Baby Best Buy in Thailand

LineID: @BabyBestBuyOnline
Free Delivery on order 699+
Your Cart
Your shopping cart is empty!
Manufacturers
Check status of EMS & registered parcel
ตรวจสอบสถานะไปรษณีย์ EMS และลงทะเบียน
Shipping Policy

 นโยบายการจัดส่งสินค้า

ร้าน Baby Best Buy in Thailand ดำเนินการจัดส่งสินค้าให้กับลูกค้าทุกท่านในวันทำการถัดไป หลังจากได้รับการแจ้งโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร หรือหลังจากการชำระเงินค่าสินค้าออนไลน์ด้วยบัตรเครดิต โดยจัดส่งสินค้าให้ตามประเภทของการจัดส่งที่ลูกค้าเป็นผู้เลือกด้วยตัวเองในขั้นตอนสิ้นสุดการสั่งซื้อสินค้า ยกเว้น ในกรณีที่ทางร้านตรวจสอบแล้วไม่พบยอดเงินเข้าตามที่ลูกค้าแจ้งหรือยอดเงินที่โอนเข้ามาไม่ตรงกับยอดเงินรวมที่ลูกค้าควรจะชำระ ทางร้านฯ จะดำเนินการติดต่อลูกค้ากลับไปตามข้อมูลที่ให้ไว้ในระบบ

วันทำการจัดส่งสินค้า คือ วันจันทร์-ศุกร์ ยกเว้น วันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดราชการ โดยทางร้านฯ พิจารณาเลือกใช้ผู้ให้บริการหลักดังต่อไปนี้

 1. ไปรษณีย์ไทย
  ใช้เวลาโดยประมาณในการจัดส่งสินค้าถึงปลายทาง ดังนี้

  ประเภทการจัดส่ง

  *ระยะเวลาได้รับสินค้า

  ตรวจสอบผ่านระบบ Track&Trace

  พัสดุไปรษณีย์ธรรมดา

  3 - 10 วัน

  ไม่ได้

  พัสดุไปรษณีย์ลงทะเบียน

  3 - 10 วัน

  ได้(เฉพาะต้นทางและปลายทาง)

  พัสดุด่วนพิเศษ (EMS)

  1 - 2 วัน

  ได้


      * เป็นระยะเวลาโดยประมาณ อาจจะถึงเร็วหรือช้ากว่าที่กำหนดได้ ขึ้นอยู่กับปริมาณพัสดุของไปรษณีย์ปลายทาง
    ** ในกรณีที่มีพัสดุส่งถึงลูกค้ามากกว่า 1 กล่อง พัสดุอาจจะไปถึงปลายทางไม่พร้อมกันได้
  *** ถ้ามีช่วงวันหยุดต่อเนื่องกันหลายวัน สินค้าอาจจะได้รับช้ากว่าปกติ

  อนึ่งฯ ในกรณีที่กล่องพัสดุมีขนาดใหญ่เกินความสามารถที่บุรุษไปรษณีย์จะนำส่งถึงบ้านของลูกค้า ทางไปรษณีย์อาจจะพิจารณาออกใบแจ้ง ให้ลูกค้าไปรับสินค้าเอง ณ ที่ทำการไปรษณีย์ ซึ่งถ้าทางร้านพิจารณาแล้วเห็นว่า การจัดส่งสินค้าผ่านไปรษณีย์ไทย อาจเกิดความไม่สะดวกกับลูกค้า ทางร้านฯ จะเลือกการจัดส่งสินค้าเป็นวิธีอื่น โดยคำนึงถึงความสะดวกสูงสุดของลูกค้าเป็นสำคัญ ส่วนจะใช้วิธีใดนั้นขอสงวนสิทธิ์ในทางร้านฯ เป็นผู้เลือกตามความเหมาะสม
 2. บริษัทฯ ขนส่งเอกชน
  สำหรับการจัดส่งสินค้าซึ่งมีขนาดใหญ่ เช่น รถเข็น, คาร์ซีท หรือของเล่นบางชนิด ซึ่งไปรษณีย์ไทยไม่สามารถนำจ่ายไปยังที่อยู่ของลูกค้าได้โดยตรง
 3. การส่งโดยใช้พนักงานส่งของ (Messenger)
  เนื่องจากทางร้าน Baby Best Buy in Thailand ไม่มีพนักงานส่งของให้บริการเป็นประจำ ในกรณีที่ลูกค้าต้องการใช้สินค้าแบบเร่งด่วน สามารถส่ง Messenger เข้ามารับสินค้าเองได้ หรือถ้าต้องการให้ทางร้านจัดหาให้ สินค้าจะส่งถึงมือลูกค้าในวันถัดไป โดยลูกค้าจะต้องเป็นผู้ชำระค่าจัดส่งตามจริงให้กับพนักงานส่งของ ณ ตอนรับสินค้าเอง โดยทางร้านฯ จะแจ้งค่าบริการโดยประมาณให้กับลูกค้าทราบก่อนการจัดส่ง
 4. สำหรับผู้ที่ต้องการเข้ามารับสินค้าด้วยตัวเอง สามารถระบุได้ในขั้นตอนสิ้นสุดการสั่งซื้อสินค้า และโทร.นัดล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วันทำการ โดยสามารถชำระค่าสินค้าเป็นเงินสด/บัตรเครดิต ณ วันรับสินค้า

