Baby Best Buy in Thailand

LineID: @BabyBestBuyOnline
Free Delivery on order 699+
Your Cart
Your shopping cart is empty!
Manufacturers
Check status of EMS & registered parcel
ตรวจสอบสถานะไปรษณีย์ EMS และลงทะเบียน
Shipping Policy

 นโยบายการจัดส่งสินค้า

ร้าน Baby Best Buy in Thailand ดำเนินการจัดส่งสินค้าให้กับลูกค้าทุกท่านในวันทำการถัดไป หลังจากได้รับการแจ้งโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร หรือหลังจากการชำระเงินค่าสินค้าออนไลน์ด้วยบัตรเครดิต โดยจัดส่งสินค้าให้ตามประเภทของการจัดส่งที่ลูกค้าเป็นผู้เลือกด้วยตัวเองในขั้นตอนสิ้นสุดการสั่งซื้อสินค้า ยกเว้น ในกรณีที่ทางร้านตรวจสอบแล้วไม่พบยอดเงินเข้าตามที่ลูกค้าแจ้งหรือยอดเงินที่โอนเข้ามาไม่ตรงกับยอดเงินรวมที่ลูกค้าควรจะชำระ ทางร้านฯ จะดำเนินการติดต่อลูกค้ากลับไปตามข้อมูลที่ให้ไว้ในระบบ

วันทำการจัดส่งสินค้า คือ วันจันทร์-ศุกร์ ยกเว้น วันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดราชการ โดยทางร้านฯ พิจารณาเลือกใช้ผู้ให้บริการหลักดังต่อไปนี้

 1. ไปรษณีย์ไทย
  ใช้เวลาโดยประมาณในการจัดส่งสินค้าถึงปลายทาง ดังนี้

  ประเภทการจัดส่ง

  *ระยะเวลาได้รับสินค้า

  ตรวจสอบผ่านระบบ Track&Trace

  พัสดุไปรษณีย์ธรรมดา

  3 - 10 วัน

  ไม่ได้

  พัสดุไปรษณีย์ลงทะเบียน

  3 - 10 วัน

  ได้(เฉพาะต้นทางและปลายทาง)

  พัสดุด่วนพิเศษ (EMS)

  1 - 2 วัน

  ได้


      * เป็นระยะเวลาโดยประมาณ อาจจะถึงเร็วหรือช้ากว่าที่กำหนดได้ ขึ้นอยู่กับปริมาณพัสดุของไปรษณีย์ปลายทาง
    ** ในกรณีที่มีพัสดุส่งถึงลูกค้ามากกว่า 1 กล่อง พัสดุอาจจะไปถึงปลายทางไม่พร้อมกันได้
  *** ถ้ามีช่วงวันหยุดต่อเนื่องกันหลายวัน สินค้าอาจจะได้รับช้ากว่าปกติ

  อนึ่งฯ ในกรณีที่กล่องพัสดุมีขนาดใหญ่เกินความสามารถที่บุรุษไปรษณีย์จะนำส่งถึงบ้านของลูกค้า ทางไปรษณีย์อาจจะพิจารณาออกใบแจ้ง ให้ลูกค้าไปรับสินค้าเอง ณ ที่ทำการไปรษณีย์ ซึ่งถ้าทางร้านพิจารณาแล้วเห็นว่า การจัดส่งสินค้าผ่านไปรษณีย์ไทย อาจเกิดความไม่สะดวกกับลูกค้า ทางร้านฯ จะเลือกการจัดส่งสินค้าเป็นวิธีอื่น โดยคำนึงถึงความสะดวกสูงสุดของลูกค้าเป็นสำคัญ ส่วนจะใช้วิธีใดนั้นขอสงวนสิทธิ์ในทางร้านฯ เป็นผู้เลือกตามความเหมาะสม
 2. บริษัทฯ ขนส่งเอกชน
  สำหรับการจัดส่งสินค้าซึ่งมีขนาดใหญ่ เช่น รถเข็น, คาร์ซีท หรือของเล่นบางชนิด ซึ่งไปรษณีย์ไทยไม่สามารถนำจ่ายไปยังที่อยู่ของลูกค้าได้โดยตรง
 3. การส่งโดยใช้พนักงานส่งของ (Messenger)
  เนื่องจากทางร้าน Baby Best Buy in Thailand ไม่มีพนักงานส่งของให้บริการเป็นประจำ ในกรณีที่ลูกค้าต้องการใช้สินค้าแบบเร่งด่วน สามารถส่ง Messenger เข้ามารับสินค้าเองได้ หรือถ้าต้องการให้ทางร้านจัดหาให้ สินค้าจะส่งถึงมือลูกค้าในวันถัดไป โดยลูกค้าจะต้องเป็นผู้ชำระค่าจัดส่งตามจริงให้กับพนักงานส่งของ ณ ตอนรับสินค้าเอง โดยทางร้านฯ จะแจ้งค่าบริการโดยประมาณให้กับลูกค้าทราบก่อนการจัดส่ง
 4. สำหรับผู้ที่ต้องการเข้ามารับสินค้าด้วยตัวเอง สามารถระบุได้ในขั้นตอนสิ้นสุดการสั่งซื้อสินค้า และโทร.นัดล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วันทำการ โดยสามารถชำระค่าสินค้าเป็นเงินสด/บัตรเครดิต ณ วันรับสินค้า

