สินค้า pre-order ถ้าไม่ต้องการแล้วสามารถขอรับเงินมัดจำคืนได้ไหม พิมพ์หน้านี้พิมพ์หน้านี้


เมื่อลูกค้าได้ชำระเงินมัดจำค่าสินค้า pre-order เราได้ดำเนินการสั่งสินค้าให้ตามความต้องการของลูกค้าแล้ว  เมื่อลูกค้ายกเลิกเราไม่สามารถนำมาจำหน่ายให้ลูกค้าท่านอื่นได้เพราะสินค้าแต่ละชนิดมีรายละเอียดที่แตกต่างกันมาก เราจึงไม่สามารถคืนเงินมัดจำให้ได้ค่ะ ยกเว้นสินค้าที่ไม่สามารถดำเนินการสั่งซื้อได้ (เช่น สินค้าที่ลูกค้าต้องการเกิดหมด stock, หรือไม่มีสีตามที่ต้องการ) ในกรณีนี้เราจะติดต่อสอบถามลูกค้าโดยตรงค่ะ ว่าจะให้ทางร้านดำเนินการใดต่อไป