อัตราค่าบริการโดยประมาณ

ค่าบริการจัดส่งสินค้า จะแสดงในขั้นตอนสุดท้ายเมื่อลูกค้าสิ้นสุดการสั่งซื้อผ่านระบบ online โดยระบบจะทำการคำนวณค่าจัดส่งให้อัตโนมัติ โดยคิดจากน้ำหนักรวมของสินค้าที่ลูกค้าทำการสั่งซื้อรวมกับน้ำหนักของกล่อง

น้ำหนักรวมสินค้า

(Kg.)

พัสดุไปรษณีย์ธรรมดา

พัสดุไปรษณีย์ลงทะเบียน

พัสดุด่วนพิเศษ (EMS)

500 กรัมแรก

 

ค่าขนส่งเหมาจ่าย 25 บาท/ออเดอร์

33 บาท

57 บาท

0.5 – 1.0

43 บาท

72 บาท

1.0 – 1.5

63 บาท

87 บาท

1.5 – 2.0

63 บาท

102 บาท

2.0 – 2.5

 

127 บาท

2.5 – 3.0

142 บาท

3.0 – 3.5

162 บาท

3.5 – 4.0

182 บาท

4.0 – 4.5

202 บาท

4.5 – 5.0

222 บาท

5.0 – 5.5

247 บาท

5.5 – 6.0

272 บาท

6.0 – 6.5

297 บาท

6.5 – 7.0

322 บาท

7.0 – 7.5

347 บาท

7.5 – 8.0

372 บาท

8.0 – 8.5

402 บาท

8.5 – 9.0

432 บาท

9.0 – 9.5

462 บาท

9.5 – 10.0

492 บาท

การตีกลับของพัสดุสินค้า
อาจเกิดขึ้นได้เนื่องจาก

 1. ลูกค้ากรอกที่อยู่ผิด
 2. ลูกค้ากรอกรายละเอียดที่อยู่ไม่ครบถ้วน, ไม่ชัดเจน บุรุษไปรษณีย์ไม่สามารถนำจ่ายได้ (เช่น ไม่ระบุชื่อบริษัทฯ, ไม่มีหมู่, ไม่มีตำบล)
 3. ไม่มีคนเซ็นต์รับกล่องพัสดุ
 4. ทางไปรษณีย์ออกใบแจ้ง แต่ลูกค้าไม่ไปรับพัสดุภายในระยะเวลาที่ไปรษณีย์กำหนด

หากเกิดกรณีพัสดุตีกลับมายังผู้ส่ง ทางร้านฯ จะรีบดำเนินการติดต่อไปยังผู้ซื้อสินค้าทันที โดยในการส่งสินค้ากลับไปให้ลูกค้าใหม่นั้น ลูกค้าจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นตามจริง ดังนี้

 • ค่าส่งพัสดุตีกลับที่ทางไปรษณีย์เรียกเก็บจากผู้ส่ง
 • ค่าบรรจุภัณฑ์ใหม่ (ในกรณีที่ไม่สามารถใช้บรรจุภัณฑ์เดิมได้)
 • ค่าส่งสินค้ารอบใหม่ คิดตามจริง (เช่น ถ้าลูกค้าเลือกส่งแบบพัสดุไปรษณีย์ธรรมดา น้ำหนักรวมอยู่ที่ 2kg. ค่าจัดส่งจริงอยู่ที่ 35 บาท)

ซึ่งทางร้านฯ จะแจ้งค่าใช้จ่ายให้ทราบ และลูกค้าจะต้องชำระเงินค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นก่อน ทางร้านฯ จึงจะดำเนินการจัดส่งสินค้าให้ใหม่

