ต้องการเพิ่มรายการสินค้าใน order ที่สั่งซื้อไปแล้วต้องทำอย่างไร? พิมพ์หน้านี้พิมพ์หน้านี้

สำหรับลูกค้าที่ต้องการเพิ่มจำนวนสินค้าหรือเพิ่มรายการสั่งซื้อนั้น สามารถทำได้ดังนี้

1. กรณี order เดิมเลือกการจัดส่งแบบพัสดุไปรษณีย์ธรรมดา

สามารถทำการสั่งซื้อสินค้าเพิ่มเติม โดยทำเป็น order ใหม่เข้ามาได้เลย และเลือกการจัดส่งเป็นพัสดุไปรษณีย์ธรรมดา ส่วนค่าจัดส่งทางร้านจะคิดเหมาจ่าย 25 บาทครั้งเดียว โดยจะรวมการจัดส่งสินค้าทั้ง 2 order เข้าด้วยกัน

  • เช่น หมายเลข order เดิม คือ 10520 ยอดเงินค่าสินค้า+ค่าส่ง = 1,000+25 บาท ลูกค้าได้ทำ order สั่งซื้อสินค้าเพิ่มเติมได้หมายเลข order 10525 ยอดเงินค่าสินค้า+ค่าส่ง = 500+25 บาท ยอดเงินที่ลูกค้าต้องคือ 1,000+500+25 = 1,525 บาท
  • การโอนเงินค่าสินค้า สามารถโอนเข้ามาเป็นยอดเดียว คือ 1,525 บาท โดยกรุณาระบุในช่องหมายเหตุของการแจ้งโอนผ่านระบบหน้าเว็บว่า "เป็นยอดค่าสินค้าของ order10520 และ order10525"

2. กรณี Order เดิมเลือกการจัดส่งแบบพัสดุลงทะเบียน หรือ EMS

ในกรณีที่ลูกค้าต้องการเพิ่มสินค้าหรือเพิ่มจำนวน จะทำให้น้ำหนักของสินค้าเปลี่ยนแปลง ซึ่งมีผลกับอัตราค่าส่งได้ ลูกค้าจึงต้องทำการสั่งซื้อสินค้าเข้ามาใหม่ทั้งหมดและทางร้านจะยกเลิกหมายเลข order เดิมให้ และในการแจ้งโอนเงินค่าสินค้า กรุณาระบุมาในหมายเหตุว่า "ต้องการยกเลิกการสั่งซื้อ order ก่อนหน้านี้"