พัฒนาการของเด็ก พิมพ์หน้านี้พิมพ์หน้านี้


พัฒนาการของเด็ก แบ่งได้หลายแบบ โดยทั่วไปแบ่งออกเป็น 4 ด้านใหญ่ๆ คือ

1. ด้านกล้ามเนื้อมัดใหญ่ (Gross Motor Development)
2. ด้านกล้ามเนื้อมัดเล็ก (Fine Motor Development)
3. ด้านภาษา (Language Development)
4. ด้านสังคม (Social Development)

เด็กปกติทั่วไปจะมีลำดับขั้นของพัฒนาการใกล้เคียงกัน ถ้าเด็กมีพัฒนาการล่าช้าเกิน 6 เดือนขึ้นไป ถือว่ามีความผิดปกติบางอย่างที่ต้องรีบช่วยเหลือ และกระตุ้นพัฒนาการอย่างเร็วที่สุด

พัฒนาการปกติในแต่ละช่วงวัยเป็นดังนี้

พัฒนาการด้านกล้ามเนื้อมัดใหญ่ (Gross Motor Development)

แรกเกิด
1 เดือน
2 เดือน
4 เดือน
6 เดือน
9 เดือน
12 เดือน
15 เดือน
18 เดือน
2 ปี
3 ปี
4 ปี
5 ปี

งอแขนขา, เคลื่อนไหวเท่ากัน 2 ด้าน
หันหน้าซ้ายขวา
ชันคอ
ยกแขนดันตัวชูขึ้นในท่าคว่ำ
คว่ำหงายได้เอง
นั่งได้มั่นคง
, คลาน, เกาะยืน
เกาะเดิน
เดินเองได้
วิ่ง
, ยืนก้มเก็บของ
เตะลูกบอล
, กระโดด 2 เท้า
ขึ้นบันไดสลับเท้า
, ถีบรถ 3 ล้อ
ลงบันไดสลับเท้า
, กระโดดขาเดียว
กระโดดสลับเท้า
, เดินต่อเท้า

 

                                                                                                                                                                                                                กลับสู่ด้านบน

 

พัฒนาการด้านกล้ามเนื้อมัดเล็ก (Fine Motor Development)

แรกเกิด
1 เดือน
2 เดือน
4 เดือน
6 เดือน
9 เดือน
12 เดือน
15 เดือน
18 เดือน
2 ปี
3 ปี
4 ปี
5 ปี

ปฏิกิริยาสะท้อนที่ฝ่ามือ
กำมือแน่น
กำมือหลวม
, มองตาม
คว้าของใกล้ตัว
หยิบของมือเดียว
, เปลี่ยนมือได้
ใช้นิ้วหยิบของเล็กๆ
หยิบของใส่ถ้วย/ใส่กล่อง
วางก้อนไม้ซ้อน 2 ชั้น
วางก้อนไม้ซ้อน 3 ชั้น
วางก้อนไม้ซ้อน 6 ชั้น
วาดวงกลมตามแบบ
วาดสี่เหลี่ยมตามแบบ
วาดสามเหลี่ยมตามแบบ

 

                                                                                                                                                                                                                กลับสู่ด้านบน

 

พัฒนาการด้านภาษา (Language Development)

* การรับรู้ภาษา (Receptive Language Development)

แรกเกิด
1 เดือน
2 เดือน
4 เดือน
6 เดือน
9 เดือน
12 เดือน
15 เดือน
18 เดือน
2 ปี
3 ปี
4 ปี
5 ปี

แยกเสียงแม่จากผู้หญิงคนอื่นได้
-
ฟังเสียงคนคุยด้วย
พยายามหันหาเสียง
หันหาเสียงเรียกชื่อ
เข้าใจสีหน้า
, ท่าทาง
ทำตามคำบอกที่มีท่าทางประกอบได้
ชี้ส่วนต่างๆบนใบหน้าตามคำบอก

-
ชี้รูปภาพตามคำบอก
รู้จัก 3 สี
รู้จัก 4 สี

-

* การสื่อภาษา (Expressive Language Development)

แรกเกิด
1 เดือน
2 เดือน
4 เดือน
6 เดือน
9 เดือน
12 เดือน
15 เดือน
18 เดือน
2 ปี
3 ปี
4 ปี
5 ปี

ร้องไห้
ทำเสียงในคอ
ยิ้มตอบ
อ้อแอ้
, หัวเราะโต้ตอบ
เล่นน้ำลาย
, ส่งเสียงหลายเสียงนอกจาก อ
ปาปา
, มามา
พูดคำโดดที่มีความหมาย
1 คำ
พูดคำโดดที่มีความหมาย 2-3 คำ
พูดคำโดดหลายคำ (เฉลี่ย 50 คำ)
พูด 2-3 คำต่อกันมีความหมาย
, บอกชื่อ
เล่าเรื่องเข้าใจครึ่งหนึ่ง
เล่าเรื่องเข้าใจทั้งหมด
, ออกเสียงถูกต้อง
นับเลขได้ถึง 20

 

                                                                                                                                                                                                                กลับสู่ด้านบน

 

พัฒนาการด้านสังคม (Social Development)

แรกเกิด
1 เดือน
2 เดือน
4 เดือน
6 เดือน
9 เดือน
12 เดือน
15 เดือน
18 เดือน
2 ปี
3 ปี
4 ปี
5 ปี

มองหน้าช่วงสั้น
มองจ้องหน้า
ยิ้มตอบ
, สบตา
ยิ้มทัก
, ท่าทางดีใจเมื่อเห็นอาหาร/คนเลี้ยงดู
กลัวคนแปลกหน้า
ร้องตามแม่
, เล่นจ๊ะเอ๋, หยิบอาหารกิน
ตบมือ
, โบกมือ, สวัสดี
ถือถ้วยน้ำดื่มเอง
จับช้อนตักอาหาร
บอกได้เวลาขับถ่าย
, เลียนแบบผู้ใหญ่
รู้เพศตนเอง
, ถอดรองเท้า, ใส่เสื้อ
เล่นรวมกลุ่มได้
, ติดกระดุม
เล่นอย่างมีกติกา
, เล่นสมมติ, รู้อายุ, แต่งตัวเอง

 

                                                                                                                                                            กลับสู่ด้านบน