Baby Best Buy in Thailand

LineID: @BabyBestBuyOnline
Free Delivery on order 699+
Your Cart
Your shopping cart is empty!
Manufacturers
Check status of EMS & registered parcel
ตรวจสอบสถานะไปรษณีย์ EMS และลงทะเบียน
Top Sellers
1. Glowy Bedrail Extra Long 180cm Golden Brown
Glowy Star Bedrail Extra Long 180cm Golden Brown
Price: 1,690.00 ฿
2. Mamoru by PacificBeam Mold Deo Spray 50ml
มาโมรุ สเปรย์ฆ่าเชื้อ Mamoru by PacificBeam Mold Deo Spray 50ml
Price: 290.00 ฿
3. Beurer Non-contact Clinical Thermometer FT90
เทอร์โมมิเตอร์ วัดไข้ วัดอุณหภูมิทางหน้าผาก Beurer Non-contact Clinical Thermometer FT90
Price: 2,990.00 ฿
4. Shipping Charge
Shipping Charge
Price: 1.00 ฿
5. Chicco GoFit Booster Shark
Chicco GoFit Backless Booster Seat Shark
Price: 2,470.00 ฿
6. Rhino Toys Oball Classic 4.0"
Oball Classic Rhino Toys 4.0"
Price: 304.00 ฿
7. Glowy Bedrail Extra Long 180cm Millky White
Glowy Star Bedrail Extra Long 180cm Millky White
Price: 1,690.00 ฿
8. Dr. Browns Level 2 Silicone Nipples pack 2
Dr.Brown's level 2 standard nipple
Price: 185.00 ฿
Shipping Policy

 นโยบายการจัดส่งสินค้า

ร้าน Baby Best Buy in Thailand ดำเนินการจัดส่งสินค้าให้กับลูกค้าทุกท่านในวันทำการถัดไป หลังจากได้รับการแจ้งโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร หรือหลังจากการชำระเงินค่าสินค้าออนไลน์ด้วยบัตรเครดิต โดยจัดส่งสินค้าให้ตามประเภทของการจัดส่งที่ลูกค้าเป็นผู้เลือกด้วยตัวเองในขั้นตอนสิ้นสุดการสั่งซื้อสินค้า ยกเว้น ในกรณีที่ทางร้านตรวจสอบแล้วไม่พบยอดเงินเข้าตามที่ลูกค้าแจ้งหรือยอดเงินที่โอนเข้ามาไม่ตรงกับยอดเงินรวมที่ลูกค้าควรจะชำระ ทางร้านฯ จะดำเนินการติดต่อลูกค้ากลับไปตามข้อมูลที่ให้ไว้ในระบบ

วันทำการจัดส่งสินค้า คือ วันจันทร์-ศุกร์ ยกเว้น วันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดราชการ โดยทางร้านฯ พิจารณาเลือกใช้ผู้ให้บริการหลักดังต่อไปนี้

 1. ไปรษณีย์ไทย
  ใช้เวลาโดยประมาณในการจัดส่งสินค้าถึงปลายทาง ดังนี้

  ประเภทการจัดส่ง

  *ระยะเวลาได้รับสินค้า

  ตรวจสอบผ่านระบบ Track&Trace

  พัสดุไปรษณีย์ธรรมดา

  3 - 10 วัน

  ไม่ได้

  พัสดุไปรษณีย์ลงทะเบียน

  3 - 10 วัน

  ได้(เฉพาะต้นทางและปลายทาง)

  พัสดุด่วนพิเศษ (EMS)

  1 - 2 วัน

  ได้


      * เป็นระยะเวลาโดยประมาณ อาจจะถึงเร็วหรือช้ากว่าที่กำหนดได้ ขึ้นอยู่กับปริมาณพัสดุของไปรษณีย์ปลายทาง
    ** ในกรณีที่มีพัสดุส่งถึงลูกค้ามากกว่า 1 กล่อง พัสดุอาจจะไปถึงปลายทางไม่พร้อมกันได้
  *** ถ้ามีช่วงวันหยุดต่อเนื่องกันหลายวัน สินค้าอาจจะได้รับช้ากว่าปกติ