อัตราค่าบริการโดยประมาณ

ค่าบริการจัดส่งสินค้า จะแสดงในขั้นตอนสุดท้ายเมื่อลูกค้าสิ้นสุดการสั่งซื้อผ่านระบบ online โดยระบบจะทำการคำนวณค่าจัดส่งให้อัตโนมัติ โดยคิดจากน้ำหนักรวมของสินค้าที่ลูกค้าทำการสั่งซื้อรวมกับน้ำหนักของกล่อง

น้ำหนักรวมสินค้า

(Kg.)

พัสดุไปรษณีย์ธรรมดา

พัสดุไปรษณีย์ลงทะเบียน

พัสดุด่วนพิเศษ (EMS)

500 กรัมแรก

 

ค่าขนส่งเหมาจ่าย 25 บาท/ออเดอร์

33 บาท

57 บาท

0.5 – 1.0

43 บาท

72 บาท

1.0 – 1.5

63 บาท

87 บาท

1.5 – 2.0

63 บาท

102 บาท

2.0 – 2.5

 

127 บาท

2.5 – 3.0

142 บาท

3.0 – 3.5

162 บาท

3.5 – 4.0

182 บาท

4.0 – 4.5

202 บาท

4.5 – 5.0

222 บาท

5.0 – 5.5

247 บาท

5.5 – 6.0

272 บาท

6.0 – 6.5

297 บาท

6.5 – 7.0

322 บาท

7.0 – 7.5

347 บาท

7.5 – 8.0

372 บาท

8.0 – 8.5

402 บาท

8.5 – 9.0

432 บาท

9.0 – 9.5

462 บาท

9.5 – 10.0

492 บาท

การตีกลับของพัสดุสินค้า
อาจเกิดขึ้นได้เนื่องจาก

 1. ลูกค้ากรอกที่อยู่ผิด
 2. ลูกค้ากรอกรายละเอียดที่อยู่ไม่ครบถ้วน, ไม่ชัดเจน บุรุษไปรษณีย์ไม่สามารถนำจ่ายได้ (เช่น ไม่ระบุชื่อบริษัทฯ, ไม่มีหมู่, ไม่มีตำบล)
 3. ไม่มีคนเซ็นต์รับกล่องพัสดุ
 4. ทางไปรษณีย์ออกใบแจ้ง แต่ลูกค้าไม่ไปรับพัสดุภายในระยะเวลาที่ไปรษณีย์กำหนด

หากเกิดกรณีพัสดุตีกลับมายังผู้ส่ง ทางร้านฯ จะรีบดำเนินการติดต่อไปยังผู้ซื้อสินค้าทันที โดยในการส่งสินค้ากลับไปให้ลูกค้าใหม่นั้น ลูกค้าจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นตามจริง ดังนี้

 • ค่าส่งพัสดุตีกลับที่ทางไปรษณีย์เรียกเก็บจากผู้ส่ง
 • ค่าบรรจุภัณฑ์ใหม่ (ในกรณีที่ไม่สามารถใช้บรรจุภัณฑ์เดิมได้)
 • ค่าส่งสินค้ารอบใหม่ คิดตามจริง (เช่น ถ้าลูกค้าเลือกส่งแบบพัสดุไปรษณีย์ธรรมดา น้ำหนักรวมอยู่ที่ 2kg. ค่าจัดส่งจริงอยู่ที่ 35 บาท)

ซึ่งทางร้านฯ จะแจ้งค่าใช้จ่ายให้ทราบ และลูกค้าจะต้องชำระเงินค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นก่อน ทางร้านฯ จึงจะดำเนินการจัดส่งสินค้าให้ใหม่