Special Offer

Avent Bottle Brush

แปรงล้างขวดนม Avent Bottle Brush

Avent Bottle Brush

Price: 375.00 ฿
Add to CartAdd to Cart

Benbat Travel Friends 1-4 years Lion

หมอนรองหัวศีรษะ Benbat Travel Friends 1-4

Benbat Travel Friends 1-4 years Lion

Price: 680.00 ฿
Add to CartAdd to Cart

SuperSorber Bed Protector for 6 feet mattres size XL

แผ่นรองเตียงดูดซับน้ำ SuperSorber size XL

SuperSorber Bed Protector for 6 feet mattres size XL

Price: 1,119.00 ฿
Add to CartAdd to Cart

Look a Car! Happy Teddy Board Book

(หนังสือบอร์ดบุ๊คเด็ก Look a Car! Happy Teddy Board Book

Look a Car! Happy Teddy Board Book

Price: 89.00 ฿
Add to CartAdd to Cart

PunaPena Silk Natural Sea Sponge size Large

ฟองน้ำธรรมชาติ PunaPena รุ่น Silk Natural Sea Sponge size Large ขนาดใหญ่

PunaPena Silk Natural Sea Sponge size Large

Price: 636.00 ฿
Add to CartAdd to Cart

Munchkin Click Lock Insulated Sippy Cup 9oz

แก้วหัดดูด ถ้วยหัดดื่ม Munchkin Click Lock Insulated Sippy Cup 9oz

Munchkin Click Lock Insulated Sippy Cup 9oz

Price: 335.00 ฿
Add to CartAdd to Cart

Lamaze Mini Play & Grow Eddie the Elephant

ของเล่นเด็กติดรถเข็น Lamaze Mini Play & Grow Eddie the Elephant

Lamaze Mini Play & Grow Eddie the Elephant

Price: 418.00 ฿
Add to CartAdd to Cart

Dickens Flashcards People and Places Around the World

แฟลชการ์ดรูปภาพบัตรคำศัพท์ Dickens Flashcards People and Places Around the World

Dickens Flashcards People and Places Around the World

Price: 175.00 ฿
Add to CartAdd to Cart

Dr.Browns Manual Breast Pump

ปั๊มมือ ปั๊มนม Dr.Browns Manual Breast Pump

Dr.Browns Manual Breast Pump

Price: 1,899.00 ฿
Add to CartAdd to Cart

Pigeon Mosquito Repellent Sticker 60pads

แผ่นแปะกันยุงพีเจ้น 60 ชิ้น Pigeon Mosquito Repellent Sticker 60 Pads

Pigeon Mosquito Repellent Sticker 60pads

Price: 520.00 ฿
Add to CartAdd to Cart

Zojirushi Stainless Mug TUFF SM-PB30-YP 0.30Liter Yellow

โซจิรุชิกระติกน้ำสแตนเลสสุญญากาศ Zojirushi Mug SM-PB30-YP 0.30Liter Yellow

Zojirushi Stainless Mug TUFF SM-PB30-YP 0.30Liter Yellow

Price: 945.00 ฿
Add to CartAdd to Cart

Zojirushi Stainless TUFF Mug SV-GR35-AA 0.35Liter Deep Blue

โซจิรุชิกระบอกน้ำสแตนเลสสุญญากาศ Zojirushi Stainless Vacuum Mug 0.50Liter SV-GR35-AA Deep Blue