  อนึ่งฯ ในกรณีที่กล่องพัสดุมีขนาดใหญ่เกินความสามารถที่บุรุษไปรษณีย์จะนำส่งถึงบ้านของลูกค้า ทางไปรษณีย์อาจจะพิจารณาออกใบแจ้ง ให้ลูกค้าไปรับสินค้าเอง ณ ที่ทำการไปรษณีย์ ซึ่งถ้าทางร้านพิจารณาแล้วเห็นว่า การจัดส่งสินค้าผ่านไปรษณีย์ไทย อาจเกิดความไม่สะดวกกับลูกค้า ทางร้านฯ จะเลือกการจัดส่งสินค้าเป็นวิธีอื่น โดยคำนึงถึงความสะดวกสูงสุดของลูกค้าเป็นสำคัญ ส่วนจะใช้วิธีใดนั้นขอสงวนสิทธิ์ในทางร้านฯ เป็นผู้เลือกตามความเหมาะสม
 2. บริษัทฯ ขนส่งเอกชน
  สำหรับการจัดส่งสินค้าซึ่งมีขนาดใหญ่ เช่น รถเข็น, คาร์ซีท หรือของเล่นบางชนิด ซึ่งไปรษณีย์ไทยไม่สามารถนำจ่ายไปยังที่อยู่ของลูกค้าได้โดยตรง
 3. การส่งโดยใช้พนักงานส่งของ (Messenger)
  เนื่องจากทางร้าน Baby Best Buy in Thailand ไม่มีพนักงานส่งของให้บริการเป็นประจำ ในกรณีที่ลูกค้าต้องการใช้สินค้าแบบเร่งด่วน สามารถส่ง Messenger เข้ามารับสินค้าเองได้ หรือถ้าต้องการให้ทางร้านจัดหาให้ สินค้าจะส่งถึงมือลูกค้าในวันถัดไป โดยลูกค้าจะต้องเป็นผู้ชำระค่าจัดส่งตามจริงให้กับพนักงานส่งของ ณ ตอนรับสินค้าเอง โดยทางร้านฯ จะแจ้งค่าบริการโดยประมาณให้กับลูกค้าทราบก่อนการจัดส่ง
 4. สำหรับผู้ที่ต้องการเข้ามารับสินค้าด้วยตัวเอง สามารถระบุได้ในขั้นตอนสิ้นสุดการสั่งซื้อสินค้า และโทร.นัดล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วันทำการ โดยสามารถชำระค่าสินค้าเป็นเงินสด/บัตรเครดิต ณ วันรับสินค้า

อัตราค่าบริการโดยประมาณ

ค่าบริการจัดส่งสินค้า จะแสดงในขั้นตอนสุดท้ายเมื่อลูกค้าสิ้นสุดการสั่งซื้อผ่านระบบ online โดยระบบจะทำการคำนวณค่าจัดส่งให้อัตโนมัติ โดยคิดจากน้ำหนักรวมของสินค้าที่ลูกค้าทำการสั่งซื้อรวมกับน้ำหนักของกล่อง

น้ำหนักรวมสินค้า

(Kg.)

พัสดุไปรษณีย์ธรรมดา

พัสดุไปรษณีย์ลงทะเบียน

พัสดุด่วนพิเศษ (EMS)

500 กรัมแรก

 

ค่าขนส่งเหมาจ่าย 25 บาท/ออเดอร์

33 บาท

57 บาท

0.5 – 1.0

43 บาท

72 บาท

1.0 – 1.5

63 บาท

87 บาท

1.5 – 2.0

63 บาท

102 บาท

2.0 – 2.5

 