Special Offer

North State Superyard XT Portable Playard & Gate

คอกกั้นเด็ก North State Superyard XT Portable Playard & Gate

North State Superyard XT Portable Playard & Gate

Price: 4,670.00 ฿
Add to CartAdd to Cart

The First Years Teething Tools Hammer

ยางกัดแช่เย็น The First Years Teething Hammer

The First Years Teething Tools Hammer

Price: 175.00 ฿
Add to CartAdd to Cart

Giotto Olio Oil Pastel Sticks 12 colors

สีชอล์คเด็กปลอดสารพิษ Giotto Olio Oil Pastel Sticks 12 colors 293000

Giotto Olio Oil Pastel Sticks 12 colors

Price: 95.00 ฿
Add to CartAdd to Cart

Giotto Decor Textile - 6 colors

ปากกาเมจิกเขียนผ้า 6 สี Giotto Decor Textile

Giotto Decor Textile - 6 colors

Price: 240.00 ฿
Add to CartAdd to Cart

Philips Avent PES Feeding Bottle 4oz Single pack

ขวดนมเอเวนท์สีชา Philips Avent PES 4oz. Single

Philips Avent PES Feeding Bottle 4oz Single pack

Price: 520.00 ฿
Add to CartAdd to Cart

Philips Avent Natural Feeding Bottle 9oz Single Pack

ขวดนมเอเวนท์เนเชอร์รัล Philips Avent Natural Feeding Bottle 260ml/9oz single

Philips Avent Natural Feeding Bottle 9oz Single Pack

Price: 475.00 ฿
Add to CartAdd to Cart

Zojirushi Stainless Steel Lunch Jar SL-NC09-AA

กล่องข้าวเก็บความร้อน สเตนเลสสุญญากาศ Zojirushi Stainless Steel Food Jar SL-NC09-AA

Zojirushi Stainless Steel Lunch Jar SL-NC09-AA

Price: 1,295.00 ฿
Add to CartAdd to Cart

Lamaze Pond Symphony Motion Gym

Lamaze Pond Symphony Motion Gym เพลยิม เพลแมท

Lamaze Pond Symphony Motion Gym

Price: 3,600.00 ฿
Add to CartAdd to Cart

Motorola Baby Monitor MBP36 Additional Camera

กล้องเสริมเบบี้มอนิเตอร์ กล้องดูเด็ก Baby Monitor Motorola MBP36

Motorola Baby Monitor MBP36 Additional Camera

Price: 5,490.00 ฿
Add to CartAdd to Cart

Beurer Air Humidifier Dual Technology LB88 Black

เครื่องทำความชื้น เพิ่มความชื้นในอากาศ Beurer Air Humidifier Dual Technology LB88 Black

Beurer Air Humidifier Dual Technology LB88 Black

Price: 4,700.00 ฿
Add to CartAdd to Cart

Tiny Love Gymini Developlace Playgym

Tiny Love Gymini Developlace Playgym เพลยิม เพลแมท

Tiny Love Gymini Developlace Playgym

Price: 2,990.00 ฿
Add to CartAdd to Cart

Avent Premium Spout Cup 7oz. - Black

ถ้วยหัดดื่มเอเวนท์พรีเมี่ยมพร้อมด้ามจับ Avent Premium Spout Cup 7oz. Soft Spout with handles

Avent Premium Spout Cup 7oz. - Black

Price: 484.00 ฿
Add to CartAdd to Cart

Avent Premium Spout Cup 12oz. - Black

ถ้วยหัดดื่มเอเวนท์พรีเมี่ยมพร้อมด้ามจับ Avent Premium Spout Cup 12oz. Soft Spout with handles

Avent Premium Spout Cup 12oz. - Black

Price: 608.00 ฿
Add to CartAdd to Cart

LeapFrog Numbers Ahoy

LeapFrog Numbers Ahoy DVD ราคาถูก ลิขสิทธิ์แท้

LeapFrog Numbers Ahoy

Price: 299.00 ฿
Add to CartAdd to Cart

Munchkin Brica Stretch-to-Fit Auto Sun Shade

ที่บังแดดแบบยืดได้ บังแดดพอดีกระจก Munchkin Brica Stretch-to-Fit Auto Sun Shade

Munchkin Brica Stretch-to-Fit Auto Sun Shade

Price: 815.00 ฿
Add to CartAdd to Cart

Zojirushi Stainless TUFF Mug SV-GR50-AA 0.50Liter Deep Blue

โซจิรุชิกระบอกน้ำสแตนเลสสุญญากาศ Zojirushi Stainless Vacuum Mug 0.50Liter SV-GR50-AA Deep Blue

