 Additional Camera

Price: 5,490.00 ฿
Add to CartAdd to Cart

Glowy 100% Organic Cotton Muslin

ผ้าอ้อมออร์แกนิคโกลวี่ Glowy 100% Organic Cotton Muslin

Glowy 100% Organic Cotton Muslin

Price: 950.00 ฿
Add to CartAdd to Cart

Philips Avent Standard Feeding Nipple X Cut 6m+

จุกนมขวดผอมเอเวนท์ Philips Avent Standard Nipple X Cut

Philips Avent Standard Feeding Nipple X Cut 6m+

Price: 185.00 ฿
Add to CartAdd to Cart

Chillafish Balance Bike BMXie Yellow

จักรยานทรงตัว Chillafish Balance Bike BMXie Yellow สีเหลือง

Chillafish Balance Bike BMXie Yellow

Price: 3,190.00 ฿
Add to CartAdd to Cart

Avent Premium Spout Cup 12oz. - Blue

ถ้วยหัดดื่มเอเวนท์พรีเมี่ยมพร้อมด้ามจับ Avent Premium Spout Cup 12oz. Soft Spout with handles

Avent Premium Spout Cup 12oz. - Blue

Price: 608.00 ฿
Add to CartAdd to Cart

Sebamed Liquid Face & Body Wash 1000ml

ซีบาเมด ลิควิด เฟซ & บอดี้ วอช Sebamed Liquid Face & Body Wash 1000ml

Sebamed Liquid Face & Body Wash 1000ml

Price: 690.00 ฿
Add to CartAdd to Cart

360Do Brush Toothbrush for Kids Blue

แปรงสีฟัน 360 องศา 360Do Brush STB Higuchi Toothbrush for Kids Blue

360Do Brush Toothbrush for Kids Blue

Price: 199.00 ฿
Add to CartAdd to Cart

Zojirushi Stainless Travel Mug SM-YAF48-RA 0.48Liter Cherry Red

Zojirushi Mug SM-YAF48-RA Cherry Red กระติกน้ำสแตนเลสสุญญากาศ 0.48Liter

Zojirushi Stainless Travel Mug SM-YAF48-RA 0.48Liter Cherry Red

Price: 1,072.50 ฿
Add to CartAdd to Cart

Munchkin Brica By-my-Side Safety Harness Backpack Green/Blue

กระเป๋าเป้จูงเด็ก Munchkin Brica By-my-Side Safety Harness Backpack

Munchkin Brica By-my-Side Safety Harness Backpack Green/Blue

Price: 975.00 ฿
Add to CartAdd to Cart

Glowy Bedrail 150cm Blue Sky

ที่กั้นเตียงเด็กสีฟ้า โกลวี่สตาร์ Glowy Bedrail 150cm Blue Sky

Glowy Bedrail 150cm Blue Sky

Price: 1,590.00 ฿
Add to CartAdd to Cart

Munchkin Silicone Baby Food Feeder

ซิลิโคนตาข่ายใส่ผลไม้ Munchkin Silicone Baby Food Feeder

Munchkin Silicone Baby Food Feeder

Price: 315.00 ฿
Add to CartAdd to Cart

Elise Baby Helmet Rabbit

หมวกกันน็อคเด็ก ลายกระต่าย Elise Baby Helmet Rabbit

Elise Baby Helmet Rabbit

Price: 550.00 ฿
Add to CartAdd to Cart

Philips Avent Classic+ Feeding Bottle 9oz/260ml Twin pack

ขวดนมเอเวนท์ Philips Avent Classic+ feeding bottle 9oz

Philips Avent Classic+ Feeding Bottle 9oz/260ml Twin pack

Price: 496.00 ฿
Add to CartAdd to Cart

Chicco Ultrasound Anti-Mosquito Portable Device

ไล่ยุงพกพา Chicco Zanzo No Anti-Mosquito Portable Device

Chicco Ultrasound Anti-Mosquito Portable Device

Price: 719.00 ฿
Add to CartAdd to Cart

Dr.Brown's One Piece Silicone Pacifier 0m+ Blue

จุกนมหลอก Dr.Brown's One Piece Silicone Pacifier 0m+ Blue

Dr.Brown's One Piece Silicone Pacifier 0m+ Blue

Price: 235.00 ฿
Add to CartAdd to Cart

Dr.Brown's Soft Touch Bottle Brush