127 บาท

2.5 – 3.0

142 บาท

3.0 – 3.5

162 บาท

3.5 – 4.0

182 บาท

4.0 – 4.5

202 บาท

4.5 – 5.0

222 บาท

5.0 – 5.5

247 บาท

5.5 – 6.0

272 บาท

6.0 – 6.5

297 บาท

6.5 – 7.0

322 บาท

7.0 – 7.5

347 บาท

7.5 – 8.0

372 บาท

8.0 – 8.5

402 บาท

8.5 – 9.0

432 บาท

9.0 – 9.5

462 บาท

9.5 – 10.0

492 บาท

การตีกลับของพัสดุสินค้า
อาจเกิดขึ้นได้เนื่องจาก

 1. ลูกค้ากรอกที่อยู่ผิด
 2. ลูกค้ากรอกรายละเอียดที่อยู่ไม่ครบถ้วน, ไม่ชัดเจน บุรุษไปรษณีย์ไม่สามารถนำจ่ายได้ (เช่น ไม่ระบุชื่อบริษัทฯ, ไม่มีหมู่, ไม่มีตำบล)
 3. ไม่มีคนเซ็นต์รับกล่องพัสดุ
 4. ทางไปรษณีย์ออกใบแจ้ง แต่ลูกค้าไม่ไปรับพัสดุภายในระยะเวลาที่ไปรษณีย์กำหนด

หากเกิดกรณีพัสดุตีกลับมายังผู้ส่ง ทางร้านฯ จะรีบดำเนินการติดต่อไปยังผู้ซื้อสินค้าทันที โดยในการส่งสินค้ากลับไปให้ลูกค้าใหม่นั้น ลูกค้าจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นตามจริง ดังนี้

 • ค่าส่งพัสดุตีกลับที่ทางไปรษณีย์เรียกเก็บจากผู้ส่ง
 • ค่าบรรจุภัณฑ์ใหม่ (ในกรณีที่ไม่สามารถใช้บรรจุภัณฑ์เดิมได้)
 • ค่าส่งสินค้ารอบใหม่ คิดตามจริง (เช่น ถ้าลูกค้าเลือกส่งแบบพัสดุไปรษณีย์ธรรมดา น้ำหนักรวมอยู่ที่ 2kg. ค่าจัดส่งจริงอยู่ที่ 35 บาท)

ซึ่งทางร้านฯ จะแจ้งค่าใช้จ่ายให้ทราบ และลูกค้าจะต้องชำระเงินค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นก่อน ทางร้านฯ จึงจะดำเนินการจัดส่งสินค้าให้ใหม่