Zojirushi Stainless TUFF Mug SV-GR35-AA 0.35Liter Deep Blue

Price: 805.00 ฿
Add to CartAdd to Cart

HTC1 Digital LCD Hygrometer Thermometer Alarm Clock

HTC1 Digital LCD Hygrometer Thermometer Alarm Clock

HTC1 Digital LCD Hygrometer Thermometer Alarm Clock

Price: 349.00 ฿
Add to CartAdd to Cart

Brica Stroller Organizer Plus

กระเป๋าใส่ของแขวนรถเข็น Brica Stroller Organizer Plus

Brica Stroller Organizer Plus

Price: 1,580.00 ฿
Add to CartAdd to Cart

Mothers Corn Growing Cup

แก้วเด็กหัดดื่ม แก้วน้ำหัดดื่ม Mothers Corn Growing Cup

Mothers Corn Growing Cup

Price: 495.00 ฿
Add to CartAdd to Cart

Bubble Bee Mattress Protectors size L Pink

แผ่นรองซับฉี่ ซับน้ำ Bubble Bee Mattress Protectors size L Pink

Bubble Bee Mattress Protectors size L Pink

Price: 635.00 ฿
Add to CartAdd to Cart

SuperSorber Newborn Bed Protector for Crib/Playpen White

แผ่นรองเตียง กันฉี่ ผ้าปูเตียง SuperSorber for Baby Crib สีขาว

SuperSorber Newborn Bed Protector for Crib/Playpen White

Price: 840.00 ฿
Add to CartAdd to Cart

Maxi-Cosi Pebble Plus Car Seat Concrete Grey

Maxi-Cosi Pebble Plus Car Seat Concrete Grey

Maxi-Cosi Pebble Plus Car Seat Concrete Grey

Price: 13,520.00 ฿
Add to CartAdd to Cart

SuperSorber Newborn Bed Protector Blue

แผ่นรองฉี่ แผ่นรองเตียงดูดซับน้ำ SuperSorber Newborn

SuperSorber Newborn Bed Protector Blue

Price: 555.00 ฿
Add to CartAdd to Cart

MunchkinWonder Waterway

ของเล่นลอยน้ำ เล่นในน้ำ Munchkin Wonder Waterway Bath Toy

MunchkinWonder Waterway

Price: 399.00 ฿
Add to CartAdd to Cart

Mothers Corn Chopsticks Training Set Green

ตะเกียบเด็กหัดคีบ Mothers Corn Chopsticks Training Set Green

Mothers Corn Chopsticks Training Set Green

Price: 250.00 ฿
Add to CartAdd to Cart

Munchkin Lake Squirts Bath Toy - 8pack

ตุ๊กตาพ่นน้ำ ของเล่นลอยน้ำ Munchkin Lake Squirts Bath Toy 8pack

Munchkin Lake Squirts Bath Toy - 8pack

Price: 725.00 ฿
Add to CartAdd to Cart

Munchkin Bath Bobbers Bath Toy

ของเล่นลอยน้ำ Munchkin Bath Bobbers Bath Toy ของเล่นเด็ก ในน้ำ

Munchkin Bath Bobbers Bath Toy

Price: 465.00 ฿
Add to CartAdd to Cart

Dr.Browns Options Wide-Neck Bottle 9oz Twin Pack

Dr. Brown's Options Wide-Neck Bottle 9oz 270ml 2 packs

Dr.Browns Options Wide-Neck Bottle 9oz Twin Pack

Price: 600.00 ฿
Add to CartAdd to Cart

Dr.Browns Wide-Neck Silicone Nipples - Level 4

Dr. Brown's wide-neck nipples Level 4 9 months++

Dr.Browns Wide-Neck Silicone Nipples - Level 4

Price: 225.00 ฿
Add to CartAdd to Cart

Zojirushi SJ-JS08-RA Stainless Bottle with Cup 0.82Liter Red

Zojirushi SJ-JS08-RA Stainless Vacuum bottle wiht cup 0.82 Liter RED

Zojirushi SJ-JS08-RA Stainless Bottle with Cup 0.82Liter Red

Price: 910.00 ฿
Add to CartAdd to Cart

Maxi-Cosi Titan Pro Nomad Blue

Maxi-Cosi Titan Pro Nomad Blue

Maxi-Cosi Titan Pro Nomad Blue

Price: 16,740.00 ฿
Add to CartAdd to Cart

Glowy Bedrail 150cm Sky Blue

Glowy Star Bedrail 150cm Sky Blue

Glowy Bedrail 150cm Sky Blue

Price: 1,590.00 ฿
Add to CartAdd to Cart

bbluv uvi 4 in 1 UV Sterilizer Aqua

bbluv uvi bblüv Üvi 4 in 1 UV Sterilizer Aqua

bbluv uvi 4 in 1 UV Sterilizer Aqua

Price: 990.00 ฿
Add to CartAdd to Cart

bbluv Sonik Toothbrush for Babies & Toddler with LED Light

bbluv sonik Toothbrush for Babies & Toddler with LED Light

bbluv Sonik Toothbrush for Babies & Toddler with LED Light

Price: 890.00 ฿
Add to CartAdd to Cart

Chicco Pocket Snack Booster Seat Mandarino

Chicco Pocket Snack Booster Seat Mandarino

Chicco Pocket Snack Booster Seat Mandarino

Price: 1,995.00 ฿
Add to CartAdd to Cart

Lihit Lab Smart Fit Punilabo Pen Case Parrot Small A-7712

Lihit Lab Punilabo Stand Pen Case Parrot

Lihit Lab Smart Fit Punilabo Pen Case Parrot Small A-7712

Price: 529.00 ฿
Add to CartAdd to Cart

Zojirushi SD-CB50-PA Stainless Cool Bottle for Kids 0.52 Liter

Zojirushi SD-CB50-PA Thermal Stainless Cool Bottle 0.52 Liter

Zojirushi SD-CB50-PA Stainless Cool Bottle for Kids 0.52 Liter

Price: 1,365.00 ฿
Add to CartAdd to Cart

Baby K'Tan Baby Carrier Print Gingham

Baby K'Tan Baby Carrier Print Gingham

Baby K'Tan Baby Carrier Print Gingham

Price: 2,090.00 ฿
Add to CartAdd to Cart
Accept Visa and Master Credit Card


Copyright © 2006 - 2019 Baby Best Buy in Thailand. All rights reserved.

VISA Card Master Card Bangkok Bank Krung Thai Bank Krungsri Bank Kasikorn Bank TMB Bank Siam Commercial Bank
Delivery service   Thailand Post SCG EXPRESS