แปรงล้างขวดนม Dr. Brown's Soft Touch Bottle Brush

Dr.Brown's Soft Touch Bottle Brush

Price: 255.00 ฿
Add to CartAdd to Cart

360Do Brush Toothbrush for Kids Purple

แปรงสีฟัน 360 องศา 360Do Brush STB Higuchi Toothbrush for Kids Blue

360Do Brush Toothbrush for Kids Purple

Price: 199.00 ฿
Add to CartAdd to Cart

Joie Muze Travel System Cherry

รถเข็นเด็ก คาร์ซีทกระเช้า Joie Muze Travel System Cherry

Joie Muze Travel System Cherry

Price: 6,990.00 ฿
Add to CartAdd to Cart

Joie i-Base isofix

Joie i-Base isofix

Joie i-Base isofix

Price: 4,490.00 ฿
Add to CartAdd to Cart

Dr.Brown's Deluxe Electric Bottle Steriliser

Dr.Brown's Deluxe Bottle Steriliser เครื่องนึ่งขวดนมไฟฟ้าฆ่าเชื้อโรค

Dr.Brown's Deluxe Electric Bottle Steriliser

Price: 3,600.00 ฿
Add to CartAdd to Cart

KidzKamp Shampoo Rinse Cup

สระผมเด็ก KidzKamp Shampoo Rinse Cup SRC44 ขันตักน้ำ

KidzKamp Shampoo Rinse Cup

Price: 299.00 ฿
Add to CartAdd to Cart

Munchkin Flexi Transition Cup 4oz

แก้วหัดดื่ม จุกนิ่ม แก้วหัดดูด Munchkin Flexi Transition Cup 4oz

Munchkin Flexi Transition Cup 4oz

Price: 499.00 ฿
Add to CartAdd to Cart

John N Tree Baby Protective Pillow Basic - Cream Choco Dot

หมอนหลุม หมอนเด็ก John N Tree Baby Protective Pillow Basic Cream Choco Dot

John N Tree Baby Protective Pillow Basic - Cream Choco Dot

Price: 950.00 ฿
Add to CartAdd to Cart

Learn Math with Red Hen and her friends

หนังสือเด็ก บอร์ดบุ๊ค สอนเลข Learn Math with Red Hen and her friends

Learn Math with Red Hen and her friends

Price: 295.00 ฿
Add to CartAdd to Cart

Zojirushi Thermal Stainless Cool Bottle 1.5 Liter SD-FA15-BG

Zojirushi SD-FA15-BG Thermal Stainless Cool Bottle 1.5Liter

Zojirushi Thermal Stainless Cool Bottle 1.5 Liter SD-FA15-BG

Price: 1,430.00 ฿
Add to CartAdd to Cart

Zojirushi SM-AGE35-WA Stainless Mug 0.35Liter

Zojirushi SM-AGE35-WA Stainless Mug 0.35Liter

Zojirushi SM-AGE35-WA Stainless Mug 0.35Liter

Price: 499.00 ฿
Add to CartAdd to Cart

Joie Pact Flex LFC Black Liverbird Stroller

รถเข็นเด็ก Joie Lifetrax 4 Flex LFC Red Liverbird Stroller Liverpool FC

Joie Pact Flex LFC Black Liverbird Stroller

Price: 11,000.00 ฿
Add to CartAdd to Cart

Dr.Brown's Baby Bottle 8 oz. BPA Free pack 3

ขวดนมเด็ก Dr. Brown's 8 oz. BPA Free

Dr.Brown's Baby Bottle 8 oz. BPA Free pack 3

Price: 730.00 ฿
Add to CartAdd to Cart

Dr. Brown's Wide-Neck Baby Bottle 8 oz. BPA Free pack 3

ขวดนมเด็ก Dr. Brown's 8 oz. BPA Free

Dr. Brown's Wide-Neck Baby Bottle 8 oz. BPA Free pack 3

Price: 805.00 ฿
Add to CartAdd to Cart
Accept Visa and Master Credit Card


Copyright © 2006 - 2018 Baby Best Buy in Thailand. All rights reserved.

VISA Card Master Card Bangkok Bank Krung Thai Bank Krungsri Bank Kasikorn Bank TMB Bank Siam Commercial Bank
Delivery service   Thailand Post SCG EXPRESS