Special Offer

Lamaze Tug & Play Knot Block

ของเล่นติดรถเข็น Lamaze Tug and Play Knot Block

Lamaze Tug & Play Knot Block

Price: 690.00 ฿
Add to CartAdd to Cart

The First Years Teething Tools Hammer

ยางกัดแช่เย็น The First Years Teething Hammer

The First Years Teething Tools Hammer

Price: 175.00 ฿
Add to CartAdd to Cart

Fun with Shapes, My Touch-and-Learn Books

หนังสือสัมผัส Fun with Shapes, My Touch-and-Learn Books

Fun with Shapes, My Touch-and-Learn Books

Price: 143.00 ฿
Add to CartAdd to Cart

Avent Soft Silicone Straw 12oz 18m+ Blue

ถ้วยหัดดื่มเอเวนท์แบบหลอดดูดสีฟ้า Avent Soft Silicone Straw 12oz. Blue

Avent Soft Silicone Straw 12oz 18m+ Blue

Price: 590.00 ฿
Add to CartAdd to Cart

Dr.Brown's Deluxe Bottle Warmer

เครื่องอุ่นนม Dr.Brown's Deluxe Bottle Warmer

Dr.Brown's Deluxe Bottle Warmer

Price: 2,170.00 ฿
Add to CartAdd to Cart

Motorola Baby Monitor MBP36 Additional Camera

กล้องเสริมเบบี้มอนิเตอร์ กล้องดูเด็ก Baby Monitor Motorola MBP36

Motorola Baby Monitor MBP36 Additional Camera

Price: 5,490.00 ฿
Add to CartAdd to Cart

Dahle Pencil Sharpener No.133 Black

กบเหลาดินสอ เครื่องเหลาดินสอ Dahle Pencil Sharpener

Dahle Pencil Sharpener No.133 Black

Price: 345.00 ฿
Add to CartAdd to Cart

Lamaze Bella the Bunny Hide and Seek Book

หนังสือผ้าลาแมซ ลามาซ Lamaze Bella the Bunny Hide and Seek Book

Lamaze Bella the Bunny Hide and Seek Book

Price: 600.00 ฿
Add to CartAdd to Cart

Regalo Easy Open Extra Wide Metal Gate

ประตูกั้นเด็ก ที่กั้นประตู Regalo Easy Open Extra Wide Metal Gate

Regalo Easy Open Extra Wide Metal Gate

Price: 3,235.00 ฿
Add to CartAdd to Cart

North State Superyard Ultimate Colorplay Play Yard

คอกกั้นเด็ก North State Superyard Ultimate Colorplay Play Yard

North State Superyard Ultimate Colorplay Play Yard

Price: 5,870.00 ฿
Add to CartAdd to Cart

Pigeon Mosquito Repellent Sticker 60pads

แผ่นแปะกันยุงพีเจ้น 60 ชิ้น Pigeon Mosquito Repellent Sticker 60 Pads

Pigeon Mosquito Repellent Sticker 60pads

Price: 520.00 ฿
Add to CartAdd to Cart

Avent Premium Spout Cup 12oz. - Blue

ถ้วยหัดดื่มเอเวนท์พรีเมี่ยมพร้อมด้ามจับ Avent Premium Spout Cup 12oz. Soft Spout with handles

Avent Premium Spout Cup 12oz. - Blue

Price: 608.00 ฿
Add to CartAdd to Cart

Zojirushi Stainless TUFF Mug SM-XB60-AM 0.60Liter Aquamarine

โซจิรุชิกระบอกน้ำสแตนเลสสุญญากาศ Zojirushi Stainless Vacuum Mug 0.60Liter SM-XB60-AM