Zojirushi Stainless TUFF Mug SV-GR50-AA 0.50Liter Deep Blue

Price: 875.00 ฿
Add to CartAdd to Cart

Philips Avent Classic+ Feeding Bottle 9oz/260ml Single pack

ขวดนมเอเวนท์ Philips Avent Classic+ feeding bottle 9oz SCF563/17

Philips Avent Classic+ Feeding Bottle 9oz/260ml Single pack

Price: 264.00 ฿
Add to CartAdd to Cart

Dr.Brown's Zoey the Zebra Pacifier Holder

ตุ๊กตาจุกหลอก จุกนมหลอก Dr.Brown's Zoey the Zebra Pacifier Holder

Dr.Brown's Zoey the Zebra Pacifier Holder

Price: 839.00 ฿
Add to CartAdd to Cart

Dr.Browns Narrow-Neck Options Bottle 250ml Blue Twin Pack

Dr. Brown's Options Standard narrow neck Bottle 250ml Blue twin pack

Dr.Browns Narrow-Neck Options Bottle 250ml Blue Twin Pack

Price: 589.00 ฿
Add to CartAdd to Cart

Joie i-Base isofix

Joie i-Base isofix

Joie i-Base isofix

Price: 4,490.00 ฿
Add to CartAdd to Cart

Avent Pacifier 6-18m Animal Freeflow

จุกนมหลอกเอเวนท์ จุกหลอก Avent Pacifier 6-18m Animal Freeflow SCF195/22

Avent Pacifier 6-18m Animal Freeflow

Price: 320.00 ฿
Add to CartAdd to Cart

Mamoru by PacificBeam Mold Deo Spray 400ml

มาโมรุ สเปรย์ฆ่าเชื้อ Mamoru by PacificBeam Mold Deo Spray

Mamoru by PacificBeam Mold Deo Spray 400ml

Price: 690.00 ฿
Add to CartAdd to Cart

Baby K'Tan Baby Carrier Active Whitel

เป้อุ้มเด็ก Baby K'Tan Baby Carrier Active White เบบี้เคตาน สีชมพู

Baby K'Tan Baby Carrier Active Whitel

Price: 2,090.00 ฿
Add to CartAdd to Cart

Zojirushi Stainless Mug SM-TA48-BA

Zojirushi Stainless Mug SM-TA48-BA

Zojirushi Stainless Mug SM-TA48-BA

Price: 1,155.00 ฿
Add to CartAdd to Cart

Zojirushi Stainless Mug SM-TA48-DM

Zojirushi Stainless Mug SM-TA48-DM

Zojirushi Stainless Mug SM-TA48-DM

Price: 1,155.00 ฿
Add to CartAdd to Cart

Glowy Star Electric Breast Pump GY T-20

Glowy Star Electric Breast Pump GY T-20

Glowy Star Electric Breast Pump GY T-20

Price: 3,990.00 ฿
Add to CartAdd to Cart

Munchkin Scuba Swimming Bath Toy

Munchkin Scuba Swimming Bath Toy

Munchkin Scuba Swimming Bath Toy

Price: 470.00 ฿
Add to CartAdd to Cart

Chicco GoFit Booster Raindrop

Chicco GoFit Backless Booster Seat Raindrop

Chicco GoFit Booster Raindrop

Price: 2,470.00 ฿
Add to CartAdd to Cart

bbluv Hibu Silicone Night Light

bbluv hibu bblüv Hibü Silicone Night Light

bbluv Hibu Silicone Night Light

Price: 1,290.00 ฿
Add to CartAdd to Cart

Chicco Snappy Stroller Blue Whales

Chicco Snappy Stroller Blue Whales

Chicco Snappy Stroller Blue Whales

Price: 4,499.00 ฿
Add to CartAdd to Cart

Maxi-cosi FamilyFix ISOFIX Base

ฐานคาร์ซีท Maxi-Cosi FamilyFix ISOFIX Base

Maxi-cosi FamilyFix ISOFIX Base

Price: 11,600.00 ฿
Add to CartAdd to Cart

Zojirushi Stainless Vacuum Bottle SM-NAE48SA-BZ

Zojirushi Stainless Mug SM-NAE48SA-BZ Vacuum Bottle

Zojirushi Stainless Vacuum Bottle SM-NAE48SA-BZ

Price: 980.00 ฿
Add to CartAdd to Cart

Munchkin the Medicator Green

อุปกรณ์ป้อนยาเด็ก Munchkin the Medicator สีเขียว

Munchkin the Medicator Green

Price: 149.00 ฿
Add to CartAdd to Cart

SuperSorber Bed Protector Guard365 size Single

SuperSorber Guard365 ราคาถูก แผ่นรองเตียงดูดซับน้ำ size Single

SuperSorber Bed Protector Guard365 size Single

Price: 1,512.00 ฿
Add to CartAdd to Cart

Pigeon Mosquito Repellent Spray

กันยุง Pigeon Mosquito Repellent Spray

Pigeon Mosquito Repellent Spray

Price: 360.00 ฿
Add to CartAdd to Cart
Accept Visa and Master Credit Card


Copyright © 2006 - 2019 Baby Best Buy in Thailand. All rights reserved.

VISA Card Master Card Bangkok Bank Krung Thai Bank Krungsri Bank Kasikorn Bank TMB Bank Siam Commercial Bank
Delivery service   Thailand Post SCG EXPRESS