Zojirushi Stainless TUFF Mug SM-XB60-AM 0.60Liter Aquamarine

Price: 750.00 ฿
Add to CartAdd to Cart

Mothers Corn New Soup Bowl

Mother's Corn New Soup Bowl ถ้วยอาหาร อาหารเด็ก ปลอดสารพิษ

Mothers Corn New Soup Bowl

Price: 350.00 ฿
Add to CartAdd to Cart

Fas Total Wash Kids Paint White

สีเด็ก non-toxic สีโปสเตอร์ สีขาว Fas Total Wash Kids Paint White

Fas Total Wash Kids Paint White

Price: 190.00 ฿
Add to CartAdd to Cart

Zojirushi Stainless Travel Mug SM-YAF48-RA 0.48Liter Cherry Red

Zojirushi Mug SM-YAF48-RA Cherry Red กระติกน้ำสแตนเลสสุญญากาศ 0.48Liter

Zojirushi Stainless Travel Mug SM-YAF48-RA 0.48Liter Cherry Red

Price: 1,155.00 ฿
Add to CartAdd to Cart

Paperoom Monthly Onesies Girl Monkey Design

เซ็ตบอดี้สูท 12 เดือน ลายลิงสีชมพู Girl Monkey Monthly Onesies by Paperoom

Paperoom Monthly Onesies Girl Monkey Design

Price: 1,750.00 ฿
Add to CartAdd to Cart

Munchkin Brica GoBoost Travel Booster Seat

เก้าอี้นั่งทานอาหารแบบพกพา Munchkin Travel Booster Seat

Munchkin Brica GoBoost Travel Booster Seat

Price: 2,420.00 ฿
Add to CartAdd to Cart

Dr.Browns Options Wide-Neck Bottle Starter Kit

Dr. Brown's Options wide-neck Bottle Starter Kit

Dr.Browns Options Wide-Neck Bottle Starter Kit

Price: 1,080.00 ฿
Add to CartAdd to Cart

Dr.Brown's Infant Feeding Spoons Pink

ช้อนป้อนอาหารเสริมเด็ก Dr.Brown's Infant Feeding Spoons Pink

Dr.Brown's Infant Feeding Spoons Pink

Price: 135.00 ฿
Add to CartAdd to Cart

Munchkin Flexi Transition Cup 4oz

แก้วหัดดื่ม จุกนิ่ม แก้วหัดดูด Munchkin Flexi Transition Cup 4oz

Munchkin Flexi Transition Cup 4oz

Price: 499.00 ฿
Add to CartAdd to Cart

Zojirushi Stainless Steel Lunch Jar SL-GH18-BA

Zojirushi Stainless Steel Lunch Jar SL-GH18-BA

Zojirushi Stainless Steel Lunch Jar SL-GH18-BA

Price: 1,080.00 ฿
Add to CartAdd to Cart

John N Tree Baby Protective Pillow Baby Elephant

หมอนหลุม หมอนเด็ก John N Tree Baby Protective Pillow Baby Elephant

John N Tree Baby Protective Pillow Baby Elephant

Price: 1,090.00 ฿
Add to CartAdd to Cart

Blackmores Conceive Well Men 28 Capsules

Blackmores Conceive Well™Gold วิตามินเตรียมความพร้อมร่างกายก่อนการตั้งครรภ์

Blackmores Conceive Well Men 28 Capsules

Price: 990.00 ฿
Add to CartAdd to Cart

Lihit Lab Smart Fit Punilabo Pen Case Black Cat

กล่องดินสอซิลิโคน Lihit Lab Smart Fit Punilabo Pen Case Black Cat

Lihit Lab Smart Fit Punilabo Pen Case Black Cat

Price: 655.00 ฿
Add to CartAdd to Cart

Glowy Star Electric Breast Pump GY T-20

Glowy Star Electric Breast Pump GY T-20

Glowy Star Electric Breast Pump GY T-20

Price: 3,990.00 ฿
Add to CartAdd to Cart

Munchkin Smile N Scoop Suction Plate with Training Spoon

Munchkin Smile n Scoop Suction Plate with Training Spoon

Munchkin Smile N Scoop Suction Plate with Training Spoon

Price: 530.00 ฿
Add to CartAdd to Cart

Munchkin Splash Bowls 2 packs

Munchkin Splash Toddler Bowls

Munchkin Splash Bowls 2 packs

Price: 335.00 ฿
Add to CartAdd to Cart

Chicco GoFit Booster Shark

Chicco GoFit Backless Booster Seat Shark

Chicco GoFit Booster Shark

Price: 2,470.00 ฿
Add to CartAdd to Cart

Chicco GoFit Booster Caramel

Chicco GoFit Backless Booster Seat Caramel

Chicco GoFit Booster Caramel

Price: 2,470.00 ฿
Add to CartAdd to Cart

bbluv Naj Swim Vest Grey

bblüv Näj bbluv Naj Swim Vest

bbluv Naj Swim Vest Grey

Price: 1,790.00 ฿
Add to CartAdd to Cart

Baby K'Tan Baby Carrier Active Black

Baby K'Tan Active Black Baby Carrier

Baby K'Tan Baby Carrier Active Black

Price: 2,090.00 ฿
Add to CartAdd to Cart

Globber Go Bike Balance Bike Matt Grey Sky Blue

Globber Go Bike Balance Bike Matt Grey Sky Blue

Globber Go Bike Balance Bike Matt Grey Sky Blue

Price: 3,600.00 ฿
Add to CartAdd to Cart

Milk Box Holder Wanwan

Milk Box Holder Wanwan

Milk Box Holder Wanwan

Price: 300.00 ฿
Add to CartAdd to Cart

Blackmores Conceive Well™ Gold 28 Tablets+28 Capsules

Blackmores Conceive Well Gold วิตามินเตรียมความพร้อมร่างกายก่อนการตั้งครรภ์

Blackmores Conceive Well™ Gold 28 Tablets+28 Capsules

Price: 1,300.00 ฿
Add to CartAdd to Cart
Accept Visa and Master Credit Card


Copyright © 2006 - 2019 Baby Best Buy in Thailand. All rights reserved.

VISA Card Master Card Bangkok Bank Krung Thai Bank Krungsri Bank Kasikorn Bank TMB Bank Siam Commercial Bank
Delivery service   Thailand Post SCG EXPRESS